Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3445715428


Development of Pineapple Core Powder

Pineapple cores were collected at the Pineapple Cannery of Malaysia and Lee Pineapple Industry. The cores were placed in 2000 ppm SO2 solution to prevent spoilage. The cores were immediately washed upon reaching the lab and blanched for 2 minutes. They were then passed through a communiting machine. After grinding, the extra water was pressed out and the remaining materials were spread thinly on stainless steel drying trays. Drying was done in an electric dehydrator at 600C for 8-10 hours or until moisture content reached about 5%. After drying the dried products were passed trought a hammer mill and sieved to the power. The powder was packed in aluminium laminated film for further use. Chemical analysis of the powder was carried. The was tested on dehydrated fruit and bakery products.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445815429


Development of fruits rolls

Drying of fully ripe fruit puree with other added ingredients to form a thin leathery sheet which car be roued before packing. The fruits suitable for procersing into fruit rools such as banana, papaya, guara, jackfruit, soursop and other pulpy fruit such as mango.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445915430


Ternakan Ikan Siakap Air Tawar Di Belakang Rumah (Konsep Bumi Hijau)

Sistem ternakan yang digunakan adalah tangki gentian kaca atau polyethylene berserta dengan sistem penapisan dan pam air. Benih ikan siakap (sekurang-kurangnya 4 inci digunakan, ditebar (kadar 50- 75 ekor dalam 1 tan air). Pemberian makanan dilakukan sekurangkurangnya 2 kali sehari (pagi dan petang) sehingga ikan kenyang. Pertukaran air perlu dilakukan apabila parameter air merosot (diluar julat optimum untuk ternakan) dan bila diperhatikan ikan tidak lagi galak memakan makanan. Air perlu ditukar 90 peratus selepas 2 minggu digunakan. Air yang digunakan hendaklah dipastikan bebas daripada klorin. Ternakan ikan siakap ini mengambil masa 5-7 bulan sebelum ia mencapai berat purata 500 g dan bersedia untuk di tuai. Tangki ternakan hendaklah ditutup dengan net orkid jika tangki tersebut diletakkan ditempat terbuka. Ini bertujuan bagi mengelak ikan mengalami tekanan jika suhu air meningkat.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446015431


SitroPro : Ekstrak Herba Sabagai Rawatan Alternatif Terhadap Jangkitan Parasit Protozoa Pada Ikan Marin Ternak

Penggunaan SitroPro telah berjaya mengatasi masalah jangkitan penyakit Hexamitiasis dan Trichodiniasis di FRI Gelang.Selain itu , rawatan menggunakan bahan semulajadi terhadap jangkitan ikan ternakan adalah salah satu alternatif yang lebih selamat untuk meningkatkan produktiviti industri akuakultur , seterusnya dapan menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446115432


Parit Konkrit Dalam Kolam Asuhan Untuk Memudahkan Pengutipan Benih Ikan

Fisheries Research Institute (FRI) Gelang Patah atau sebelum
ini dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau telah mengubahsuai kolam asuhan biasa tanpa menjejaskan fungsi asal. Ini dibuat dengan membina sebuah parit konkrit (1.0 m lebar dan 0.7 m panjang) serta mencuram dari pintu air masuk sehingga ke pintu air keluar. Kelebaran parit sebanyak 1.0 m memudahkan kerja-kerja pengendalian. Dasar kolam dibuat mencuram ke bahagian tengah untuk memudahkan pengeringan kolam dan penangkapan benih ikan. Pengubahsuaian ini adalah adaptasi daripada kaedah asuhan benih ikan dalam sistem palong yang dapat mengalirkan air secara berterusan dan mengekalkan kesihatan benih ikan. Selain itu, benih ikan akan terkumpul dalam parit di kawasan pintu air masuk untuk mendapatkan air yang bersih dan menyebabkan tiada benih ikan yang tertinggal di dasar kolam dan kadar hidup benih boleh ditingkatkan semasa pengutipan.Air dimasukkan secara terkawal melalui pintu air masuk dan dipam keluar dengan kadar yang sama di bahagian dihujung pintu air keluar.Ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan benih ikan sentiasa berada di dalam keadaan aktif dan sihat sebelum ditangkap. Alat penyekat juga
digunakan untuk memudahkan proses pengutipan dan mengurangkan
tekanan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446215433


Kaedah Penternakan Dan Penghasilan Artemia Dewasa Secara Intensif Bagi Bekalan Makanan Rega Ikan Marin

Bagi tujuan menyediakan prasarana dan teknologi penghasilan
Artemia biojisim secara intensif atau satu modul penghasilan
diwujudkan dengan penghasilan 1 kg biojisim/tan isipadu ternakan.
a) Kemudahan Ternakan
Kemudahan ini terdiri dari tangki gentian kaca (650 L). Tangki tersebut dipasangkan empat tiub pengudaraan untuk bekalan oksigen dan bagi menjamin taburan makanan dan taburan
ternakan yang efisien. Air ternakan disedia pada kemasinan 30
ppt yang terlebih dahulu disteril dengan bahan aktif klorin.
b) Keperluan Sista Artemia dan Pemakanannya
Sejumlah 20 g sista Artemia ditetaskan untuk hasilkan purata
3 juta naupli dan membentuk kepadatan dalam tangki pada
5,000/L. Semasa ternakan, makanan yang diberi ialah dedak
beras yang disaring dengan penapis bersaiz mata 50 m. Kadar pemberian makanan adalah 50 g dedak pada hari pertama diikuti 20 g sekali penggunaan untuk tiga kali aplikasi sehari pada jam 0800, 1200 dan 1600.
c) Pengurusan Ternakan
Pertukaran air pada kadar 30% pada hari kelima dan 20% selang
sehari dilakukan untuk mengekalkan mutu air ternakan pada
tahap optima. Bagi tujuan ini, dua jenis penapis kecil bersaiz mata 150 m dan 350 m disediakan. Tiub getah dengan diameter 15-20 mm dijadikan hos supaya tekanan tarikan semasa pertukaran air diminimumkan.
d) Hasil
Biojisim Artemia (dewasa) bersaiz 0.4-0.5 cm TL selepas 10-12
hari ternakan boleh dituai pada kadar purata 250,000 ekor atau10% kadar kemandirian Biojisim Artemia. Ia sedia untuk diberimakan kepada rega ikan sementara menunggu tempoh peralihan kepada makanan jenis rumusan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3490215529


Eco-Friendly Fabrics

DISCARDED plastic bottles are being recovered, recycled and re-used as fabrics for the apparel industry. The plastics from discarded into resins which then take shape of polYester fiber. These combined with organic then take the shape of polYester fiber. These combined with organic cotton produces blended yarn. This yarn can be spun into fabric that has the same looks, feel and durability of conventional material. These eco-friendly fabrics are widely used in the garments and corporate apparels industry.

Johor Bahru Johor

ID : tm3493115558


Detachable Electrical Socket

Product and Process improvement

Johor Bahru Johor

ID : tm3497815605


Flap Gate Regulator' (FGR) untuk Pengurusan Air di Sawah Padi

Fungsi produk ini adalah untuk mengawal paras air di terusan
kepada ketinggian yang diperlukan dengan melaraskan
ketinggian FGR.

Johor Bahru Johor

ID : tm3501315640


PENDULUM AUTOCAP SYSTEM FOR
DRINKING BOTTLE


1. NEW GENERATION PENDULUM
AUTOCAP DESIGN ALLOW USER EASILY CONSUME
WATER/FLUID FROM DRINKING BOTTLE.
2. PENDULUM MECHANISM CAP OPEN AUTOMATICALLY
WHEN USER STARTS DRINKING WATER AND CLOSE
AUTOMATICALLY AFTER USE. IT IS CONVENIENCE AND
HYGIENIC.

Johor Bahru Johor

ID : tm3512215749


RNA Water Level Measurement System

Alat pengukur aras air digital. Ia boleh
disepadukan dengan sistem pam air dengan
bertindak sebagai suis pam air. la boleh bertindak
lebih dari satu suis untuk pam air yang berlainan
dan mengikut aras yang dikehendaki

Johor Bahru Johor

ID : tm3513615763


Maths Fun Board

Maths fun board is a game set which can be used for teaching multi topics and maths skills. This game board helps students to practice the basic operations easily with fun and interesting. It will helps the children to improve their interest, thinking skills and decrease the maths anxiety among the children.

Johor Bahru Johor

ID : tm3513715764


Smart Chromo Vision Kit

Smart chromo vision kit is a unique, smart and convenient colour chart guide designed in the form of a wristband, a watch and a coin pouch. This invention enables the colour blind people to correctly identify the colour that they observe by matching against the chart provided on these products.

Johor Bahru Johor

ID : tm3519715824


Battery Charger; Transformer; DC Choke; All Types of Metal Box

Provide consultation services on production technology, information technology, microelectronic/microsystem technology, energy and construction technologies.

Johor Bahru Johor

ID : tm3520015827


Double Swing Hygiene Smart Cap

Double swing hygiene smart cap, the cap opens automatically when the bottle is titled and closes when it is upright. Nozzle hole size- design with a large and small diameters. Easy to control the liquid flow. Lock and seal feature for both nozzles. Suitable for all glass and plastic bottles.

Johor Bahru Johor

ID : tm287809751


DiSFoS towards Eco-Friendly Product

DiSFoS is to achieve a greener environment in the future. It will gradually replace polystyrene container with Dilenia suffruticosa container as it is more eco-friendly. They are biodegradable, environmentally-friendly and able to raise health awareness among the society.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287819752


Dillenia Suffruticosa, The Future Innovation Towards Eco-Friendly Product

Polystyrenes are harmful as it contains a lot of dangerous chemical that is foreign to our body. Besides, it consumes much time to disintegrate and it also leads to environmental pollution. By using Dillenia suffruticosa leaves, we compressed it to create DiSFoS (Dilenia suffruticosa Food Storage) container which is more eco-friendly and biodegradable than polystyrene. This kind of plant grows vigorously on eroded soil, wasteland, forest edges and swampy areas. It has leaves (35cm long) and an oval leaves that cabbage-like with slight toothed edges. By promoting and applying DiSFoS, it can substitute polystyrene to have a greener product that is harmless to the environment and provide better healthy consumption to consumer because of its non-chemical product but from nature itself.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287829753


CY-E-G Cyclo Electric Generator

We knew that in this 21th century, the world facing the energy crisis. The scientists still brainstorming on what is the most efficient energy which is non petrol based energy, or in a common name, Alternative Energy until now. Recently, scientists already had discovered alternative energy including tidal power, wind tunnel power, solar energy, nuclear power, hydro-electric, hybrid and many more. In our project, the magnetism plays the biggest part on producing electric current. Basically, the main idea is combining the simple motor principle with simple generator principle. When this two mechanism is combined, then, we can generate cyclic electric current without using battery or any other sources of electric. In addition, the materials used for this project are affordable for everyone. We only use, copper wire, magnet, LED, clip paper or pin, iron rod and gears.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287839754


Cyclo Electric Generator (CY-E-G)

It is apparent that in this 21th century, the world is facing an energy crisis. In this project, magnetism plays the biggest part on producing electric current. It combines a simple motor principle with a simple generator principle. When these two mechanisms are combines, we generate cyclic electric current without battery or any other sources of electricity. The materials used are affordable for everyone. Copper wire, magnet, LED, clip paper or pin, iron rod and gears are used.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2980710778


WHOLEmath: Educational Game for Mathematic

WHOLEmath is a board game that uses the concept of hole and show to challenge children to solve certain puzzles. This educational game allows students to explore multiple Mathematics concepts (numbers, shapes and mathematics operations) by just changing the paper which represents various mathematical problems. The use of holes to challenge the students problem-solving skill is a unique and new way to get them excited and interested in the game.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2980810779


Wealth of Nation: Consumption, Saving and Investment in Islamic Economics

Poverty is an inevitable issue. In Islam, poverty must not be a voluntary conduct. Muslims should have both physical and spiritual strengths in order to search for the bounties of God. Hence, a society, together with every individual, should have an economic eye on the use of resources. It is the bounty of God, which man inherits (to use with trust). Islam motivates followers to make good earnings and spend them in accordance to Gods will. Muslims must be rich and prosperous in order to serve all the five pillars in Islam. It is crucial for Muslims to manage their fortune into blessed wealth. This paper discusses (i) the three major components in economics, namely consumption, saving and investment, from the Islamic perspective, and (ii) how the three could revive the economy and develop wealth for the Muslim ummah and to the country in general. It is to show that seeking wealth is not a sinful act in Islam and Muslim followers must be motivated to pursue wealth and prosperity.

Kota Kinabalu Sabah

Displaying 1 - 25 of 155

To Register New Technology and Product Click Here