Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3318514156


Intelligent Real-time integrated system for sustainability(IRISS)

Intelligent real time integrated system for sustainability(IRISS) is designed to transform the collecting data method to measure the impact towards the environment before, during and after the development. IRISS provides the data directly through the internet of things(IOT), cloud computing and web.

Kuala Kangsar Perak

ID : tm287849755


IS-Alignment Web-Scoreboard (IS-Award)

A web based survey tool to measure the current implementation of IS-Alignment in Malaysia Public Universities. It processes strategic users' feedback on IS-Alignment activities to become an index (IS-A Index), which predicts the IS effectiveness and weaknesses to be addressed. The calculation of IS-A Index is based on a validated mathematical model.

Segamat Johor

ID : tm3356514536


MyCSC Premium Licensing

MyCSC (Malaysia Cyber Security Clinic) Premium Licensing
adalah program perlesenan menyeluruh bertujuan untuk
mengenalpasti, melatih, memperkasakan serta menyokong
usahawan-usahawan Malaysia yang berminat untuk menjadi
rakan usahasama MyCSC.

Melalui program perlesenan ini, para usahawan akan diberikan:
Latihan teknikal dan pengurusan perniagaan,
Bantuan promosi melalui program-program kesedaran
kepada masyarakat dan organisasi komersil; dan
Sokongan bantuan teknikal.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356614537


Cyber Detect, Eradicate and Forensics (CyberDEF)

CyberDEF adalah satu perkhidmatan untuk keselamatan
data dan maklumat secara menyeluruh melalui pengesanan,
penghapusan dan forensik dalam menangani ancaman siber.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356714538


CAMMUKA- A 2D & 3D Forensic face recognition system

CAMMUKA is a forensic face recognition solutions that solves identification issues in video evidence with both 2D&3D images. The CAMMUKA solution comes with a mobile face enrollment studio and forensic face recognition software. These solution solves the partial face issues in evidences.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3356814539


X-Forensik Toolkit

The X-Forensik toolkit is a series of digital forensic tools that used for data preservation and sanitization. Digital forensic tools that currently developed are Kloner, Pendua and Datahapus. This product made with forensically sound, user-friendly and what's matter the most, it is made affordable.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427015241


WABCORE (Wave Breaker and Coral Restorer)

WABCORE is a composite system of concrete units, is one such product designed to protect coastal erosion and at the same time create an environmental conductive for the growth of marine life. It was design with dual purpose and provides an alternative to the existing breakwaters and artificial reefs.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427115242


NEXC Block-NAHRIM Coastal erosion protection and beach expansion block.

NEXC Block(NAHRIM Coastal Erosion protection & Beach Expansion) is an innovative coastal protection structure. Main Functions; Erosion Protection & Natural Beach expansion. The environmental friendly light weight, heavy duty, durable, efficient & clean structure is heavy and compact once installed.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427215243


NAHRIM Integrated Drainage System (NIDS)

Produk NIDS adalah satu sistem perparitan generasi ketiga iaitu selepas perparitan tanah dan konkrit di mana NIDS mempunyai kemudahan rawatan sisa pepejal iaitu sampah-sarap, endapan, minyak dan rawatan sisa terlarut serta sistem penyusupan air tanah. Lebihan air larian permukaan yang melalui proses rawatan dan resapan akan mengalir ke sistem sungai yang berdekatan. Oleh yang demikian, kualiti dan kuantiti air larian permukaan adalah terkawal sebelum dilepaskan ke sistem penerimaan air. Impak banjir dan pencemaran sungai dapat dikurangkan.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427315244


Nahrim Hydraulic Marker (NHM)

NAHRIM Hydraulic Marker merupakan produk inovasi NAHRIM yang direkabentuk bagi menandakan kawasan rizab badan air seperti sungai, tasik, persisiran pantai dan taliair. Pemasangan NhM adalah berdasarkan jajaran zon penampan bagi penandaan kawasan tersebut supaya tidak diganggu kecuali pihak berkuasa tempatan membenarkan aktiviti di kawasan penampan ini seterusnya menambahbaik pengurusan zon penampan.
NhM dilengkapi dengan ciri-ciri pelbagai fungsi untuk keperluan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh. Antaranya adalah ianya dapat menunjukkan sempadan garisan sebenar zon penampan beserta maklumat chainage (kedudukan) sepanjang NHM dipasang termasuk aras air yang melimpahi tebing badan air. Kemudahan sistem LED yang yang dilengkapkan pada NHM berfungsi memberikan arah aliran air ke hilir terutamanya pada waktu malam atau keadaan persekitaran yang gelap.
Manakala sistem kod maklumbalas cepat Quick Response Code (QR Code) disediakan bagi menyediakan maklumat tanda aras sementara (TBM) dan boleh dicapai secara atas talian, dan juga maklumat aras air untuk kegunaan pihak yang berkepentingan. Selain itu NHM diperbuat daripada bahan green cement yang mesra alam, tahan lasak dan tahan karat.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427415245


NAHRIM Hydraulic Marker (NHM)

Designed to indicate water reservoir areas such as rivers, lakes, coastlines and waterlines.

Direkabentuk bagi menandakan kawasan rizab badan air seperti sungai, tasik, persisiran pantai dan tali air.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3427515246


Nahrim Hydraulic Marker

Nahrim hydraulic marker created as an invention product to improve the management of river, coastal, irrigation and lake reserve. It was designed with multi-functions features to fulfilled the needs of comprehensive enforcement by the authorities before, during and after natural disaster.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3489715524


MyDerm- Kulit Gantian Manusia Sebagai Kaedah Rawatan Terkini Bagi Masalah Kecederaan Kulit dan Luka Parah

My Derm is Malaysias first personalized human skin substitute meant for permanent repair of full thickness skin loss, clinically proven to actively enhance wound healing. MyDerm R&D was finalized in June 2008 through Big Animal Study and Limited Clinical Application after undergoing several proof of concept testing. National level of Clinical Trials has just been recently completed in K+UKM Medical Centre to a positive review. My Derm offers ultimate alternative for treatments of chronic non-healing ulcers, severe burns, skin trauma (to name a few) in replacement of the current gold standard treatment, called Split Skin Graft (SSG). SSG is potentially known to cause physical and emotional trauma to patients as skin from unwounded body part is taken and used to cover the wounded area. While success rate is still 50-50, SSG is extremely limited by patients available skin. This is where MyDerm stands out, providing less painful but greater outcome for patients primarily because it covers whatever size of wound the patient has, while making sure the healing rate is significantly increased. Being autologous, MyDerm uses patients own skin cells as main ingredients, ensuring no rejection upon application. MyDerm also mimics real skin which means it is both physically and mechanically similar to the host skin, with growth factors, proteins and other related biochemical. Having all these unique proprietary technology, MyDerm ensures effectiveness of treatment up to 90% and therefore it is accepted by surgeons and doctors as the most ideal skin substitute.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3489815525


Multi Functional Barbecue Pit

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490615533


CSM Randomness Test Tool (CRTT)

Satu perisian untuk menilai kerawakan jujukan binari/perduaan yang terhasil dari perkakasan atau perisian berasaskan penjana nombor pseudorawak.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490715534


Cyber Range

Program pensijilan cyber defender

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490815535


ICT Product Security Assessment (IPSA)

Ujian dan penilaian fungsi terhadap produk ICT.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3490915536


Klinik My Cyber Security

Perkhidmatan pemulihan dan pembersihan data.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3491215539


Green Pallet

TECHNOLOGY has enabled waste paper to be recycled and made into compressed and air-tight board. They are then made into pallets that are light and strong. De Frazer compressed paper pallets which weigh between 8 and 12 kg are environment-friendly and can be used instead of wooden, plastic or steel/metal pallets. THe elements are put together using only glue and staples where necessary with waterproofed lining to prevent moisture penetration.

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3492515552


ROBOT CAMERA

SWIVL IS A MULTIPURPOSES ROBOTIC PLATFORM FOR
IOS AND ANDROID MOBILE DEVICES AND DSLR.THE
DEVICE WILL RECORD VIDEO WITH EXCELLENT AUDIO
SPECIALLY USED IN CLASSROOM AND AUDITORIUM

Seri Kembangan Selangor

ID : tm3492615553


Robotel Smart Class+

SC+ is a 21st century language lab solutions for any-time, any-place, any-device teaching and learning experience. It enables teachers to assign in-class activities such as pairing and recording where all students are able to speak concurrently. And self-study activities can also be assigned as homework.

Seri Kembangan Selangor

Displaying 1 - 25 of 27

To Register New Technology and Product Click Here