Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3445715428


Development of Pineapple Core Powder

Pineapple cores were collected at the Pineapple Cannery of Malaysia and Lee Pineapple Industry. The cores were placed in 2000 ppm SO2 solution to prevent spoilage. The cores were immediately washed upon reaching the lab and blanched for 2 minutes. They were then passed through a communiting machine. After grinding, the extra water was pressed out and the remaining materials were spread thinly on stainless steel drying trays. Drying was done in an electric dehydrator at 600C for 8-10 hours or until moisture content reached about 5%. After drying the dried products were passed trought a hammer mill and sieved to the power. The powder was packed in aluminium laminated film for further use. Chemical analysis of the powder was carried. The was tested on dehydrated fruit and bakery products.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445815429


Development of fruits rolls

Drying of fully ripe fruit puree with other added ingredients to form a thin leathery sheet which car be roued before packing. The fruits suitable for procersing into fruit rools such as banana, papaya, guara, jackfruit, soursop and other pulpy fruit such as mango.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445915430


Ternakan Ikan Siakap Air Tawar Di Belakang Rumah (Konsep Bumi Hijau)

Sistem ternakan yang digunakan adalah tangki gentian kaca atau polyethylene berserta dengan sistem penapisan dan pam air. Benih ikan siakap (sekurang-kurangnya 4 inci digunakan, ditebar (kadar 50- 75 ekor dalam 1 tan air). Pemberian makanan dilakukan sekurangkurangnya 2 kali sehari (pagi dan petang) sehingga ikan kenyang. Pertukaran air perlu dilakukan apabila parameter air merosot (diluar julat optimum untuk ternakan) dan bila diperhatikan ikan tidak lagi galak memakan makanan. Air perlu ditukar 90 peratus selepas 2 minggu digunakan. Air yang digunakan hendaklah dipastikan bebas daripada klorin. Ternakan ikan siakap ini mengambil masa 5-7 bulan sebelum ia mencapai berat purata 500 g dan bersedia untuk di tuai. Tangki ternakan hendaklah ditutup dengan net orkid jika tangki tersebut diletakkan ditempat terbuka. Ini bertujuan bagi mengelak ikan mengalami tekanan jika suhu air meningkat.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446015431


SitroPro : Ekstrak Herba Sabagai Rawatan Alternatif Terhadap Jangkitan Parasit Protozoa Pada Ikan Marin Ternak

Penggunaan SitroPro telah berjaya mengatasi masalah jangkitan penyakit Hexamitiasis dan Trichodiniasis di FRI Gelang.Selain itu , rawatan menggunakan bahan semulajadi terhadap jangkitan ikan ternakan adalah salah satu alternatif yang lebih selamat untuk meningkatkan produktiviti industri akuakultur , seterusnya dapan menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446115432


Parit Konkrit Dalam Kolam Asuhan Untuk Memudahkan Pengutipan Benih Ikan

Fisheries Research Institute (FRI) Gelang Patah atau sebelum
ini dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau telah mengubahsuai kolam asuhan biasa tanpa menjejaskan fungsi asal. Ini dibuat dengan membina sebuah parit konkrit (1.0 m lebar dan 0.7 m panjang) serta mencuram dari pintu air masuk sehingga ke pintu air keluar. Kelebaran parit sebanyak 1.0 m memudahkan kerja-kerja pengendalian. Dasar kolam dibuat mencuram ke bahagian tengah untuk memudahkan pengeringan kolam dan penangkapan benih ikan. Pengubahsuaian ini adalah adaptasi daripada kaedah asuhan benih ikan dalam sistem palong yang dapat mengalirkan air secara berterusan dan mengekalkan kesihatan benih ikan. Selain itu, benih ikan akan terkumpul dalam parit di kawasan pintu air masuk untuk mendapatkan air yang bersih dan menyebabkan tiada benih ikan yang tertinggal di dasar kolam dan kadar hidup benih boleh ditingkatkan semasa pengutipan.Air dimasukkan secara terkawal melalui pintu air masuk dan dipam keluar dengan kadar yang sama di bahagian dihujung pintu air keluar.Ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan benih ikan sentiasa berada di dalam keadaan aktif dan sihat sebelum ditangkap. Alat penyekat juga
digunakan untuk memudahkan proses pengutipan dan mengurangkan
tekanan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446215433


Kaedah Penternakan Dan Penghasilan Artemia Dewasa Secara Intensif Bagi Bekalan Makanan Rega Ikan Marin

Bagi tujuan menyediakan prasarana dan teknologi penghasilan
Artemia biojisim secara intensif atau satu modul penghasilan
diwujudkan dengan penghasilan 1 kg biojisim/tan isipadu ternakan.
a) Kemudahan Ternakan
Kemudahan ini terdiri dari tangki gentian kaca (650 L). Tangki tersebut dipasangkan empat tiub pengudaraan untuk bekalan oksigen dan bagi menjamin taburan makanan dan taburan
ternakan yang efisien. Air ternakan disedia pada kemasinan 30
ppt yang terlebih dahulu disteril dengan bahan aktif klorin.
b) Keperluan Sista Artemia dan Pemakanannya
Sejumlah 20 g sista Artemia ditetaskan untuk hasilkan purata
3 juta naupli dan membentuk kepadatan dalam tangki pada
5,000/L. Semasa ternakan, makanan yang diberi ialah dedak
beras yang disaring dengan penapis bersaiz mata 50 m. Kadar pemberian makanan adalah 50 g dedak pada hari pertama diikuti 20 g sekali penggunaan untuk tiga kali aplikasi sehari pada jam 0800, 1200 dan 1600.
c) Pengurusan Ternakan
Pertukaran air pada kadar 30% pada hari kelima dan 20% selang
sehari dilakukan untuk mengekalkan mutu air ternakan pada
tahap optima. Bagi tujuan ini, dua jenis penapis kecil bersaiz mata 150 m dan 350 m disediakan. Tiub getah dengan diameter 15-20 mm dijadikan hos supaya tekanan tarikan semasa pertukaran air diminimumkan.
d) Hasil
Biojisim Artemia (dewasa) bersaiz 0.4-0.5 cm TL selepas 10-12
hari ternakan boleh dituai pada kadar purata 250,000 ekor atau10% kadar kemandirian Biojisim Artemia. Ia sedia untuk diberimakan kepada rega ikan sementara menunggu tempoh peralihan kepada makanan jenis rumusan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3439315364


SUPER PALMPLY-SUPER PALM PLYWOOD FROM OIL PALM TRUNK

The introduction and utilization of oilpalm biomass are indeed timely for the wood-based industry. The invention involved the development of superior properties plywood from oil palm trunk for housing, construction and the other related industries. The invention will help to establish a better standard operating procedure in existing plywood mill rebanding of oil palm plywood as Super PalmPly. It will also build up the image of oil palm and strategize it as green raw material for global market. The invention will also encourage down-stream processing technology using the oil palm trunk.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439415365


RESIN-IMPREGNATED OIL PALM FLOORING

The impregnated oil palm flooring is produced by combining the resin and fibre using pressure vessel. Through combination of thermo-set resin at different loading, curing time and optimized densification process, the oil palm trunks were transformed into reinforced palm flooring. The palm flooring has been tested and passed fro flooring application through rigorous technical requirement tests such as ultraviolet coating performance, hardness brinell, cross harch and removal, impact and scratch resistance, abrasion resistance, cold syclic test and biologocal test. The resin impregnated oil palm flooring with has properties equivalent to wood for specific application such as flooring, will do well complement timber products and will be accepted in the flooring market.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439515366


Program Pembangunan Produk Herba (PPH)

Program Pembangunan Produk Herba (PPH) telah ditubuhkan pada 2010 dan mempunyai 3 makmal yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan tumbuhan ubatan dan beraroma iaitu; Makmal Teknologi Minyak Pati (TMP), Makmal Formulasi Produk (FP) dan Makmal Kawalan Kualiti (NPQC). Ketiga-tiga makmal ini merupakan makmal di bawah status BioNexus Partnership. Antara aktiviti penyelidikan yang dijalankan di TMP adalah penyulingan minyak pati dan pengekstrakan tumbuhan (pelarut dan CO2), analisis kimia menggunakan GC, GCMS dan HS-SPME. Manakala FP pula bertanggungjawab memformulasi produk prototaip berasaskan herba dan NPQC menjalankan ujian kawalan kualiti bagi memastikan aspek keselamatan dalam penghasilan produk herba. Pada 2012, NPQC telah diakreditasikan sebagai makmal kawalan kualiti di bawah piawaian MS ISO/IEC 17025 oleh Jabatan Standard Malaysia (DSM). Hasil penyelidikan PPH telah memenangi pelbahai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439615367


Producing Pulp & Paper from the Kenaf Stalk

In Malaysia, kenaf was only introduced recently. Kenaf stem consists of two distinct parts, the long fibre bast and the short fibre core; and both have different chemical compositions. Due to differences in fibre length and chemical properties, they are not recommended to be pulped together. Separation of bast from the core in the pulping line will increase the production cost. Studies based on locally available kenaf for pulp and paper production are still limited.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439715368


PLANT-DERIVED ANTI-MULTIDRUGS RESISTANT Staphylococcus aureus (MRSA) AGENT

MRSA infections complicate theraphy can doubled mortality rate amongst the immunocompromised, the elderly, infants and patients at the sugical and burnt units. Crude extract of weedy pioneer plant species from Euphorbiacease family was found and patented to be a potential anti MRSA agent. This extract can be applied in sanitary industry that canbe useful in medical vicintiy, hotels, homes usage, food hygienic aspects where public coverage are exposed to high risks of contamination by MRSA.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439815369


Permethrin Sense: A Novel DNA Biosensors for Determination of Permethrin Pesticide

This innovation that uses a single DNA for determination of permethrin pesticide is the first of its kind in the world. This single DNA has been successfully immobilised on the acrylic polymer micro sphere. The polymer containing immobilised single DNA is then immobilised on the printed electrode.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3439915370


P-CACHA (Portable Cutting and Acclimatization Chamber)

Portable Cutting and Acclimatization Chamber (P-CACHA) is a new invention with 3in1 functions. It specially design for farmers and agronomist to germinate seed, cuttings and acclimatize the plant lets of variety plant species. The concept of plug and play make it user friendly and portable to anywhere.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440015371


ORGANIC SOIL FROM PAPER MILL SLUDGE (FRIM ID 2/09) "MANAGE THE WASTE, THE SAFE WAY"

Malaysia generates about 1 million metric tonnes of paper mill sludge (PMS) annually as bio-solid waste. Current practice for disposal are mainly landfill, may not be viable in the long run as land cost is becoming more expensive. Recycling in mill for enegy generation is far beyond the reach of small capacity mills. A cost effective and enviromentally safe procedure for reutilization of these waste was developed. Organic soil is produces through biological, chemical and physical degradation processes of PMS prior mixed with organic fibres and naturally occuring microbes. The end product can be used as potting media, organic fertilizer or amelioration of infertile and poor drained soils.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440115372


OIL PALM TRUNK SCRIMBER (OPT SCRIMBER) FOR FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

Oil Palm Trunk Scrimber (OPT Scrimber) is an engineered lumber that make use to up to 85% of oil palm trunk. It is manufactures by glueing oil palm trunk scrims (shredded woody materials) under pressure. OPT Scrimber can be engineered to best suits its appliction and currently is made suitable fro furniture making and interior decoration.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440215373


Mix-wind turbine

Savonius and darius turbine is mix in a single design with new coupling system that allows to operate efficiently at a both low and high wind speed. The design is suitable to be deployed in countries such as Malaysia where wind power generation is less popular due to inconsistency in wind strength.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440315374


Intelligent Method Of Fragrant Quality Assessment Of Agarwood Oils and Products

Agarwood oils are commonly extracted from low grade agarwood chips which are usually processed via distillation. They can be obtained from various aquilaria species such as A. Malaccensis,A.Hirta and A. Crassna. This viscous oil is called as pure agarwood essential oil (100% of extracted material)and pureness is one of key aspect taken into consideration for its price. The blending of a small amount of this precious agarwood oil with other essential oils such as Geranium,Sandalwood, Gurjum Balsam, Jasmine and Ylang Ylang can give rich, complex and pleasant oils. Agarwood oil acts as a base note to fix the perfume odour comprising of middle and top notes. Currently, there is no scientific technique used to differentiate pure and mixture agarwood oils and usually, it is based on traders and buyers agreement that may leads to inconsistencies. The present invention provides a method for classifying the fragrance quality of agarwood oils according to its odour quality into two separate groups pure and mixture using electronic nose coupled with a modified k-th nearest neighbour k-fold cross validation technique and substantial information from chemical constituent analysis using GCMS. This invention was covered in the patent filing PI 2014700916:Method for classifying the fragrant quality of wood as a product derived from agarwood. This invention anticipated to help the agarwood industries in order to support their products with scientific evident.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440415375


High Temperature Drying (HTD)

A green technology wood drying system that is fast and do not use harmful chemicals in the process. This system is very important to support the furniture industry.

Sistem pengeringan kayu teknologi hijau yang pantas dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dalam proses. Sistem ini amat penting untuk menyokong industri pembuatan perabot.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440515376


Health-Based Food

Le'Natura biscuits are rich in fiber content and are rich in natural goodness of polysaccharides from noni fruit and stevia as sweetener.

Biskut Le'Natura kaya dengan kandungan serat dan kaya dengan kebaikan semulajadi polisakarida daripada buah mengkudu dan stevia sebagai pemanis.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440615377


Good Budget System (GBS)

Good budget system (GBS) is a support system for ordinary water distillation equipment to enhance the recycling process of wasted water that is generated after distillation process. The final finding of GBS system has led to the 100% recycling of 412L of wasted water per day in frim laboratories.

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440715378


Gaharu-Based Products

The natural products produced by Agarwood (Agar Soap, Agar Perfume, Agar Coffee).

Produk semulajadi yang dihasilkan berasaskan Gaharu (Agar Soap, Agar Perfume, Agar Coffee).

Kepong Kuala Lumpur

ID : tm3440815379


GAHARU SENSE: INTELLIGENT CLASSIFICATION SYSTEM FOR AGARWOOD

Agarwood(gaharu) is a fragrant wood usually derived from the diseased timber of the genus Aguilaria (Thymelaecease). It is used widely as perfumelry ingredient and for medication purposes. Agarwood is often graded by the traders themselves as A,B, C, or D based on the quality of the scent, resin formation and physical properties. At the moment, there are no apparent international classification standards for agarwood or its products in the consumer market. The system consists of integrated semi-automated system which comprises of man machine interface (MMI), heating system, e-nose system, and ANN identification system. This user friendly system is design such that it is easy to run an experiment systematically and hence it helps minimizing the random error. The system is able to locate 10 sample data at a time. Hence, it is capable of inreasing the effciently of data collection. The intelligent part of the system is the e-nose system with ANN was capable of generating characterized smell prints to differetiate Agarwood qualities.

Kepong Kuala Lumpur

Displaying 1 - 25 of 36

To Register New Technology and Product Click Here