Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3444715418


Tilapia Egg Incubator TEI4

Inovasi yang dihasilkan iaitu alat inkubator telur TEI4 yang bertindak sebagai alat untuk mengeramkan telur tilapia menggantikan fungsi pengeraman yang berlaku di dalam mulut induk betina. Alat ini adalah mudah alih dengan kos yang mampu milik oleh penternak kecil. Apabila telur telah menetas, anak ikan yang telah berenang dengan sempurna akan berada di permukaan air dan kemudiannya akan turun mengikut aliran air masuk ke dalam hapa.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444815419


Sangkar Bio-Komposit

Permintaan tinggi terhadap industri sangkar akuakultur sedikit terencat dengan penawaran harga bahan buatan sangkar semasa. Kenaikan harga kayu bergred A seperti cengal dan merbau menyebabkan pengusaha sangkar mengalami sedikit bebanan kos awalan dalam penbuatan sangkar mereka. Penggunaan buluh yang dahulunya popular digunakan tetapi tidak lagi sesuai untuk masa kini. Penawaran harga sangkar plastik, High Density PolyEthylene (HDPE) dilihat paling menguntungkan dari segi penyenggaraan namun melibatkan kos yang amat tinggi. Justeru, pengenalan kepada suatu bahan yang mempunyai kekuatan seperti plastik namun masih mengekalkan rupa bentuk fizikal kayu telah diperkenalkan. Penggunan bahan buangan seperti habuk kayu, sekam padi, sisa sawit dan bahan fiber asli lain seperti kenaf telah digunapakai bersama polimer
HDPE bagi penghasilan unit sangkar baru. Unit sangkar baru ini telah diubahsuai daripada rekabentuk asal floater yang diimport daripada negara Austria dan Taiwan yang dibuat dalam bentuk modular. Ini menghasilkan struktur sangkar biokomposit yang tahan, kuat dan murah. Rekabentuk asal unit juga telah diubahsuai agar dapat menghasilkan saiz sangkar mengikut citarasa pengusaha sendiri.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444915420


PS Aquatics : Produk Artemia Berkualiti Tinggi

PS Aquatics adalah Artemia proses berkualiti tinggi. Artemia
merupakan makanan utama dalam proses pembenihan kebanyakan
spesis akuakultur dan ikan hiasan. Artemia di bawah jenama PS
Aquatics dihasilkan dengan persijilan MyGAP dan dengan sistem
kualiti berdasarkan HACCP bagi memastikan produk yang dihasilkan bebas daripada patogen penyebab penyakit yang boleh merencat industri akuakultur. Produk PS Aquatic yang berasaskan Artemia adalah dalam bentuk naupli dan biojisim yang asal dan produk tambah baik berasaskan keduanya. Antara produk tambah baik adalah Artemia mentah naupli dan biojisim segar hidup, Artemia naupli dan biojisim mentah sejuk beku, Artemia sejuk kering dan pellet Artemia. Kepelbagaian produk berasaskan Artemia untuk industri akuakultur dan ikan hiasan bermatlamat untuk memudahkan penggunaan tanpa memberi perubahan kepada pada profil kualiti asal Artemia. Selain itu, produk tambah baik ini juga memudahkan penggunaan, penggendalian dan juga simpanan.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445015421


Paya Buatan (Constructed Wetland) Untuk Rawatan Air
Buangan Akuakultur Air Tawar


Untuk merawat air buangan akuakultur supaya selamat untuk
dilepaskan ke persekitaran. Projek pilot paya buatan di FRI Glami Lemi didapati telah berjaya merawat air buangan akuakultur dan air yang telah dirawat selamat dibuang atau dilepaskan ke persekitaran luar. Projek ini sangat berpotensi dan harus digunapakai oleh semua pengusaha akuakultur di Malaysia. Pengusaha akuakultur air tawar kini telah mula ada kesedaran untuk memastikan alam sekitar disekeliling kawasan ternakan tidak tercemar. Air yang dirawat boleh digunakan semula.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445115422


Kit Kultur Tisu

Model
Kit kultur tisu terdiri daripada peralatan kultur tisu, sumber
nutrien dan tumbuhan akuarium
Kos
Anggaran kasar kos kit kultur tisu tumbuhan akuarium ialah
RM300/set
Peralatan yang perlu disediakan oleh pengguna:
Ketuhar gelombang mikro dan periuk tekanan tinggi
Bilik kultur - Bilik/ruang bersih berhawa dingin
Lampu
Rak untuk meletak kultur tisu

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445215423


Kit Asuhan Udang Galah

Bagi membantu serta melancarkan aktiviti asuhan benih udang
galah selepas peringkat pasca larva (PL) maka inovasi yang
dinamakan Kit Asuhan Udang Galah (KAUG) diperkenalkan oleh FRI Glami Lemi. Kemudahan ini dinamakan kit kerana keupayaannya untuk dikendalikan secara pasang siap di lokasi yang dikehendaki dengan mudah. Selain daripada mudah disedia dan dipasang, kajian di peringkat operasi sebenar menunjukkan bahawa KAUG berupaya memberi keputusan yang memberangsangkan dalam peratus kemandirian semasa asuhan. Oleh itu diyakini dengan adanya KAUG industri ternakan udang galah tempatan akan berupaya melonjak naik dan pendaratan daripada aktiviti akuakultur boleh meningkat tanpa memerlukan tambahan keluasan kolam. KAUG juga sesuai digunakan untuk menghasilkan benih bagi tujuan pelepasan di perairan umum untuk tujuan peningkatan stok. Benih yang diasuh terlebih dahulu akan lebih besar dan pasti akan memberi impak yang lebih besar kepada program peningkatan stok berbanding amalan sedia ada yang menabur benih kecil secara terus ke perairan umum.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445315424


Kit Akuaplant

Kit untuk menghasilkan sendiri tumbuhan akuatik
menggunakan kaedah tisu kultur

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445415425


Kaedah Krioawetan
Sperma Dan Persenyawaan
In Vitro Ikan Kelah (Tor sp.)


Kriobank sperma ikan merupakan satu bentuk bank gen yang
berfungsi untuk menyimpan sperma ikan untuk jangka masa panjang dengan kaedah krioawet pada suhu lampau sejuk menggunakan cecair nitrogen (-196C). Kemandirian sel sperma krioawet masih terpelihara dan boleh digunakan untuk mensenyawakan telur pada masa akan datang. Kriobank sperma ikan air tawar FRI Glami Lemi telah diwujudkan pada tahun 2008. FRI Glami Lemi merupakan antara institusi perintis di Malaysia yang menjalankan kajian dalam pengkriobankan sperma ikan. Inovasi ini menghasilkan teknologi pengkrioawetan sperma dan pembenihan menggunakan sperma krioawet pada Tor spp.Sperma krioawet bagi Tor spp. telah berjaya mensenyawakan telur dan menghasilkan anak ikan kelah yang sihat. Hasil inovasi ini juga mendapati sperma krioawet Tor spp. yang telah disimpan selama enam tahun masih berjaya menetaskan telur dan prestasi penetasan tiada perbezaan dengan sperma krioawet yang baru dikrioawet.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3318514156


Intelligent Real-time integrated system for sustainability(IRISS)

Intelligent real time integrated system for sustainability(IRISS) is designed to transform the collecting data method to measure the impact towards the environment before, during and after the development. IRISS provides the data directly through the internet of things(IOT), cloud computing and web.

Kuala Kangsar Perak

ID : tm3356514536


MyCSC Premium Licensing

MyCSC (Malaysia Cyber Security Clinic) Premium Licensing
adalah program perlesenan menyeluruh bertujuan untuk
mengenalpasti, melatih, memperkasakan serta menyokong
usahawan-usahawan Malaysia yang berminat untuk menjadi
rakan usahasama MyCSC.

Melalui program perlesenan ini, para usahawan akan diberikan:
Latihan teknikal dan pengurusan perniagaan,
Bantuan promosi melalui program-program kesedaran
kepada masyarakat dan organisasi komersil; dan
Sokongan bantuan teknikal.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356614537


Cyber Detect, Eradicate and Forensics (CyberDEF)

CyberDEF adalah satu perkhidmatan untuk keselamatan
data dan maklumat secara menyeluruh melalui pengesanan,
penghapusan dan forensik dalam menangani ancaman siber.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356714538


CAMMUKA- A 2D & 3D Forensic face recognition system

CAMMUKA is a forensic face recognition solutions that solves identification issues in video evidence with both 2D&3D images. The CAMMUKA solution comes with a mobile face enrollment studio and forensic face recognition software. These solution solves the partial face issues in evidences.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356814539


X-Forensik Toolkit

The X-Forensik toolkit is a series of digital forensic tools that used for data preservation and sanitization. Digital forensic tools that currently developed are Kloner, Pendua and Datahapus. This product made with forensically sound, user-friendly and what's matter the most, it is made affordable.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427015241


WABCORE (Wave Breaker and Coral Restorer)

WABCORE is a composite system of concrete units, is one such product designed to protect coastal erosion and at the same time create an environmental conductive for the growth of marine life. It was design with dual purpose and provides an alternative to the existing breakwaters and artificial reefs.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427115242


NEXC Block-NAHRIM Coastal erosion protection and beach expansion block.

NEXC Block(NAHRIM Coastal Erosion protection & Beach Expansion) is an innovative coastal protection structure. Main Functions; Erosion Protection & Natural Beach expansion. The environmental friendly light weight, heavy duty, durable, efficient & clean structure is heavy and compact once installed.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427215243


NAHRIM Integrated Drainage System (NIDS)

Produk NIDS adalah satu sistem perparitan generasi ketiga iaitu selepas perparitan tanah dan konkrit di mana NIDS mempunyai kemudahan rawatan sisa pepejal iaitu sampah-sarap, endapan, minyak dan rawatan sisa terlarut serta sistem penyusupan air tanah. Lebihan air larian permukaan yang melalui proses rawatan dan resapan akan mengalir ke sistem sungai yang berdekatan. Oleh yang demikian, kualiti dan kuantiti air larian permukaan adalah terkawal sebelum dilepaskan ke sistem penerimaan air. Impak banjir dan pencemaran sungai dapat dikurangkan.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427315244


Nahrim Hydraulic Marker (NHM)

NAHRIM Hydraulic Marker merupakan produk inovasi NAHRIM yang direkabentuk bagi menandakan kawasan rizab badan air seperti sungai, tasik, persisiran pantai dan taliair. Pemasangan NhM adalah berdasarkan jajaran zon penampan bagi penandaan kawasan tersebut supaya tidak diganggu kecuali pihak berkuasa tempatan membenarkan aktiviti di kawasan penampan ini seterusnya menambahbaik pengurusan zon penampan.
NhM dilengkapi dengan ciri-ciri pelbagai fungsi untuk keperluan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh. Antaranya adalah ianya dapat menunjukkan sempadan garisan sebenar zon penampan beserta maklumat chainage (kedudukan) sepanjang NHM dipasang termasuk aras air yang melimpahi tebing badan air. Kemudahan sistem LED yang yang dilengkapkan pada NHM berfungsi memberikan arah aliran air ke hilir terutamanya pada waktu malam atau keadaan persekitaran yang gelap.
Manakala sistem kod maklumbalas cepat Quick Response Code (QR Code) disediakan bagi menyediakan maklumat tanda aras sementara (TBM) dan boleh dicapai secara atas talian, dan juga maklumat aras air untuk kegunaan pihak yang berkepentingan. Selain itu NHM diperbuat daripada bahan green cement yang mesra alam, tahan lasak dan tahan karat.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427415245


NAHRIM Hydraulic Marker (NHM)

Designed to indicate water reservoir areas such as rivers, lakes, coastlines and waterlines.

Direkabentuk bagi menandakan kawasan rizab badan air seperti sungai, tasik, persisiran pantai dan tali air.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427515246


Nahrim Hydraulic Marker

Nahrim hydraulic marker created as an invention product to improve the management of river, coastal, irrigation and lake reserve. It was designed with multi-functions features to fulfilled the needs of comprehensive enforcement by the authorities before, during and after natural disaster.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3489715524


MyDerm- Kulit Gantian Manusia Sebagai Kaedah Rawatan Terkini Bagi Masalah Kecederaan Kulit dan Luka Parah

My Derm is Malaysias first personalized human skin substitute meant for permanent repair of full thickness skin loss, clinically proven to actively enhance wound healing. MyDerm R&D was finalized in June 2008 through Big Animal Study and Limited Clinical Application after undergoing several proof of concept testing. National level of Clinical Trials has just been recently completed in K+UKM Medical Centre to a positive review. My Derm offers ultimate alternative for treatments of chronic non-healing ulcers, severe burns, skin trauma (to name a few) in replacement of the current gold standard treatment, called Split Skin Graft (SSG). SSG is potentially known to cause physical and emotional trauma to patients as skin from unwounded body part is taken and used to cover the wounded area. While success rate is still 50-50, SSG is extremely limited by patients available skin. This is where MyDerm stands out, providing less painful but greater outcome for patients primarily because it covers whatever size of wound the patient has, while making sure the healing rate is significantly increased. Being autologous, MyDerm uses patients own skin cells as main ingredients, ensuring no rejection upon application. MyDerm also mimics real skin which means it is both physically and mechanically similar to the host skin, with growth factors, proteins and other related biochemical. Having all these unique proprietary technology, MyDerm ensures effectiveness of treatment up to 90% and therefore it is accepted by surgeons and doctors as the most ideal skin substitute.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3489815525


Multi Functional Barbecue Pit

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490615533


CSM Randomness Test Tool (CRTT)

Satu perisian untuk menilai kerawakan jujukan binari/perduaan yang terhasil dari perkakasan atau perisian berasaskan penjana nombor pseudorawak.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490715534


Cyber Range

Program pensijilan cyber defender

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490815535


ICT Product Security Assessment (IPSA)

Ujian dan penilaian fungsi terhadap produk ICT.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490915536


Klinik My Cyber Security

Perkhidmatan pemulihan dan pembersihan data.

Seri Kembangan Selangor

Displaying 1 - 25 of 36

To Register New Technology and Product Click Here