Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3355514526


Smart Facility Management System

Smart Facility (SMF) adalah salah satu modul
SmartCity service engine yang dibangunkan
menggunakan teknologi geospatial. SMF
membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan fasiliti di bawah seliaan mereka
dengan lebih berkesan, sistematik dan cekap
dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian
perkhidmatan kerajaan tempatan kepada
masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355614527


Smart Complaint Module

Membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan aduan dengan lebih berkesan,
sistematik dan cekap dalam usaha meningkatkan
kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan
tempatan kepada masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355714528


My-Iono (web-based)

My-Iono merupakan sistem pemantauan ionofera dalam bentuk webbased yang memberikan informasi berkenaan kondisi ionosfera di Malaysia dalam masa hampir nyata (near real time). Ionosfera merupakan lapisan berion dalam atmosfera bumi yang kondisinya sentiasa berubah mengikut masa dan lokasi geografi. Aktiviti ionosfera dipengaruhi oleh
kitaran dan aktiviti matahari yang merujuk kepada (interaksi di antara) bumi dan matahari yang secara umum dikenali sebagai Cuaca Angkasa(Space Weather). Dalam bidang komunikasi jarak jauh, lapisan ionosfera memainkan peranan penting sebagai lapisan pemantul yang membolehkan
komunikasi berlaku. Manakala dalam bidang navigasi, ionosfera merupakan penyumbang ralat terbesar yang boleh memudaratkan kualiti isyarat satelit navigasi dari segi ketepatan kedudukan. Aktiviti ionosfera di kawasan khatulistiwa adalah lebih tinggi dan sukar untuk diramal,
oleh itu, pemantauan ionosfera secara berterusan adalah amat penting dan perlu diberi perhatian terutamanya untuk aplikasi yang memerlukan isyarat berkualiti dan berketepatan tinggi seperti sektor penerbangan.

Banting Selangor

ID : tm3355814529


Malaysian GNSS/DGPS Integrity System (web-based)

Produk ini merupakan sistem pemantauan integriti terhadap
isyarat satelit navigasi GNSS dan DGPS yang diterima di Malaysia supaya selamat dan mencapai tahap output yang optimum untuk pengguna tempatan. Data-data GNSS dan DGPS dipantau setiap masa menerusi 3 peringkat iaitu (i) peringkat sistem satelit (system-level), (ii) infra darat (ground-level) dan juga (ii) peringkat pengguna (user-level). Pengguna boleh mengakses laman web khas untuk mendapat maklumat yang komprehensif tentang status kualiti isyarat satelit yang diterima. Sekiranya terdapat masalah atau kemusykilan terhadap kualiti isyarat satelit, satu notis amaran akan dihantar kepada pengguna. Kerja-kerja di sektor pengukuran dan pemetaan, navigasi dan penentududukan yang memerlukan ketepatan tinggi amat memerlukan maklumat-maklumat ini.

Banting Selangor

ID : tm3494315570


Universal Cabinet

This portable multi-functional cabinet made of block board and malemine combines compactness and simplistic design, enabling it to be used as writing table, book shelf, storage box, clothes rail, ironing board, dressing table. It also equipped with lighting and power sockets.

Banting Selangor

ID : tm3521515842


AB-Trap15

Aedes aegypti is a global threat nowadays. This mosquito is the main vector that transmits the viruses that cause dengue fever, chikungunya and apparently zika virus. This species commonly breeds in artificial and natural containers. It is very difficult to control or eliminate Aedes aegypti mosquitoes because they have adaptations to the environment that make them highly resilient or with ability to rapidly bounce back to initial numbers after disturbances resulting from natural phenomena or human interventions. By considering the multiple mosquito attractors which are visual stimulus, carbon dioxide, heat and humidity, the AB Trap15 was designed to capture and kill Aedes aegypti. AB Trap15 is affordable, portable, cost effective and uses green technology. Since mother earth is constantly being tainted, we just want a greener way in saving lives.

Banting Selangor

ID : tm3518415811


AV Hair gel

AV Hair gel is a non toxic aloe vera hair gel that only gives a stylish look but also healthy benefits such as better hair scalp and prevent hair loss. The ingredient are from nature and would not have any side effect due t high chemical elements.

Batang Kali Selangor

ID : tm3521615843


GUMMY SEMASHUR

GUMMY SEMASHUR merupakan produk inovasi SM Sains Hulu Selangor yang mempunyai keupayaan yang besar dalam pasaran kerana produk ini bukan sahaja mampu untuk menjadi satu bahan pelekat tetapi merupakan pelaburan untuk menyelamatkan persekitaran. Gummy SEMASHUR adalah salah satu bahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bahan ini telah menunjukkan kepentingan disebabkan kebolehannya untuk menggabungkan dua permukaan yang sama mahupun berbeza. Seperti yang kita lihat dasawarsa ini, persekitaran kita telah dicemari dengan teruknya oleh polistirena kerana sifatnya yang sangat lambat terurai. Disebabkan itu, satu kajian yang baharu telah dimulakan untuk membuat bahan pelekat dengan menggunakan polistirena. Produk ini terhasil daripada campuran alkohol, petrol dan polistirena dengan nisbah tertentu yang menghasilkan sebatian yang likat.
Antara pengguna yang disasarkan dalam mengkomersialkan Gummy SEMASHUR adalah pengguna dari sekolah-sekolah, universiti-universiti dan pusat-pusat pentadbiran awam dan swasta. Disebabkan bahan pelekat yang dijual di pasaran sekarang tidak menepati kehendak pengguna secara optimum, maka lahirlah produk Gummy SEMASHUR ini. Kami berharap, dengan terhasilnya GUMMY SEMAHSUR ini, mampu menjadi satu alternatif untuk menghapuskan polistirena serta mengurangkan pembakaran dan pencemaran.

Batang Kali Selangor

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

BWAVE IoT Services & Solutions Provider

ID : tm203621409


BWAVE IoT Services & Solutions Provider

Unified Platform For IoT Devices & Super Apps for Smart Home.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204031450


PREMIA Astaxanthin Eggs

Telur astaxanthin premium yang menyediakan sifat antioxidatif Astaxanthin & nutrisi yang lebih baik. Kualiti yang diperbaiki (kekuatan kuning, kuning telur & komposisi nutrien) telur.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204041451


Astatude

Skin care products based on Astaxanthin extract.
Produk penjagaan kulit berasaskan ekstrak Astaxanthin.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204051452


Biojisim dan Astaxanthin berasaskan Haematococcus Pluvialis

Astaxanthin adalah antara anti-oksida yang termahal di dunia. Ia digunakan terutamanya dalam produk kosmetik bagi tujuan anti-penuaan dan kulit yang mulus. Harga 1kg astaxanthin boleh mencecah sehingga USD20,000 di pasaran terbuka.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm204091456


IV&V Testing Toolkit

Produk Independent Verification and Validation (IV & V) ini adalah merupakan perkhidmatan pengujian kualiti perisian untuk laman sesawang dan aplikasi mudah-alih. Ujian dilaksankan secara berkecuali dan tidak dipengaruhi oleh
organisasi/badan atau syarikat yang membangunkan sistem aplikasi tersebut.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3351414485


Seal Negative Pressure Wound Therapy
System


SEL NPWT adalah sebuah alat perubatan yang
digunakan untuk mempercepatkan
penyembuhan luka kronik. Alat ini memberikan
kuasa sedutan ke atas permukaan luka untuk
mengeluarkan bakteria serta sisa luka

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3351514486


Gajet Pintar

Memudahkan pengguna mendraf pola pakaian
dengan hanya menggunakan pola acuan siap
tanpa perlu menghasilkan pola

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442215393


TERAPI-MASSAGE ON DEMAND

Platform dalam talian bagi perkhidmatan terapi tradisional

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442315394


PEARL TREKKER

Pearl Trekker adalah merupakan sistem aplikasi untuk menyalurkan dan menukarkan data global Positioning System (GPS) kepada format yang dikehendaki oleh pengguna. Ianya mengumpulkan signal GPS dari tempat kejadian atau lokasi dan menyalurkan data yang telah dikehendaki bagi tujuan "Automatic Vehicle Location Services (AVLS)" dengan ketepatan masa sebenar (real time accuracy). Sistem ini juga dapat membantu pihak berkuasa dalam melaksanakan tugas menanganai kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang dengan lebih efektif dan efisyen.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442415395


IV & V TEST TOOL KIT

Ini adalah satu set kerangka alat dan proses yang membantu syarikat menguji kualiti produk IT

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442515396


ANANOCOAT

Ananocoat adalah produk salutan dinding dan permukaan yang mesra alam. salutan disembur di dinding membantu membunuh dan menguraikan bakteria dan kuman. Kami juga mempunyai penyelesaian untuk menghilangkan bau bau berbahaya dari bahan kimia dan pencemaran udara di tempat kerja dan rumah.

Salutan aktif AnanoCoat berfungsi secara berterusan selama dua puluh empat jam (24) sehari membersihkan permukaan dan udara dalaman.

Ananno Sphere adalah syarikat ISO9001 dan ISO14001 yang menyelidik dan mempromosikan teknologi ini. AnanoCoat telah dipertingkatkan dan dipromosikan ke luar negara dan menepati standard eropah.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442615397


Semi Automated Colour Dyeing System for Yarn and Ready Pieces

Yarn colouring is one of the most important and crucial processes in textile industry.
Traditional method is hazardous and tedious.
Current available machines in the market are expensive and not affordable for small scale Songket manufacturers.
The system/machine improves the overall process of yarn colouring, increases productivity at a reasonable price.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

ID : tm3442715398


SeaHook, Sealock, SeaCut

The objective : To enhance the productivity of seaweed farming and to introduce alternative devices to ensure better quality harvasted seaweed.

Vast majority of seaweed farmers in Malaysia are still employing traditional technique. With continuous effort to increase the awareness of the existence of the newly developed devices to these farmers, the adoption rate of the change is the migrating cost to the new devices.

The overall cost to acquire these new devices is very minima as no changes are made to the farm infrastructure and layout. Furthermore, the acquisition of these devices can be done in stages.

Bukit Jalil Kuala Lumpur

Displaying 1 - 25 of 31

To Register New Technology and Product Click Here