Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3518415811


AV Hair gel

AV Hair gel is a non toxic aloe vera hair gel that only gives a stylish look but also healthy benefits such as better hair scalp and prevent hair loss. The ingredient are from nature and would not have any side effect due t high chemical elements.

Batang Kali Selangor

ID : tm3521615843


GUMMY SEMASHUR

GUMMY SEMASHUR merupakan produk inovasi SM Sains Hulu Selangor yang mempunyai keupayaan yang besar dalam pasaran kerana produk ini bukan sahaja mampu untuk menjadi satu bahan pelekat tetapi merupakan pelaburan untuk menyelamatkan persekitaran. Gummy SEMASHUR adalah salah satu bahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bahan ini telah menunjukkan kepentingan disebabkan kebolehannya untuk menggabungkan dua permukaan yang sama mahupun berbeza. Seperti yang kita lihat dasawarsa ini, persekitaran kita telah dicemari dengan teruknya oleh polistirena kerana sifatnya yang sangat lambat terurai. Disebabkan itu, satu kajian yang baharu telah dimulakan untuk membuat bahan pelekat dengan menggunakan polistirena. Produk ini terhasil daripada campuran alkohol, petrol dan polistirena dengan nisbah tertentu yang menghasilkan sebatian yang likat.
Antara pengguna yang disasarkan dalam mengkomersialkan Gummy SEMASHUR adalah pengguna dari sekolah-sekolah, universiti-universiti dan pusat-pusat pentadbiran awam dan swasta. Disebabkan bahan pelekat yang dijual di pasaran sekarang tidak menepati kehendak pengguna secara optimum, maka lahirlah produk Gummy SEMASHUR ini. Kami berharap, dengan terhasilnya GUMMY SEMAHSUR ini, mampu menjadi satu alternatif untuk menghapuskan polistirena serta mengurangkan pembakaran dan pencemaran.

Batang Kali Selangor

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

BWAVE IoT Services & Solutions Provider

ID : tm203621409


BWAVE IoT Services & Solutions Provider

Unified Platform For IoT Devices & Super Apps for Smart Home.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204031450


PREMIA Astaxanthin Eggs

Telur astaxanthin premium yang menyediakan sifat antioxidatif Astaxanthin & nutrisi yang lebih baik. Kualiti yang diperbaiki (kekuatan kuning, kuning telur & komposisi nutrien) telur.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204041451


Astatude

Skin care products based on Astaxanthin extract.
Produk penjagaan kulit berasaskan ekstrak Astaxanthin.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204051452


Biojisim dan Astaxanthin berasaskan Haematococcus Pluvialis

Astaxanthin adalah antara anti-oksida yang termahal di dunia. Ia digunakan terutamanya dalam produk kosmetik bagi tujuan anti-penuaan dan kulit yang mulus. Harga 1kg astaxanthin boleh mencecah sehingga USD20,000 di pasaran terbuka.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204091456


IV&V Testing Toolkit

Produk Independent Verification and Validation (IV & V) ini adalah merupakan perkhidmatan pengujian kualiti perisian untuk laman sesawang dan aplikasi mudah-alih. Ujian dilaksankan secara berkecuali dan tidak dipengaruhi oleh
organisasi/badan atau syarikat yang membangunkan sistem aplikasi tersebut.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3351414485


Seal Negative Pressure Wound Therapy
System


SEL NPWT adalah sebuah alat perubatan yang
digunakan untuk mempercepatkan
penyembuhan luka kronik. Alat ini memberikan
kuasa sedutan ke atas permukaan luka untuk
mengeluarkan bakteria serta sisa luka

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3351514486


Gajet Pintar

Memudahkan pengguna mendraf pola pakaian
dengan hanya menggunakan pola acuan siap
tanpa perlu menghasilkan pola

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442215393


TERAPI-MASSAGE ON DEMAND

Platform dalam talian bagi perkhidmatan terapi tradisional

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442315394


PEARL TREKKER

Pearl Trekker adalah merupakan sistem aplikasi untuk menyalurkan dan menukarkan data global Positioning System (GPS) kepada format yang dikehendaki oleh pengguna. Ianya mengumpulkan signal GPS dari tempat kejadian atau lokasi dan menyalurkan data yang telah dikehendaki bagi tujuan "Automatic Vehicle Location Services (AVLS)" dengan ketepatan masa sebenar (real time accuracy). Sistem ini juga dapat membantu pihak berkuasa dalam melaksanakan tugas menanganai kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang dengan lebih efektif dan efisyen.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442415395


IV & V TEST TOOL KIT

Ini adalah satu set kerangka alat dan proses yang membantu syarikat menguji kualiti produk IT

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442515396


ANANOCOAT

Ananocoat adalah produk salutan dinding dan permukaan yang mesra alam. salutan disembur di dinding membantu membunuh dan menguraikan bakteria dan kuman. Kami juga mempunyai penyelesaian untuk menghilangkan bau bau berbahaya dari bahan kimia dan pencemaran udara di tempat kerja dan rumah.

Salutan aktif AnanoCoat berfungsi secara berterusan selama dua puluh empat jam (24) sehari membersihkan permukaan dan udara dalaman.

Ananno Sphere adalah syarikat ISO9001 dan ISO14001 yang menyelidik dan mempromosikan teknologi ini. AnanoCoat telah dipertingkatkan dan dipromosikan ke luar negara dan menepati standard eropah.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442615397


Semi Automated Colour Dyeing System for Yarn and Ready Pieces

Yarn colouring is one of the most important and crucial processes in textile industry.
Traditional method is hazardous and tedious.
Current available machines in the market are expensive and not affordable for small scale Songket manufacturers.
The system/machine improves the overall process of yarn colouring, increases productivity at a reasonable price.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442715398


SeaHook, Sealock, SeaCut

The objective : To enhance the productivity of seaweed farming and to introduce alternative devices to ensure better quality harvasted seaweed.

Vast majority of seaweed farmers in Malaysia are still employing traditional technique. With continuous effort to increase the awareness of the existence of the newly developed devices to these farmers, the adoption rate of the change is the migrating cost to the new devices.

The overall cost to acquire these new devices is very minima as no changes are made to the farm infrastructure and layout. Furthermore, the acquisition of these devices can be done in stages.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442815399


Design and Development of Below-Knee Prosthesis Sockets Using CAD/CAE, Optical Digitizing and Rapid Prototyping Technologies.

This project presents a computer facilitated approach in customizing below knee prosthetic sockets. Current procedure for fabricating the prosthesis socket is a labor intensive process whereby every stage requires a skillful prosthetist. With this new approach, the designs will become more exact,requiring less of an artisan attempt at design.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3485115478


GX-300 OXY-HYDRO FUEL CELL

Inovasi teknologi hijau yang menggunakan air ditapis melalui elektrolisis, menghasilkan hidrogen gas (H2) untuk diedarkan ke dalam enjinudara enjin kenderaan bermotor atau jentera untuk membantu pembakaran lengkap. Dengan itu, dapat ditingkatkan kecekapan prestasi enjin.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3499315620


ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM (EMS)

Sistem Pemantauan persekitaran yang direka untuk mengesan, menganalisi dan memberi respon dan maklumat kepada pengguna secara real time. Sistem ini direka khas untuk pemilik rumah dan bisnes. Sistem ini juga boleh digunakan untuk memebina aplikasi pintar yang lain dalam industri 4.0

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3501215639


World's Smallest RFID Reader

MD770R is a MDT development of new generation, ultra-small (81mm2) and low-cost HF (13.56 Mhz) RFID reader module using new architecture approach. It measured just 8mm x 8mm, yet provides all the advanced features and performance of a desktop RFID reader to read and write ISO15693 and ISO14443 Type A and B RFID tags. MD770R reader module is much smaller and consumes less power than typical reader module which means it could be utilized on mobile phones and PDA products seamlessly. Significant size reduction at the module level, accompanied by a substantial performance increase, plays a crucial role in delivering future platforms to mobile users by allowing an increased number of features and capabilities. Among MD770R's derived products are BHR300 Bluetooth(TM) interfaced RFID reader and UMR300 USB dongle RFID reader.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3308014051


Durian Seeds Latent Fingerprints Powder-A Green and Effective Approach in Crime Scene

Durian seeds are made into powder form for the development of cheaper and more effective fingerprint powder for better visualization. This was tested in both porous and non-porous surfaces and the result showed potential in visualization. This fingerprint powder was cheap and non-toxic.

Ipoh Perak

ID : tm3308114052


Antiaging Cream with Rambutan Fruits Extracts

Product Benefits:
1. Boost skin's defense against harmful free radicals and environmental damage.
2. Locks in moisture, keeping skin supple and smooth with no greasy after feel.
3. Helps to preserve skin's youthfulness.
4. Avoid cell damage and enables the assimilation of iron.

Ipoh Perak

Displaying 1 - 25 of 38

To Register New Technology and Product Click Here