Skip to main content
Program Pembangunan Produk Herba (PPH)
tm3439515366
Category of Technology / Product
  • Description
  • Intellectual Property
  • Corporate Information
  • Contact

Program Pembangunan Produk Herba (PPH) telah ditubuhkan pada 2010 dan mempunyai 3 makmal yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan tumbuhan ubatan dan beraroma iaitu; Makmal Teknologi Minyak Pati (TMP), Makmal Formulasi Produk (FP) dan Makmal Kawalan Kualiti (NPQC). Ketiga-tiga makmal ini merupakan makmal di bawah status BioNexus Partnership. Antara aktiviti penyelidikan yang dijalankan di TMP adalah penyulingan minyak pati dan pengekstrakan tumbuhan (pelarut dan CO2), analisis kimia menggunakan GC, GCMS dan HS-SPME. Manakala FP pula bertanggungjawab memformulasi produk prototaip berasaskan herba dan NPQC menjalankan ujian kawalan kualiti bagi memastikan aspek keselamatan dalam penghasilan produk herba. Pada 2012, NPQC telah diakreditasikan sebagai makmal kawalan kualiti di bawah piawaian MS ISO/IEC 17025 oleh Jabatan Standard Malaysia (DSM). Hasil penyelidikan PPH telah memenangi pelbahai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Industrial Design
No
Trademarks
No
Patent
No
Other IP Protection
No
Organization Category
Address

Natural Product Division, Forest Research Institute Malaysia,
52109 Kepong
Kuala Lumpur
Malaysia

Full Name [1]
Nor Azah Mohamad Ali
Email [1]
sahrim@frim.gov.my