Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3445715428


Development of Pineapple Core Powder

Pineapple cores were collected at the Pineapple Cannery of Malaysia and Lee Pineapple Industry. The cores were placed in 2000 ppm SO2 solution to prevent spoilage. The cores were immediately washed upon reaching the lab and blanched for 2 minutes. They were then passed through a communiting machine. After grinding, the extra water was pressed out and the remaining materials were spread thinly on stainless steel drying trays. Drying was done in an electric dehydrator at 600C for 8-10 hours or until moisture content reached about 5%. After drying the dried products were passed trought a hammer mill and sieved to the power. The powder was packed in aluminium laminated film for further use. Chemical analysis of the powder was carried. The was tested on dehydrated fruit and bakery products.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445815429


Development of fruits rolls

Drying of fully ripe fruit puree with other added ingredients to form a thin leathery sheet which car be roued before packing. The fruits suitable for procersing into fruit rools such as banana, papaya, guara, jackfruit, soursop and other pulpy fruit such as mango.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445915430


Ternakan Ikan Siakap Air Tawar Di Belakang Rumah (Konsep Bumi Hijau)

Sistem ternakan yang digunakan adalah tangki gentian kaca atau polyethylene berserta dengan sistem penapisan dan pam air. Benih ikan siakap (sekurang-kurangnya 4 inci digunakan, ditebar (kadar 50- 75 ekor dalam 1 tan air). Pemberian makanan dilakukan sekurangkurangnya 2 kali sehari (pagi dan petang) sehingga ikan kenyang. Pertukaran air perlu dilakukan apabila parameter air merosot (diluar julat optimum untuk ternakan) dan bila diperhatikan ikan tidak lagi galak memakan makanan. Air perlu ditukar 90 peratus selepas 2 minggu digunakan. Air yang digunakan hendaklah dipastikan bebas daripada klorin. Ternakan ikan siakap ini mengambil masa 5-7 bulan sebelum ia mencapai berat purata 500 g dan bersedia untuk di tuai. Tangki ternakan hendaklah ditutup dengan net orkid jika tangki tersebut diletakkan ditempat terbuka. Ini bertujuan bagi mengelak ikan mengalami tekanan jika suhu air meningkat.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446015431


SitroPro : Ekstrak Herba Sabagai Rawatan Alternatif Terhadap Jangkitan Parasit Protozoa Pada Ikan Marin Ternak

Penggunaan SitroPro telah berjaya mengatasi masalah jangkitan penyakit Hexamitiasis dan Trichodiniasis di FRI Gelang.Selain itu , rawatan menggunakan bahan semulajadi terhadap jangkitan ikan ternakan adalah salah satu alternatif yang lebih selamat untuk meningkatkan produktiviti industri akuakultur , seterusnya dapan menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446115432


Parit Konkrit Dalam Kolam Asuhan Untuk Memudahkan Pengutipan Benih Ikan

Fisheries Research Institute (FRI) Gelang Patah atau sebelum
ini dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau telah mengubahsuai kolam asuhan biasa tanpa menjejaskan fungsi asal. Ini dibuat dengan membina sebuah parit konkrit (1.0 m lebar dan 0.7 m panjang) serta mencuram dari pintu air masuk sehingga ke pintu air keluar. Kelebaran parit sebanyak 1.0 m memudahkan kerja-kerja pengendalian. Dasar kolam dibuat mencuram ke bahagian tengah untuk memudahkan pengeringan kolam dan penangkapan benih ikan. Pengubahsuaian ini adalah adaptasi daripada kaedah asuhan benih ikan dalam sistem palong yang dapat mengalirkan air secara berterusan dan mengekalkan kesihatan benih ikan. Selain itu, benih ikan akan terkumpul dalam parit di kawasan pintu air masuk untuk mendapatkan air yang bersih dan menyebabkan tiada benih ikan yang tertinggal di dasar kolam dan kadar hidup benih boleh ditingkatkan semasa pengutipan.Air dimasukkan secara terkawal melalui pintu air masuk dan dipam keluar dengan kadar yang sama di bahagian dihujung pintu air keluar.Ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan benih ikan sentiasa berada di dalam keadaan aktif dan sihat sebelum ditangkap. Alat penyekat juga
digunakan untuk memudahkan proses pengutipan dan mengurangkan
tekanan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446215433


Kaedah Penternakan Dan Penghasilan Artemia Dewasa Secara Intensif Bagi Bekalan Makanan Rega Ikan Marin

Bagi tujuan menyediakan prasarana dan teknologi penghasilan
Artemia biojisim secara intensif atau satu modul penghasilan
diwujudkan dengan penghasilan 1 kg biojisim/tan isipadu ternakan.
a) Kemudahan Ternakan
Kemudahan ini terdiri dari tangki gentian kaca (650 L). Tangki tersebut dipasangkan empat tiub pengudaraan untuk bekalan oksigen dan bagi menjamin taburan makanan dan taburan
ternakan yang efisien. Air ternakan disedia pada kemasinan 30
ppt yang terlebih dahulu disteril dengan bahan aktif klorin.
b) Keperluan Sista Artemia dan Pemakanannya
Sejumlah 20 g sista Artemia ditetaskan untuk hasilkan purata
3 juta naupli dan membentuk kepadatan dalam tangki pada
5,000/L. Semasa ternakan, makanan yang diberi ialah dedak
beras yang disaring dengan penapis bersaiz mata 50 m. Kadar pemberian makanan adalah 50 g dedak pada hari pertama diikuti 20 g sekali penggunaan untuk tiga kali aplikasi sehari pada jam 0800, 1200 dan 1600.
c) Pengurusan Ternakan
Pertukaran air pada kadar 30% pada hari kelima dan 20% selang
sehari dilakukan untuk mengekalkan mutu air ternakan pada
tahap optima. Bagi tujuan ini, dua jenis penapis kecil bersaiz mata 150 m dan 350 m disediakan. Tiub getah dengan diameter 15-20 mm dijadikan hos supaya tekanan tarikan semasa pertukaran air diminimumkan.
d) Hasil
Biojisim Artemia (dewasa) bersaiz 0.4-0.5 cm TL selepas 10-12
hari ternakan boleh dituai pada kadar purata 250,000 ekor atau10% kadar kemandirian Biojisim Artemia. Ia sedia untuk diberimakan kepada rega ikan sementara menunggu tempoh peralihan kepada makanan jenis rumusan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3407515046


Underground heat storage system using borehole heat exchanger.

This is an underground heat storage system. The objective of the system are to study the performance of utes under tropical cimate, to determine the efficiency of the chosen grout as heat storage media in the system and utilization of the heat capacity for continuous nocturnal drying.

Shah Alam Selangor

ID : tm3407615047


Solaerator for Sustainable Fish Farming

Solaerator is a seft-sustaining solar aeration system providing a continous supply of oxygen to a pond without the need of conventional power source. Sensing that oxygen is low, solaerator aotomatically turn on and compressed air is pumped through diffuser sunk into the bottom of the pond.

Shah Alam Selangor

ID : tm3407715048


Solaerator (Solar Aeration System)

Sistem pengudaraan solar dan pemantauan kualiti air untuk
kolam ternakan ikan air tawar.

Shah Alam Selangor

ID : tm3407815049


Sirim Karbon Kalkulator : Environmental Declaration Scheme for Construction and Building Materials

The carbon footprint calculator is a toolkit to support the calculation and certification of product footprints. ???Sirim Karbon Kalkulator??? has been developed to automate the calculation procedure and used by the auditor to verify the calculation process.

Shah Alam Selangor

ID : tm3407915050


SIRIM Karbon Kalkulator

Satu alat berasaskan web bertujuan untuk mengumpulkan
maklumat tentang kitaran hidup bahan pembinaan dan
bangunan di Malaysia. Alat ini digunakan untuk mengira jejak
karbon (carbon footprinting) produk yang dihasilkan supaya
dapat menggurangkan impak karbon terhadap alam sekitar.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408015051


SimBionTeA (SIRIM Biogas & Tenaga Alternatif)

Teknologi memproses bahan organik yang boleh diaplikasikan dalam industri pemprosesan makanan.

A technology processes organic matter that can be applied in the food processing industry.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408115052


Silinder gas petroleum cecair

Silinder diperbuat daripada bahan plastik yang
dibalut dengan lapisan bahan komposit yang
diperkuat melalui proses pembalutan filamen.
Prestasi silinder diuji berdasarkan standard BS EN
14427

Shah Alam Selangor

ID : tm3408215053


Potential Application of Waste Rubber as A Binder in Metal Injection Moulding

The present invention provides a waste rubber binder-system for use in injection moulding of metal powders. Said binder composition comprises of a mixture of waste rubber and wax and may also include a thermoplastic back-bone polymer and lubricant. In Malaysia, about 500,000 tones of raw rubber are consumed annually in the making of various rubber products generating an export revenue about RM 9.0 billion. Latex products especially rubber gloves, dominated the export earning, contributing of RM 7.0 billion. Waste rubber products resulting from rubber products themselves have to be recycled for environmental purpose or value addition. Therefore this invention to apply the waste rubber products from the glove to be a binder in metal injection moulding process. In accordance with the present invention, though waste rubber binder is waste rubber powder was obtained from rejected gloves or waste gloves by mechanical grinding using crusher to get a polydispersed rubber powder. The waste rubber powder was sieved using seiver to get the particle size in the range of 100-400um.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408315054


Phyto NLC

Anti-aging serum is produced using ginger extract.

Serum anti penuaan yang dihasilkan menggunakan ekstrak halia.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408415055


Photopatternable Hybrid Organic-inorganic Sol-gel Materials for Planar Optical Waveguide Applications

The key success to produce planar circuitary technology is based on synthesis hybrid organic-inorganic sol-gel materials for photopatternable technique. The photopatterning process has a great potential as alternative photolithographic technique for the fabrication of micro-optical devices and photonic components. The new sol-gel formulations consist of Vinyltriethoxysilane: Tetraethoxysilane: Tetrabutoxytitanate (VTES:TEOS-TTBu) can be polymerized using UV irradiation rays. These film materials exhibit photopolymerizze towards UV irradiation rays by dissociates chelated titanate complex and photoinitiator that promote condensation of Ti-O-Si/Ti-O-Ti and formulation of organic network of Si(CH2)n Si , respectively. This method has contributed to cost effectiveness process in materials densification in which thermal treatment has been reduced from temperature of 1000C to approximately 250C.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408515056


Palm-based Flux for Binary and Ternary Lead-free Solder Alloys

Soldering is a method of joining two or more metals together by using a filler metal, which has a lower melting temperature than the parent metals, and flowing the molten filler metal to the joint and then set to be hardened before a solid joint is established . In the case of electronic packages, solder pastes are commonly used as interconnect materials for attaching dies to lead-frame, as ball grid arrays (BGAs) to connect packaged integrated circuits chips as second or higher level packaging, and as flip-chip packages. Also solder pastes are also commonly used in electronic circuitry fixing at repair shops. This invention relates to a new flux-formulation for preparing of lead-free solder pastes which are either binary or ternary alloy in nature. The rosin content had instead been replaced by palm fatty acid distillate (PFAD) as the main carrier.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408615057


Optical Biosendor Reader for Ammonium Detection

The reader enables a rapid detection and measurement of ammonium at sites. It uses bi-layer enzymes as biosensor that responses to the presence of ammonium upon exposure to light. It measures light intensity, processes and displays the concentration result on any android smartphone via bluetooth com.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408715058


Nanopores Activated Carbon Rice Husk: Production And Application In Supercapacitors

The novelty of this works is the nanopores activated carbon production with very high surface area from the agricultural waste known as rice husk using the sequence steps of carbonization and activation processes that can be employed as carbon-based electrodes material for energy storage devices such as supercapacitors. These processes were applied as efficient ways to produce high porosity carbon. Activated carbon getting a great attraction to be used in energy storage due to high surface area and conductivity, temperature stability and also low cost as compared to other materials. moreover, the carbon source means rice husk is biomass that is more environmental friendly and large abundance for production. In response to the global climate issues, this approach can facilitate in overcoming problems associated with environmental issue such as biomass open burning and providing future energy storage demand by applying the activated carbon rice husk in the supercapacitors.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408815059


Standard gantang model based on metric system for zakat payment in Malaysia

Gantang is a standard reference measure for volume used for determination of Zakat Fitrah and agricultural zakat nisab. NMIM of Sirim has calibrated several samples and invented a standard gantang model based on metric system. NMIM will also provide training modules for zakat executives and amils.

Shah Alam Selangor

ID : tm3408915060


Mylipos Composite Solar Streetlighting System

Mylipos composite solar Streetlighting System consist of two main components, Mylipos Lithium ion battery unit and composite pole structure. This two main components were specially design by SIRIM researchers to suit the applications as an easy to install, low maintenance and stand-alone system.

Shah Alam Selangor

ID : tm3409015061


MOLDCost

MOLDCost is an intelligent mould costing system. This software is developed so that at the touch of a button, mould designers and mould makers can prepare mould quotation for their customers. The system pioneered a novel method to act as a decision support tool to provide possibilities for mould makers in pricing a mould related product. The customized software is flexible enough to suit any companies anywhere. The transparent method on how it generates the pricing means that the software can be used as a teaching aid and policy making tools for mould makers and mould designers.

Shah Alam Selangor

Displaying 1 - 25 of 52

To Register New Technology and Product Click Here