Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3446315434


MCB F1 HYFer

Baja Sebatian Khas untuk peningkatan hasil
tanaman koko

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446415435


E Bac

Kajian menunjukan E Bac memberikan manfaat
yang berkesan secara terus kepada kawalan
penyakit mati rosot jejalur vaskular
(Oncobasidium theobroma) dan buah hitam
(Phytophthora palmivora). Kajian juga mendapati
E Bac dapat meransangkan pembentukan dan
tumbesaran anak pokok koko

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446515436


Cocoa-Based Toothpaste

The project is to formulate toothpaste and mouthwash that contain cocoa powder extracts.

Projek ini adalah untuk memformulasikan ubat gigi serta ubat kumur yang mengandungi ekstrak serbuk koko.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446615437


Cocoa-Based Shower Gel

This product is an antibacterial cocoa bath gel formulation.

Produk ini merupakan formulasi gel mandian koko yang bersifat antibakteria.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446715438


Cocoa-Based Shower Cream (with goat milk extract)

This product is produced by using cocoa fat that helps keep the skin fresh so it is always in a damp condition.

Produk ini dihasilkan dengan menggunakan lemak koko yang membantu mengekalkan kesegaran kulit agar sentiasa dalam keadaan lembap.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446815439


Cocoa-Based Oral Rinse

This mouthwash contains tannin extract from cocoa powder that helps to improve the effectiveness of cocoa gel toothpaste.

Ubat kumur ini mengandungi ekstrak tannin daripada serbuk koko yang membantu meningkatkan keberkesanan ubat gigi gel koko.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3446915440


Cocoa-Based Body Scrub

This product is a formulation containing cocoa fats and cocoa fruit powder.

Produk ini merupakan formulasi yang mengandungi lemak koko dan serbuk kulit buah koko.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3447015441


Cocoa Phenol Extract: Antioxidant Booster

Cocoa polyphenol having great antioxidant activity and beneficial to human health such as prevention of diabetes, cardiovascular disease, certain cancer and indigestion. As well as high antioxidant content, cocoa phenol extract is highly potential to give good return to the food manufacturer.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3447115442


Anti-wrinkles gel containing cocoa pod extract

Cocoa Pod is an abundant waste of cocoa industry. About 75wt% of the cocoa fruit is the pod. It has variety of color which resemble the active compound with antioxidant activity. Usually Cocoa Pod has been used as fertilizer, activated carbon and potash. However, the cocoa pod was not vastly study for.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm3447215443


Agen kawalan biologi

Formulasi mikrobial yang merupakan teknologi
baharu dalam pengurusan bersepadu penyakit
buah hitam (BH) dan pengorek buah koko (UPBK)
pada pokok koko

Kota Kinabalu Sabah

Displaying 1 - 13 of 13

To Register New Technology and Product Click Here