Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3355514526


Smart Facility Management System

Smart Facility (SMF) adalah salah satu modul
SmartCity service engine yang dibangunkan
menggunakan teknologi geospatial. SMF
membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan fasiliti di bawah seliaan mereka
dengan lebih berkesan, sistematik dan cekap
dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian
perkhidmatan kerajaan tempatan kepada
masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355614527


Smart Complaint Module

Membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan aduan dengan lebih berkesan,
sistematik dan cekap dalam usaha meningkatkan
kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan
tempatan kepada masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355714528


My-Iono (web-based)

My-Iono merupakan sistem pemantauan ionofera dalam bentuk webbased yang memberikan informasi berkenaan kondisi ionosfera di Malaysia dalam masa hampir nyata (near real time). Ionosfera merupakan lapisan berion dalam atmosfera bumi yang kondisinya sentiasa berubah mengikut masa dan lokasi geografi. Aktiviti ionosfera dipengaruhi oleh
kitaran dan aktiviti matahari yang merujuk kepada (interaksi di antara) bumi dan matahari yang secara umum dikenali sebagai Cuaca Angkasa(Space Weather). Dalam bidang komunikasi jarak jauh, lapisan ionosfera memainkan peranan penting sebagai lapisan pemantul yang membolehkan
komunikasi berlaku. Manakala dalam bidang navigasi, ionosfera merupakan penyumbang ralat terbesar yang boleh memudaratkan kualiti isyarat satelit navigasi dari segi ketepatan kedudukan. Aktiviti ionosfera di kawasan khatulistiwa adalah lebih tinggi dan sukar untuk diramal,
oleh itu, pemantauan ionosfera secara berterusan adalah amat penting dan perlu diberi perhatian terutamanya untuk aplikasi yang memerlukan isyarat berkualiti dan berketepatan tinggi seperti sektor penerbangan.

Banting Selangor

ID : tm3355814529


Malaysian GNSS/DGPS Integrity System (web-based)

Produk ini merupakan sistem pemantauan integriti terhadap
isyarat satelit navigasi GNSS dan DGPS yang diterima di Malaysia supaya selamat dan mencapai tahap output yang optimum untuk pengguna tempatan. Data-data GNSS dan DGPS dipantau setiap masa menerusi 3 peringkat iaitu (i) peringkat sistem satelit (system-level), (ii) infra darat (ground-level) dan juga (ii) peringkat pengguna (user-level). Pengguna boleh mengakses laman web khas untuk mendapat maklumat yang komprehensif tentang status kualiti isyarat satelit yang diterima. Sekiranya terdapat masalah atau kemusykilan terhadap kualiti isyarat satelit, satu notis amaran akan dihantar kepada pengguna. Kerja-kerja di sektor pengukuran dan pemetaan, navigasi dan penentududukan yang memerlukan ketepatan tinggi amat memerlukan maklumat-maklumat ini.

Banting Selangor

ID : tm3494315570


Universal Cabinet

This portable multi-functional cabinet made of block board and malemine combines compactness and simplistic design, enabling it to be used as writing table, book shelf, storage box, clothes rail, ironing board, dressing table. It also equipped with lighting and power sockets.

Banting Selangor

ID : tm3521515842


AB-Trap15

Aedes aegypti is a global threat nowadays. This mosquito is the main vector that transmits the viruses that cause dengue fever, chikungunya and apparently zika virus. This species commonly breeds in artificial and natural containers. It is very difficult to control or eliminate Aedes aegypti mosquitoes because they have adaptations to the environment that make them highly resilient or with ability to rapidly bounce back to initial numbers after disturbances resulting from natural phenomena or human interventions. By considering the multiple mosquito attractors which are visual stimulus, carbon dioxide, heat and humidity, the AB Trap15 was designed to capture and kill Aedes aegypti. AB Trap15 is affordable, portable, cost effective and uses green technology. Since mother earth is constantly being tainted, we just want a greener way in saving lives.

Banting Selangor

ID : tm3518415811


AV Hair gel

AV Hair gel is a non toxic aloe vera hair gel that only gives a stylish look but also healthy benefits such as better hair scalp and prevent hair loss. The ingredient are from nature and would not have any side effect due t high chemical elements.

Batang Kali Selangor

ID : tm3521615843


GUMMY SEMASHUR

GUMMY SEMASHUR merupakan produk inovasi SM Sains Hulu Selangor yang mempunyai keupayaan yang besar dalam pasaran kerana produk ini bukan sahaja mampu untuk menjadi satu bahan pelekat tetapi merupakan pelaburan untuk menyelamatkan persekitaran. Gummy SEMASHUR adalah salah satu bahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bahan ini telah menunjukkan kepentingan disebabkan kebolehannya untuk menggabungkan dua permukaan yang sama mahupun berbeza. Seperti yang kita lihat dasawarsa ini, persekitaran kita telah dicemari dengan teruknya oleh polistirena kerana sifatnya yang sangat lambat terurai. Disebabkan itu, satu kajian yang baharu telah dimulakan untuk membuat bahan pelekat dengan menggunakan polistirena. Produk ini terhasil daripada campuran alkohol, petrol dan polistirena dengan nisbah tertentu yang menghasilkan sebatian yang likat.
Antara pengguna yang disasarkan dalam mengkomersialkan Gummy SEMASHUR adalah pengguna dari sekolah-sekolah, universiti-universiti dan pusat-pusat pentadbiran awam dan swasta. Disebabkan bahan pelekat yang dijual di pasaran sekarang tidak menepati kehendak pengguna secara optimum, maka lahirlah produk Gummy SEMASHUR ini. Kami berharap, dengan terhasilnya GUMMY SEMAHSUR ini, mampu menjadi satu alternatif untuk menghapuskan polistirena serta mengurangkan pembakaran dan pencemaran.

Batang Kali Selangor

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3318514156


Intelligent Real-time integrated system for sustainability(IRISS)

Intelligent real time integrated system for sustainability(IRISS) is designed to transform the collecting data method to measure the impact towards the environment before, during and after the development. IRISS provides the data directly through the internet of things(IOT), cloud computing and web.

Kuala Kangsar Perak

soonsoon

ID : tm204121459


Multi Purpose First Aid Kit

Improved first aid kit with lock holder and portable storage box.

Kit pertolongan cemas yang telah ditambah baik dengan pemegang berkunci dan kotak simpanan mudah alih.

Puchong Selangor

ID : tm3491115538


Natural Airing Technology

In principle, Pio8 Ventilator is installed at the ridge of a building. It creates a region of lower temperature and thereby lower pressure, so that hot air from within the attic (space between roof and ceiling) is drawn up to the lower temperature region (heat flows from hot medium to cold medium) and exhausted into atmosphere through the Pio8 ventilator outlets (Hot air rises). Once the hot air is drawn out from the attic, it creates a negative pressure (vacuum) within that area.As the result, air is drawn out from inside of the building (interior) through the ceiling vent holes. Fresh and cool air will move in from widow and door to replace the valume of air draw out to the attic. Indirectly, it will form a convection loop. As long as the temperature different between inside and out side, air exchange take place. Moreover, the Pio8 ventilator outlets being located the top of the unit takes advantages of the principle that hot air rises and minimizes any adverse effec on air exhaustion by atmospheric wind and also out of sight from ground level.

Puchong Selangor

ID : tm3491815545


Roborest

The stable high pressure steam machine ensures shorter processing time.

Puchong Selangor

ID : tm3493315560


Biometric Verification

FACE ID 2 is a biometric incorating fingerprint verification and facial recognition. It uses dual biometrics authentication methods for accurate personal identification and for collection of precise data for time attendance and door access for added security. With a 4.3 inch Thin-fill Transistor Technology (TFT) 65K colour touch screen panel, Face ID 2 combines 2D and 3D local features in its face recognition algorithm for secure and reliable facial recognition authentication. Facial identity verification takes less than 2 seconds. For easier data transfer, communication methods include TCP/IP, RS 232, RS485 and USB port, with Wifi and GPRS as optional features.

Puchong Selangor

ID : tm3493815565


Pre-Commercial Validation of MyDENKit: A Molescular Diagnostic Kit for Dengue DiseaseScreening and Virus Serotyping

Dengue diagnosis and treatment are very challenging under asymptomatic conditions. Clinical symptoms will mislead doctors (=clinicians), which in turn will increase the number of dengue deaths in Malaysia. Existing immunodiagnostic and microbiological tests are tedious, inaccurate and require more than 6 to 7 days to confirm if it is dengue. Existing methods have failed to identify secondary infections in dengue patients. MyDENKitTM is a PCR (Polymearase Chain Reaction) based molecular diagnostic kit for early detection of dengue (within 1-3 days after onset of fever) and serotyping. Kit is completely customized to all the four Malaysian strains of dengue virus and has undergone precommercial validation in 7 countries namely Malaysia, India, Singapore, Thailand, Cuba, Sudan and USA.

Puchong Selangor

ID : tm3496615593


MyMata

Produk MYMATA menawarkan perkhidmatan
CCTV teknologi terkini yang tidak memerlukan
peranti rakaman. Rakaman di simpan di dalam
awanan (cloud) dan pengguna boleh mengakses
video melalui telefon bimbit, tablet dan komputer
di mana sahaja dan pada bila-bila masa

Puchong Selangor

ID : tm3499115618


CyberCare: eCommunity for Children's
Home


Cybercare aim at building an electronic community that serves children`s home (orphanages) and their administrators in Malaysia and the rest of the world. The target is to connect 25 homes in the first 12 months (about 500 children). The eCommunity will achieve individual and collective benefits that includes the following:
-Community focused around children -the youth of the nation and the world
-Membership has its `under-privileges` -circumstantial and voluntary, haves and havenots -A community that exits but yet to form.

Puchong Selangor

ID : tm3500315630


e-pekak

- To create communication access among deaf community
- To acculturate deaf community to understand, master and enjoy ICT in all aspect of life.
- To promote deaf culture, Malaysian sign language through the use of ICT
- To create awareness among deaf community to accept ICT as major agent in improving their life in this country.
- To integrate deaf community into the K-society.

Puchong Selangor

ID : tm3507515702


SP.I

Losyen mata yang dapat membantu dan mengurangkan serta
merawat mata penat, mata kering, radang mata, ketidakselesaan
mata serta radikal bebas dan juga katarak.

Puchong Selangor

ID : tm3515215779


Cap 2- Computer Aided Physiotherapy

Cap 2 is a computerized physiotherapy assistant system meant specially for disabled children. This system uses animation and sound to make physiotherapy more fun and exciting thus expedite the recovery process. Cap 2 comes with built in touchscreen and now support hand, leg and hand physiotherapy.

Puchong Selangor

ID : tm3524315870


Multi Purpose First Aid Kit

Improved first aid kit with lock holder and portable storage box.

Kit pertolongan cemas yang telah ditambah baik dengan pemegang berkunci dan kotak simpanan mudah alih.

Puchong Selangor

ID : tm287849755


IS-Alignment Web-Scoreboard (IS-Award)

A web based survey tool to measure the current implementation of IS-Alignment in Malaysia Public Universities. It processes strategic users' feedback on IS-Alignment activities to become an index (IS-A Index), which predicts the IS effectiveness and weaknesses to be addressed. The calculation of IS-A Index is based on a validated mathematical model.

Segamat Johor

Displaying 1 - 25 of 25

To Register New Technology and Product Click Here