Skip to main content
x

Moderat: Antidot Barisan Nasional Menentang Politik Menghalalkan Cara

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2012
Main Author
Dr Mashitah Ibrahim
Summary

Buku ini memberi penjelasan dan menghalusi erti moderat iaitu kesederhanaan dalam semua aspek terutamanya di dalam bidang politik di Malaysia. Dalam konteks ini, pedekatan moderat ini sudah diamalkan kerajaan Barisan Nasional sejak enam dekad lalu. Perkongsian kuasa atau power-sharing yang diamalkan Perikatan dan BN adalah satu contoh pengamalan moderat di Malaysia. Begitu juga peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan rakyat dewasa memilih agama yang ingin dianuti mereka serta dalam semua dasar pembangunan sosio-ekonomi yang dilaksanakan kerajaan Pusat.