Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3490615533


CSM Randomness Test Tool (CRTT)

Satu perisian untuk menilai kerawakan jujukan binari/perduaan yang terhasil dari perkakasan atau perisian berasaskan penjana nombor pseudorawak.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490715534


Cyber Range

Program pensijilan cyber defender

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490815535


ICT Product Security Assessment (IPSA)

Ujian dan penilaian fungsi terhadap produk ICT.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490915536


Klinik My Cyber Security

Perkhidmatan pemulihan dan pembersihan data.

Seri Kembangan Selangor

Displaying 1 - 4 of 4

To Register New Technology and Product Click Here