Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3445715428


Development of Pineapple Core Powder

Pineapple cores were collected at the Pineapple Cannery of Malaysia and Lee Pineapple Industry. The cores were placed in 2000 ppm SO2 solution to prevent spoilage. The cores were immediately washed upon reaching the lab and blanched for 2 minutes. They were then passed through a communiting machine. After grinding, the extra water was pressed out and the remaining materials were spread thinly on stainless steel drying trays. Drying was done in an electric dehydrator at 600C for 8-10 hours or until moisture content reached about 5%. After drying the dried products were passed trought a hammer mill and sieved to the power. The powder was packed in aluminium laminated film for further use. Chemical analysis of the powder was carried. The was tested on dehydrated fruit and bakery products.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445815429


Development of fruits rolls

Drying of fully ripe fruit puree with other added ingredients to form a thin leathery sheet which car be roued before packing. The fruits suitable for procersing into fruit rools such as banana, papaya, guara, jackfruit, soursop and other pulpy fruit such as mango.

Johor Bahru Johor

ID : tm3445915430


Ternakan Ikan Siakap Air Tawar Di Belakang Rumah (Konsep Bumi Hijau)

Sistem ternakan yang digunakan adalah tangki gentian kaca atau polyethylene berserta dengan sistem penapisan dan pam air. Benih ikan siakap (sekurang-kurangnya 4 inci digunakan, ditebar (kadar 50- 75 ekor dalam 1 tan air). Pemberian makanan dilakukan sekurangkurangnya 2 kali sehari (pagi dan petang) sehingga ikan kenyang. Pertukaran air perlu dilakukan apabila parameter air merosot (diluar julat optimum untuk ternakan) dan bila diperhatikan ikan tidak lagi galak memakan makanan. Air perlu ditukar 90 peratus selepas 2 minggu digunakan. Air yang digunakan hendaklah dipastikan bebas daripada klorin. Ternakan ikan siakap ini mengambil masa 5-7 bulan sebelum ia mencapai berat purata 500 g dan bersedia untuk di tuai. Tangki ternakan hendaklah ditutup dengan net orkid jika tangki tersebut diletakkan ditempat terbuka. Ini bertujuan bagi mengelak ikan mengalami tekanan jika suhu air meningkat.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446015431


SitroPro : Ekstrak Herba Sabagai Rawatan Alternatif Terhadap Jangkitan Parasit Protozoa Pada Ikan Marin Ternak

Penggunaan SitroPro telah berjaya mengatasi masalah jangkitan penyakit Hexamitiasis dan Trichodiniasis di FRI Gelang.Selain itu , rawatan menggunakan bahan semulajadi terhadap jangkitan ikan ternakan adalah salah satu alternatif yang lebih selamat untuk meningkatkan produktiviti industri akuakultur , seterusnya dapan menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446115432


Parit Konkrit Dalam Kolam Asuhan Untuk Memudahkan Pengutipan Benih Ikan

Fisheries Research Institute (FRI) Gelang Patah atau sebelum
ini dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau telah mengubahsuai kolam asuhan biasa tanpa menjejaskan fungsi asal. Ini dibuat dengan membina sebuah parit konkrit (1.0 m lebar dan 0.7 m panjang) serta mencuram dari pintu air masuk sehingga ke pintu air keluar. Kelebaran parit sebanyak 1.0 m memudahkan kerja-kerja pengendalian. Dasar kolam dibuat mencuram ke bahagian tengah untuk memudahkan pengeringan kolam dan penangkapan benih ikan. Pengubahsuaian ini adalah adaptasi daripada kaedah asuhan benih ikan dalam sistem palong yang dapat mengalirkan air secara berterusan dan mengekalkan kesihatan benih ikan. Selain itu, benih ikan akan terkumpul dalam parit di kawasan pintu air masuk untuk mendapatkan air yang bersih dan menyebabkan tiada benih ikan yang tertinggal di dasar kolam dan kadar hidup benih boleh ditingkatkan semasa pengutipan.Air dimasukkan secara terkawal melalui pintu air masuk dan dipam keluar dengan kadar yang sama di bahagian dihujung pintu air keluar.Ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan benih ikan sentiasa berada di dalam keadaan aktif dan sihat sebelum ditangkap. Alat penyekat juga
digunakan untuk memudahkan proses pengutipan dan mengurangkan
tekanan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3446215433


Kaedah Penternakan Dan Penghasilan Artemia Dewasa Secara Intensif Bagi Bekalan Makanan Rega Ikan Marin

Bagi tujuan menyediakan prasarana dan teknologi penghasilan
Artemia biojisim secara intensif atau satu modul penghasilan
diwujudkan dengan penghasilan 1 kg biojisim/tan isipadu ternakan.
a) Kemudahan Ternakan
Kemudahan ini terdiri dari tangki gentian kaca (650 L). Tangki tersebut dipasangkan empat tiub pengudaraan untuk bekalan oksigen dan bagi menjamin taburan makanan dan taburan
ternakan yang efisien. Air ternakan disedia pada kemasinan 30
ppt yang terlebih dahulu disteril dengan bahan aktif klorin.
b) Keperluan Sista Artemia dan Pemakanannya
Sejumlah 20 g sista Artemia ditetaskan untuk hasilkan purata
3 juta naupli dan membentuk kepadatan dalam tangki pada
5,000/L. Semasa ternakan, makanan yang diberi ialah dedak
beras yang disaring dengan penapis bersaiz mata 50 m. Kadar pemberian makanan adalah 50 g dedak pada hari pertama diikuti 20 g sekali penggunaan untuk tiga kali aplikasi sehari pada jam 0800, 1200 dan 1600.
c) Pengurusan Ternakan
Pertukaran air pada kadar 30% pada hari kelima dan 20% selang
sehari dilakukan untuk mengekalkan mutu air ternakan pada
tahap optima. Bagi tujuan ini, dua jenis penapis kecil bersaiz mata 150 m dan 350 m disediakan. Tiub getah dengan diameter 15-20 mm dijadikan hos supaya tekanan tarikan semasa pertukaran air diminimumkan.
d) Hasil
Biojisim Artemia (dewasa) bersaiz 0.4-0.5 cm TL selepas 10-12
hari ternakan boleh dituai pada kadar purata 250,000 ekor atau10% kadar kemandirian Biojisim Artemia. Ia sedia untuk diberimakan kepada rega ikan sementara menunggu tempoh peralihan kepada makanan jenis rumusan.

Johor Bahru Johor

ID : tm3411815089


Sistem Robotik Pemeriksaan Tiub Dandang

Sistem boroskop yang direka bagi memeriksa
keadaan di dalam tiub dandang disebabkan
limitasi saiz tiub tersebut. Prob boroskop tersebut
akan diletakkan di dalam tiub dan segala
perkembangannya akan direkodkan menerusi
visual yang disambungkan kepada komputer
menerusi sambungan USB

Kajang Selangor

ID : tm3411915090


Sistem Aplikasi Platform Masa Nyata (RTAP)

Sistem dan kaedah masa nyata yang mengawal
sumber pelbagai data melalui protokol komunikasi
berbeza. Platform untuk memproses data
dalaman (logik dan algoritma numerikal) selain
melaksanakan arahan untuk sistem berkaitan

Kajang Selangor

ID : tm3412015091


Sistem Analisis dan Penyenggaraan bateri

Sistem yang mengira kapasiti voltan untuk tujuan
penyelenggaraan dan penukaran sel bateri.
Perisian ini akan menentukan sel bateri yang perlu
diganti melalui identifikasi kapasiti sel yang sudah
lemah atau berkurang

Kajang Selangor

ID : tm3412115092


Peranti Nano Tier bagi Meningkatkan Kadar
Pembubaran Karbon Dioksida Dalam Kultur
Mikroalga


Peranti ini digunakan dalam bioreaktor untuk
meningkatkan kadar pembubaran karbon
dioksida (CO2).Peranti ini menggunakan
nanomaterial(zeolite) yang memudahkan proses
pindahan C02

Kajang Selangor

ID : tm3412215093


Bioremediasi tanah tercemar

Proses remediasi tanah tercemar oleh minyak
dengan penggunaan mikrob. Mikrob tersebut
dapat mengubah agen tercemar kepada air dan
gas tidak berbahaya.Hasilnya adalah tanah yang
bebas minyak dan bahan asing

Kajang Selangor

ID : tm3412315094


Water Hydration Backpack

Gabungan beg galas dan beg penghidratan yang
mempunyai sistem penapisan air beraliran graviti
dengan kapasiti maksima 3L, ruang penyimpanan
tambahan dan sesuai sebagai anduh (sokongan
lengan)

Kajang Selangor

ID : tm3412415095


Sistem Pengawasan Aerostat

Aerostat adalah untuk pemantauan dan
pengawasan dari udara yang dilengkapi dengan
kamera dan peralatan radio yang boleh
memanjangkan jarak komunikasi. Kegunaan
sistem ini sesuai untuk pengawasan maritim &
sempadan, keselamatan dalam negeri, risikan,
komunikasi, penghantaran data, fotografi dari
udara dan pengiklanan

Kajang Selangor

ID : tm3412515096


Sinarmatik Anti-Stab System

The main objectives of this project are:
- To replace the existing Drop Test method and increase safety precautions and efficiency of the test.
- To achieve the highest level of test with high accuracy.
- To increase productivity of testing Personel Armor Vest with high quality by saving time and money.
- To improve Standard Working Procedure as a continuous improvement process in STRIDE

Kajang Selangor

ID : tm3412615097


Perisai Jasad Lembut ENTRAP

Perlindungan Trauma Ergonomik merupakan ves
kalis peluru yang tahan lasak dan direka supaya
mudah diubah suai, rompi balistik ENTRAP???
memberi liputan perlindungan optimum di
samping memberi kebebasan bergerak yang
maksimum, mudah dipakai dan memberi
kombinas

Kajang Selangor

ID : tm3412715098


Bar Daging Sedia di Makan

Produk makanan yang berasaskan daging dan
ayam diperap sos yang sedia untuk dimakan
dengan menggunakan teknologi retort. Meat
Bars memberikan rasa sebenar hidangan
tradisional dalam tiga perasa; sate, lada hitam
dan percik madu. Produk boleh dimakan tanpa
perlu dimasak atau dipanaskan

Kajang Selangor

ID : tm3412815099


Zero Waste Technology for Palm Oil Mills Through Innovative and Holistic Composting System (PEMODFREE)

An innovative composting system capable of evaporating massive amount of water, avoiding methane release and producing high nutrient organic compost. A holistic approach that enable mills to do away with conventional effluent treatment and generates additional income through selling of compost.

Kajang Selangor

ID : tm3412915100


Xylo-oligosaccharides : An emerging high value prebiotic from oil palm biomass

Xylooligosaccharides, a new prebiotic product that produced from xylan of empty fruit bunch via enzymatic hydrolysis. An application of immobilized enzyme in a packed bed column reactor optimizing the cycles of enzyme usage for maximum yields. This process is benign to the environment and profit.

Kajang Selangor

ID : tm3413015101


Trichoderma Virens 159c: A Green Solution In Controlling Ganoderma Basal Stem Rot of Oil Palm

Endophytic trichoderma virens 159c was developed into a formulation that gives an added advantage of a single application in nursery or at the replanting stage of the oil palm. This approach provides cost effective, sustainable and environmentally friendly approach in managing ganoderma disease.

Kajang Selangor

ID : tm3413115102


Transgenic Oil Palm Mediated by Agrobacterium tumefaciens

Embryogenic callus is used as the target tissue in Agrobacterium transformation of oil palm. Preand post-treatments of the callus are carried out with the transformation process. After co-cultivation, the oil palm embryogenic calli are exposed to the herbicide Basta to screen for resistant embryogenic calli, which are then regenerated into whole plants. The transgenic status is confirmed by molecular analyses and leaf painting.

Kajang Selangor

ID : tm3413215103


Tractor Mounted Trunk Injector for Control of Basal Stem Rot (BSR) Disease

The new method offers a faster and non-arduous task of applying chemical into the palm trunk. The equipment consists of a hydraulic driven drilling and injecting mechanism, with the two main components mounted to the front part of a mini tractor. The whole operation of drilling until chemical injection is controlled from the drivers seat. The movement of the equipment would be deployed by a combination of a mechanical and hydraulic
system which requires only one operator.

Kajang Selangor

ID : tm3413315104


Therapeutic Effects of Tocotrienol Rich Fractions On Collagen-Induced Arthritis In Dark Agouti Rats

Tocotrienol Rich Fractions(TRF) from palm oil has a therapeutic effect of treating arthritis in collagen-induced arthritis (CIA) in the rat model. It is effective in suppression of paw swelling, reduce the level of pro-inflammatory cytokines and alleviation of ankle joint destruction in arthritis rat model.

Kajang Selangor

Displaying 1 - 25 of 166

To Register New Technology and Product Click Here