Skip to main content
Organic Fertilizer
tm2963410605
Category of Technology / Product
  • Description
  • Intellectual Property
  • Corporate Information
  • Contact

Baja kompos yang dihasilkan daripada produk
sisa dari kilang minyak kelapa sawit dan
pengilangan beras. Sisa ini boleh digunakan
sebagai baja kompos kerana ia mengandungi
pelbagai nutrient yang penting untuk
pertumbuhan tumbuhan

Industrial Design
No
Trademarks
No
Patent
No
Other IP Protection
No
Organization Name
Organization Category
Address

Jabatan Penyelidikan & Inovasi Universiti
, Malaysia Pahang Kampus, Pekan

26600 Pekan
Pahang
Malaysia

Full Name [1]
NOR HANUNI BINTI RAMLI @ SAID
Email [1]
drhanuni@ump.edu.my