Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3107212043


Manual Inovatif Terhadap Sistem Pengurusan Kualiti Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKI) MS1900 merupakan satu sistem berstruktur yang membantu organisasi menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan dan patuh kepada keperluan Syariat. Sehingga kini, panduan pengurusan inovasi secara konvensional telah dibangunkan berdasarkan asas-asas fizikal dan secara lahiriah sahaja. Manakala aspek insaniyyah dan kerohanian sering diabaikan dalam panduan inovasi yang terdahulu sehinggalah kini. Justeru, terdapat keperluan bagi membangunkan satu manual atau panduan khusus untuk pelaksanaan SPK yang memenuhi keperluan Halal dan patuh Syariah menerusi ciri-ciri agama, kerohanian dan nilai murni yang diberi keutamaan. Manual ini terdiri daripada lima komponen utama iaitu aktiviti pelaksanaan MS1900, Maqasid Syariah, penambahbaikan dan inovasi, budaya akademik dan output (hasil). Malah, manual ini memudahkan kerja pensyarah kerana ia menjelaskan peranan budaya akademik dalam melaksanakan MS1900 secara berkesan. Kepentingan manual ini adalah ia berfungsi sebagai satu garis panduan bagi program pengurusan inovasi yang efektif dalam persekitaran institusi pengajian tinggi dan dunia korporat.

Kem Sungai Besi Kuala Lumpur

Displaying 1 - 1 of 1

To Register New Technology and Product Click Here