Skip to main content
Penghayatan Nilai Akidah dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSR
tm3121212183
Category of Technology / Product
  • Description
  • Intellectual Property
  • Corporate Information
  • Contact

Kajian ini menumpukan kepada pembinaan kaedah pengajaran bagi membolehkan pelajar menghayati nilai-nilai akidah yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam. Tujuan kajian ini adalah untuk membina satu kaedah pengajaran kurikulum pendidikan Islam di peringkat rendah bagi membentuk akidah pelajar yang mampu menghadapi pelbagai cabaran penyakit social dengan baik. Penekanan diberikan kepada aspek akidah dengan memberikan tumpuan terhadap integrasi di antara akidah, syariah dan akhlak dalam setiap aktiviti harian remaja muslim. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kajian perpustakaan, temubual, kaedah kaji selidih dan kaedah pemerhatian. Bertujuan untuk membina modul baru kaedah pengajaran pendidikan Islam.

Industrial Design
No
Trademarks
No
Patent
No
Other IP Protection
No
Organization Category
Address

Fakulti Pengajian Bahasa Utama
, Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai

71800 Bandar Baru Nilai
Negeri Sembilan
Malaysia

Full Name [1]
Mohd Radhi Ibrahim
Email [1]
radhi@usim.edu.my