Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3444715418


Tilapia Egg Incubator TEI4

Inovasi yang dihasilkan iaitu alat inkubator telur TEI4 yang bertindak sebagai alat untuk mengeramkan telur tilapia menggantikan fungsi pengeraman yang berlaku di dalam mulut induk betina. Alat ini adalah mudah alih dengan kos yang mampu milik oleh penternak kecil. Apabila telur telah menetas, anak ikan yang telah berenang dengan sempurna akan berada di permukaan air dan kemudiannya akan turun mengikut aliran air masuk ke dalam hapa.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444815419


Sangkar Bio-Komposit

Permintaan tinggi terhadap industri sangkar akuakultur sedikit terencat dengan penawaran harga bahan buatan sangkar semasa. Kenaikan harga kayu bergred A seperti cengal dan merbau menyebabkan pengusaha sangkar mengalami sedikit bebanan kos awalan dalam penbuatan sangkar mereka. Penggunaan buluh yang dahulunya popular digunakan tetapi tidak lagi sesuai untuk masa kini. Penawaran harga sangkar plastik, High Density PolyEthylene (HDPE) dilihat paling menguntungkan dari segi penyenggaraan namun melibatkan kos yang amat tinggi. Justeru, pengenalan kepada suatu bahan yang mempunyai kekuatan seperti plastik namun masih mengekalkan rupa bentuk fizikal kayu telah diperkenalkan. Penggunan bahan buangan seperti habuk kayu, sekam padi, sisa sawit dan bahan fiber asli lain seperti kenaf telah digunapakai bersama polimer
HDPE bagi penghasilan unit sangkar baru. Unit sangkar baru ini telah diubahsuai daripada rekabentuk asal floater yang diimport daripada negara Austria dan Taiwan yang dibuat dalam bentuk modular. Ini menghasilkan struktur sangkar biokomposit yang tahan, kuat dan murah. Rekabentuk asal unit juga telah diubahsuai agar dapat menghasilkan saiz sangkar mengikut citarasa pengusaha sendiri.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444915420


PS Aquatics : Produk Artemia Berkualiti Tinggi

PS Aquatics adalah Artemia proses berkualiti tinggi. Artemia
merupakan makanan utama dalam proses pembenihan kebanyakan
spesis akuakultur dan ikan hiasan. Artemia di bawah jenama PS
Aquatics dihasilkan dengan persijilan MyGAP dan dengan sistem
kualiti berdasarkan HACCP bagi memastikan produk yang dihasilkan bebas daripada patogen penyebab penyakit yang boleh merencat industri akuakultur. Produk PS Aquatic yang berasaskan Artemia adalah dalam bentuk naupli dan biojisim yang asal dan produk tambah baik berasaskan keduanya. Antara produk tambah baik adalah Artemia mentah naupli dan biojisim segar hidup, Artemia naupli dan biojisim mentah sejuk beku, Artemia sejuk kering dan pellet Artemia. Kepelbagaian produk berasaskan Artemia untuk industri akuakultur dan ikan hiasan bermatlamat untuk memudahkan penggunaan tanpa memberi perubahan kepada pada profil kualiti asal Artemia. Selain itu, produk tambah baik ini juga memudahkan penggunaan, penggendalian dan juga simpanan.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445015421


Paya Buatan (Constructed Wetland) Untuk Rawatan Air
Buangan Akuakultur Air Tawar


Untuk merawat air buangan akuakultur supaya selamat untuk
dilepaskan ke persekitaran. Projek pilot paya buatan di FRI Glami Lemi didapati telah berjaya merawat air buangan akuakultur dan air yang telah dirawat selamat dibuang atau dilepaskan ke persekitaran luar. Projek ini sangat berpotensi dan harus digunapakai oleh semua pengusaha akuakultur di Malaysia. Pengusaha akuakultur air tawar kini telah mula ada kesedaran untuk memastikan alam sekitar disekeliling kawasan ternakan tidak tercemar. Air yang dirawat boleh digunakan semula.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445115422


Kit Kultur Tisu

Model
Kit kultur tisu terdiri daripada peralatan kultur tisu, sumber
nutrien dan tumbuhan akuarium
Kos
Anggaran kasar kos kit kultur tisu tumbuhan akuarium ialah
RM300/set
Peralatan yang perlu disediakan oleh pengguna:
Ketuhar gelombang mikro dan periuk tekanan tinggi
Bilik kultur - Bilik/ruang bersih berhawa dingin
Lampu
Rak untuk meletak kultur tisu

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445215423


Kit Asuhan Udang Galah

Bagi membantu serta melancarkan aktiviti asuhan benih udang
galah selepas peringkat pasca larva (PL) maka inovasi yang
dinamakan Kit Asuhan Udang Galah (KAUG) diperkenalkan oleh FRI Glami Lemi. Kemudahan ini dinamakan kit kerana keupayaannya untuk dikendalikan secara pasang siap di lokasi yang dikehendaki dengan mudah. Selain daripada mudah disedia dan dipasang, kajian di peringkat operasi sebenar menunjukkan bahawa KAUG berupaya memberi keputusan yang memberangsangkan dalam peratus kemandirian semasa asuhan. Oleh itu diyakini dengan adanya KAUG industri ternakan udang galah tempatan akan berupaya melonjak naik dan pendaratan daripada aktiviti akuakultur boleh meningkat tanpa memerlukan tambahan keluasan kolam. KAUG juga sesuai digunakan untuk menghasilkan benih bagi tujuan pelepasan di perairan umum untuk tujuan peningkatan stok. Benih yang diasuh terlebih dahulu akan lebih besar dan pasti akan memberi impak yang lebih besar kepada program peningkatan stok berbanding amalan sedia ada yang menabur benih kecil secara terus ke perairan umum.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445315424


Kit Akuaplant

Kit untuk menghasilkan sendiri tumbuhan akuatik
menggunakan kaedah tisu kultur

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445415425


Kaedah Krioawetan
Sperma Dan Persenyawaan
In Vitro Ikan Kelah (Tor sp.)


Kriobank sperma ikan merupakan satu bentuk bank gen yang
berfungsi untuk menyimpan sperma ikan untuk jangka masa panjang dengan kaedah krioawet pada suhu lampau sejuk menggunakan cecair nitrogen (-196C). Kemandirian sel sperma krioawet masih terpelihara dan boleh digunakan untuk mensenyawakan telur pada masa akan datang. Kriobank sperma ikan air tawar FRI Glami Lemi telah diwujudkan pada tahun 2008. FRI Glami Lemi merupakan antara institusi perintis di Malaysia yang menjalankan kajian dalam pengkriobankan sperma ikan. Inovasi ini menghasilkan teknologi pengkrioawetan sperma dan pembenihan menggunakan sperma krioawet pada Tor spp.Sperma krioawet bagi Tor spp. telah berjaya mensenyawakan telur dan menghasilkan anak ikan kelah yang sihat. Hasil inovasi ini juga mendapati sperma krioawet Tor spp. yang telah disimpan selama enam tahun masih berjaya menetaskan telur dan prestasi penetasan tiada perbezaan dengan sperma krioawet yang baru dikrioawet.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3104512016


Water treatment sludge for carbon dioxide removal

Carbon Dioxide (CO2) causes global warming and climate change. Green Technology was applied to remove CO2 by reusing water treatment plant sludge (waste).The removal efficiency was as high as 90.1%. Thus, the sludge could be used as filter for removal of CO2 from vehicle exhaust gas and industries.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3104612017


Tropical Rainstorm Light (TRL)

Tropical Rainstorm Light (TRL) is a warning system to be used during a rainstorm and low visibility condition for vehicles. The TRL emits a yellow green/lime yellow colour light,distinguishing its appearance from the existing amber-coloured 4-way hazard light system.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3104712018


T-Pad : A Novel Method of Network Traffic Padding Utilizing Dual Flow Method to Prevent Traffic Analysis

A system and method to increase the security level of network transmission using dual flow traffic padding.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3104812019


The Development of Light Weight Disposable 60mm Mortar System

A light 60mm Mortar was designed, fabricated and tested by the NDUM to provide a reduced weight system at 25% of the currently used system. The light weight mortar can fire on an average of 200 mortar projectiles. The material of the tube is of tough carbon insulated with Keflar fibres. The mortar, upon completing its tasks will be disposed to reduce the operational weight of the soldiers.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3104912020


The Development of an Increased Range 81mm Mortar Projectiles

The increased range of 81mm projectile is achieved by increasing the surface area of the rear of the obturating line of the projectile besides optimising stability by choosing the most efficient number of fins. Increasing the surface area of the rear of the projectile increases the total force acting on the projectile hence pushing the projectile at a higher velocity. Increasing the surface area of the mortar also increases the overall length, thus improving its aerodynamic profile.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105012021


Temperature recorder

The current temperature recording system utilizes manual and utilizes paper and pen as a tool. This innovation model proposes to monitor and records the patient's temperature wirelessly thus decreases the dependency on manpower as well as paper and pen.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105112022


TACCOMS: Tactical Communication
Operation Management System


TACCOMS menyediakan fungsi penyampaian
arahan, kawalan, komunikasi dan koordinasi
(command, control, communication, coordination
C4) dengan menggunakan teknologi network
centric, mudah alih (mobile), dan pengesanan
lokasi (locationing)

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105212023


TACCOMS : Tactical Communications Operations Management System

Tactical operations are very dangerous to the team conducting the operation. There are many cases where a lapse in command, control, communications or coordination can cause lives to be lost and operation to fail. TACCOMS allows for a tactical team leader to have complete command and control of tactical team members during tactical operations. It provides command,control, communications and coordination (C4) functionality for any tactical operation.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105312024


Sustainable urban neighbourhood elements planning and design tool.

Sustainable neighborhood elements (SNES) can enhance the current implementation of neighborhood area to be more transparent in term of real time elements. It provides guidance on the planning and design of sustainable neighborhood. It become the best guidance in planning.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105412025


Survival Water Filter Using "Curcuma Longa" Filteration

Portable water filter being designed with water container on top to store unfiltered water into container. The novelty is it used dried "Curcuma Longa" as antibacterial filter. The design is unique and it is user friendly. This unique filter can produce the clean and drinkable water for survival.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105512026


Survival Tracking System

This innovation tracks the person's heart beat as well as location wirelessly using the mobile phone. Thus, enhances the capability for search and rescue team to save one's life in time.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105612027


SUFIBAS: Suspicious Files Behavior Analysis System 2.0

SUFIBAS can analyse suspicious file behaviors to determine its malware factor. The malware factor of a file is determined by its startup behaviour and running behaviour.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105712028


Smart Glass Mobile Tactical HCI

Mobile heads up display (HUD) display for tactical operation.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105812029


Sludge as Absorbent

The invention of product is the reuse of sludge as an absorbent. The reuse of sludge is more environmental friendly and more economic as it is able to replace synthetic adsorbent which is a chemical adsorbent.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3105912030


Sartams: Search and Rescue Tactical Management System

Current Search and Rescue teams can be enhanced through the use of Network Centric and GPS Technology using Search and Rescue Tactical Management System (SARTaMS). It generated the optimal search grid based in the number of SAR team members and the environment. Search and rescue operations will be more efficient and effective.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3106012031


SARTAMS : Search and Rescue Tactical Management System

Current effectiveeness of SAR teams in dense jungle or forest area can be enhances though the use of Network Centric and GPS Technology. Network Centric Technology focuses on the central role of integrated networking and computing of improving interactions among various entities. GPS Technology provides reliable positioning navigation and timing services to users on a continuous basis in all weather, day and night, anywhere on or near Earth which has an unobstructed viewof four or more GPS satellites.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

ID : tm3106112032


SARTAM: Search and Rescue Tactical Management System 2.0

Many people go lost or missing in dense jungle or forest areas each year. Time is of the essence when trying to locate the lost or missing person. Search and Rescue (SAR) teams will have to locate the person at the search area. Dense jungle or forest environment, with its various thick flora and fauna will hamper SAR efforts. SARTAMS: Search and Rescue Tactical Management System will help SAR teams worldwide to locate lost or missing person in dense jungle or forest area more effectively and efficiently.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

Displaying 1 - 25 of 70

To Register New Technology and Product Click Here