Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3355514526


Smart Facility Management System

Smart Facility (SMF) adalah salah satu modul
SmartCity service engine yang dibangunkan
menggunakan teknologi geospatial. SMF
membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan fasiliti di bawah seliaan mereka
dengan lebih berkesan, sistematik dan cekap
dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian
perkhidmatan kerajaan tempatan kepada
masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355614527


Smart Complaint Module

Membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan aduan dengan lebih berkesan,
sistematik dan cekap dalam usaha meningkatkan
kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan
tempatan kepada masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355714528


My-Iono (web-based)

My-Iono merupakan sistem pemantauan ionofera dalam bentuk webbased yang memberikan informasi berkenaan kondisi ionosfera di Malaysia dalam masa hampir nyata (near real time). Ionosfera merupakan lapisan berion dalam atmosfera bumi yang kondisinya sentiasa berubah mengikut masa dan lokasi geografi. Aktiviti ionosfera dipengaruhi oleh
kitaran dan aktiviti matahari yang merujuk kepada (interaksi di antara) bumi dan matahari yang secara umum dikenali sebagai Cuaca Angkasa(Space Weather). Dalam bidang komunikasi jarak jauh, lapisan ionosfera memainkan peranan penting sebagai lapisan pemantul yang membolehkan
komunikasi berlaku. Manakala dalam bidang navigasi, ionosfera merupakan penyumbang ralat terbesar yang boleh memudaratkan kualiti isyarat satelit navigasi dari segi ketepatan kedudukan. Aktiviti ionosfera di kawasan khatulistiwa adalah lebih tinggi dan sukar untuk diramal,
oleh itu, pemantauan ionosfera secara berterusan adalah amat penting dan perlu diberi perhatian terutamanya untuk aplikasi yang memerlukan isyarat berkualiti dan berketepatan tinggi seperti sektor penerbangan.

Banting Selangor

ID : tm3355814529


Malaysian GNSS/DGPS Integrity System (web-based)

Produk ini merupakan sistem pemantauan integriti terhadap
isyarat satelit navigasi GNSS dan DGPS yang diterima di Malaysia supaya selamat dan mencapai tahap output yang optimum untuk pengguna tempatan. Data-data GNSS dan DGPS dipantau setiap masa menerusi 3 peringkat iaitu (i) peringkat sistem satelit (system-level), (ii) infra darat (ground-level) dan juga (ii) peringkat pengguna (user-level). Pengguna boleh mengakses laman web khas untuk mendapat maklumat yang komprehensif tentang status kualiti isyarat satelit yang diterima. Sekiranya terdapat masalah atau kemusykilan terhadap kualiti isyarat satelit, satu notis amaran akan dihantar kepada pengguna. Kerja-kerja di sektor pengukuran dan pemetaan, navigasi dan penentududukan yang memerlukan ketepatan tinggi amat memerlukan maklumat-maklumat ini.

Banting Selangor

ID : tm3494315570


Universal Cabinet

This portable multi-functional cabinet made of block board and malemine combines compactness and simplistic design, enabling it to be used as writing table, book shelf, storage box, clothes rail, ironing board, dressing table. It also equipped with lighting and power sockets.

Banting Selangor

ID : tm3521515842


AB-Trap15

Aedes aegypti is a global threat nowadays. This mosquito is the main vector that transmits the viruses that cause dengue fever, chikungunya and apparently zika virus. This species commonly breeds in artificial and natural containers. It is very difficult to control or eliminate Aedes aegypti mosquitoes because they have adaptations to the environment that make them highly resilient or with ability to rapidly bounce back to initial numbers after disturbances resulting from natural phenomena or human interventions. By considering the multiple mosquito attractors which are visual stimulus, carbon dioxide, heat and humidity, the AB Trap15 was designed to capture and kill Aedes aegypti. AB Trap15 is affordable, portable, cost effective and uses green technology. Since mother earth is constantly being tainted, we just want a greener way in saving lives.

Banting Selangor

ID : tm3518415811


AV Hair gel

AV Hair gel is a non toxic aloe vera hair gel that only gives a stylish look but also healthy benefits such as better hair scalp and prevent hair loss. The ingredient are from nature and would not have any side effect due t high chemical elements.

Batang Kali Selangor

ID : tm3521615843


GUMMY SEMASHUR

GUMMY SEMASHUR merupakan produk inovasi SM Sains Hulu Selangor yang mempunyai keupayaan yang besar dalam pasaran kerana produk ini bukan sahaja mampu untuk menjadi satu bahan pelekat tetapi merupakan pelaburan untuk menyelamatkan persekitaran. Gummy SEMASHUR adalah salah satu bahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bahan ini telah menunjukkan kepentingan disebabkan kebolehannya untuk menggabungkan dua permukaan yang sama mahupun berbeza. Seperti yang kita lihat dasawarsa ini, persekitaran kita telah dicemari dengan teruknya oleh polistirena kerana sifatnya yang sangat lambat terurai. Disebabkan itu, satu kajian yang baharu telah dimulakan untuk membuat bahan pelekat dengan menggunakan polistirena. Produk ini terhasil daripada campuran alkohol, petrol dan polistirena dengan nisbah tertentu yang menghasilkan sebatian yang likat.
Antara pengguna yang disasarkan dalam mengkomersialkan Gummy SEMASHUR adalah pengguna dari sekolah-sekolah, universiti-universiti dan pusat-pusat pentadbiran awam dan swasta. Disebabkan bahan pelekat yang dijual di pasaran sekarang tidak menepati kehendak pengguna secara optimum, maka lahirlah produk Gummy SEMASHUR ini. Kami berharap, dengan terhasilnya GUMMY SEMAHSUR ini, mampu menjadi satu alternatif untuk menghapuskan polistirena serta mengurangkan pembakaran dan pencemaran.

Batang Kali Selangor

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3318514156


Intelligent Real-time integrated system for sustainability(IRISS)

Intelligent real time integrated system for sustainability(IRISS) is designed to transform the collecting data method to measure the impact towards the environment before, during and after the development. IRISS provides the data directly through the internet of things(IOT), cloud computing and web.

Kuala Kangsar Perak

ID : tm287849755


IS-Alignment Web-Scoreboard (IS-Award)

A web based survey tool to measure the current implementation of IS-Alignment in Malaysia Public Universities. It processes strategic users' feedback on IS-Alignment activities to become an index (IS-A Index), which predicts the IS effectiveness and weaknesses to be addressed. The calculation of IS-A Index is based on a validated mathematical model.

Segamat Johor

ID : tm3241413385


Write-Rite : Dsygraphic Children Writing Assistance

Write-Rite is a web-based software tool that allows dsygraphic children to practice the writing task with different level of difficulties. This product provides activities for dsygraphic children to work through to support them in developing the fundamental skills that handwriting demands.

Sintok Kedah

ID : tm3241513386


Wireless Electrical Switch based on Voice Control using Malay Syllable

Wireless Electrical Switch based on Voice Command is a wireless electrical switch that controls any electrical appliances using voice commands. It uses a speaker independent speech recognition method where no prior system speaker training is required. Any Malay word regardless of syllabus combination can be used. This real-time system uses Malay vowel recognition algorithm that extracts features from spoken words via a conventional microphone. These features are then classified using machine learning and statistical methods such as neural network and logistic regression.

Sintok Kedah

ID : tm3241613387


WebNRW: Web Based Non Revenue Water Management System

Non revenue water (NRW) figures for all the states in Malaysia are still above the Government targeted figures. The Government is keen on the NRW reduction programs as this will increased the revenue of the water authorities and indicated good governance.

Presently, NRW components have been identified by the water authority but there is no classification of NRW components in relation to the layout of the water distribution network. This is due to the unstructured data collection which resulted in difficulty in data consolidation. This make it impossible for the water authority to validate the NRW figures and therefore efforts in NRW reduction cannot be done.

A conceptual model for the water distribution network has to be formalized for the purpose of identifying the source/location of water loss and non revenue consumption. The NRW components will have to be classified according to the distribution network to capture the source and magnitude of the components. A work procedure to calculate and validate the NRW has to be formulated. This can be done when a detailed analysis on the distribution model and data is done.

Sintok Kedah

ID : tm3241713388


Web-based system to support mon-revenue water ( MRW) Management

Modeling the water system and the water system and the mon-Devenue water

Sintok Kedah

ID : tm3241813389


Web Based Virtual Tourism and 3D Handicraft Product Online

Recently, Virtual Reality (VR) is becoming more important in the world of tourism, especially as a tool for promotion and also entertainment (e.g. computer-generated amusements in leisure parks and virtual theme parks). Tourism activities have been expanding rapidly world wide and more people are traveling to the natural areas, converses the environment and sustains the well being of local people. Therefore, web based Virtual Tourism and E-Commerce sites begin to appear in the internet, making the virtual traveling and e-shopping more natural, attractive and fun experience. By using VR Panoramic technique for viewing the image 360?????, the experience of exploring a place and product display will be more exciting. The system also completed with the database of 3D handicraft product for every place that available in the VR panoramic views.

The development of Web Based Virtual Tourism and 3D Handicraft Products Online use some of the VR software that available in the market. The software used are MGI Photovista, MGI Photovista 3D Object and MGI Virtual Tour Maker. This system required a flexible manipulation, fast transmission and efficient storage for displaying the content. It consists of techniques that been used to develop web based system which are VR Panoramic view and VR Object Techniques.

Sintok Kedah

ID : tm3241913390


Web Application For Rural Crops: WebCrops

Rural areas need to have access to the most essential services. Delivering those services to rural areas can be done through the use of Information and Communication Technology (ICT). Considering the agricultural sector as one of the most important sectors in Malaysia, marketing agricultural products in rural areas is still achieved in traditional ways that do not employ the modern technology. This study introduces a new method for marketing agricultural products online that depends on visualizing the rural crops market for customers to expend the rural marketability. This study presents a WebCROPS prototype application for the case of Changlun, Kedah in Malaysia. WebCrops eliminates wholesalers, and focuses direct deals between farmers and customers.

Sintok Kedah

ID : tm3242013391


Web Agent Navigator

Studies have shown that there is a need to provide an alternative to the conventional keyboard and mouse input devices, not only because of the disability on the part of the users but also on the associated stress with the modes on interaction among normal people. To overcome all these difficulties, we invented Web Agent Navigator that applies a new approach using voice command in searching and navigating the web.

Sintok Kedah

ID : tm3242113392


VRTEM: Virtual Reality Technology In Museum

This study aims to identify the suitable model for building virtual museum and the essential elements for managing technology based product. Since the majority of these models derive from immersive virtual reality, a new architecture was formed with the basic elements involved in that environment. It has found that 3D models are a good attraction where user can experience the virtual as if it was reality. Lighting was used to brighten up the environment and the many interesting objects. Camera is used as an 'eye' view where users can freely walk through the environment from the camera view. collision detection was added in camera setting to ensure the collision in that environment truly occurs when user hits the project. While video are used to replace display screen in immersive environment, texture mapping are used to imitate reality surface objects. In addition, this study has discovered some design issues during development activity. This whole has adapted the Systems Development Research methodology. The key step includes the design and development of the Virtual Museum prototype itself. At the phase, besides management techniques of camera, lights and texture elements, the researcher also has succeeded in managing the walk through technique with collision detection and putting videos in VR. File management enable the researcher to access sources much easier. Indirectly, the development of this prototype has overcome these problems and answered the first research question all at one time. The outcome of this prototype was successfully developed using right development management techniques. Henceforth, this study also aims to test the usability of this system to users in using Technology Acceptance Model. Perceived usefulness, perceived ease of use and perceived enjoyment are the independent variables in testing intention to use by visitor. Theoretical framework was produced and hypotheses were developed and tested using Spearmen Correlation Matrix and Regression Analysis. It has found that all hypotheses were supported, where the most influent factor is Perceived Usefulness followed by Perceived Enjoyment and Ease of Use. The output of this research is the Virtual Museum prototype of Kedah State Museum, provided with interactivity and ability to represent the real physical environment digitally. Hopefully this research can be a guideline to virtual museum developers to develop video application and three dimension walk through system construction.

Sintok Kedah

ID : tm3242213393


Virtual Robot Arm In Assisting Robotics Students' Learning

Virtual Reality (VR), declared as the next step technologies after multimedia is believed to give a great impact in educational system as it provides alternative tools for teaching. With it enhance features it could be a turning point where it gives a new interesting and exciting environment that could motivate students' learning and interest in particular subjects. One of the benefits that VR offers is the ability to visualize physical object which student can have the trial and error session before actually practicing it on real things. Here comes to the point where the idea of having virtual robot in assisting students learning emerged. Instead of studying the physical robot in class, students can study the virtual robot on computer at home prior to class or even in the class itself

Students who ware taking the robotic courses in universities confront with the problems of the basic robotic principles understanding due to lack exposure. The same problem occurs in universities as more robotics equipment is needed to fulfill the needs of more students. The major problem facing many institution proposing a course in robotic is amount and type of students' exposure the real robots. It is important for the students to be exposed to the robots in their learning process. Due to the physical robot being expensive, many academics institution cannot facilitate enough robots to the entire class. Therefore, utilizing VR as a tool to develop fully-functional 3D virtual robots can substantially minimize the ownership cost.

This project focuses on utilizing VR technology for development of virtual robot to assist students' leaning. VR is a good solution to the hardware and time saving teaching method problem. This is due to its pervasive in its applications; the cost of the technology will eventually drop and the quality of experiences with VR system will improve.

With the prototype of virtual robot developed, its potential to oversea not only education but in construction, manufacturing, advertisement and marketing. For an example, firms and company can control their robot from the virtual robot. Training can be done preliminary by using virtual robot before handling physical robot. Hence this could reduce the cost of error during the manipulation of the physical robot.

The prototype developed can be commercialised to all of the institution which are teaching the robotics. It also have a potential to be commercialised to other industries which involved the robotic course.

Sintok Kedah

ID : tm3242313394


Virtual Property Visualization And Marketing Solution

One of the problems of marketing properties in Malaysia is that the buyers have to be financially committed before they are able to view the interested properties. This sometimes creates dissatisfaction among the buyers who wish to see the real properties before making any financial commitment. Consequently, many potential buyers face the problems of effectively searching for properties that comply with their specification. Building visualization based on the conventional technique such as blueprint, architectural drawing, cardboard model and predefined walkthrough animation have been used by architects, designers and building developers to explain their ideas to their clients. They are well known to be proficient in three-dimensional visualization from two-dimensional maps. However, their clients generally are not. The implication of incomplete and improper visual presentation is that it will cause poor communication between the architects, designers, developers and their clients which will normally ends up with clients' lost. This research suggest a technique for virtual building visualization and inspection and investigates how this technique helps in producing a complete, proper and effective visual building presentation. It involves the utilization of tools that are common amongst architects, engineers and designers i.e Auto CAD and 3DS Max, and Quest 3D for the creation of the prototype.

Sintok Kedah

ID : tm3242413395


Virtual Interview Trainer using Speech Recognition

Virtual Interview Trainer (VIT) is an application that prepares the students for job interviews by means of a virtual interview training method. It trains them by having an avatar to interact with asking common job interview questions. The interview is recorded and can be replayed for self-monitoring. This helps improve the confidence of the students to communicate in English. VIT has an integrated automatic speech recognition (ASR) capability which recognizes certain verbal responses. It uses a novel single frame spectrum envelope method which is faster to process speed and accuracy compared to conventional multiple frame speech recognition processes like Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC). This trainer also displays the interview performance score according to the interviewees verbal responses. If the interviewee failed to perform well, the avatar will angrily cut short the interview.

Sintok Kedah

Displaying 1 - 25 of 138

To Register New Technology and Product Click Here