Skip to main content
x

MENJANA PEMIKIRAN KREATIF & KRITIS

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2012
Main Author
Nasruddin Yunos
Summary

Kemahiran berfikir membolehkan manusia berfikir secara kreatif dan kritis untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Melalui kemahiran berfikirnya, manusia mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. Kemahiran berfikir juga membolehkan manusia bersikap terbuka dan menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritikan. Namun, untuk mahir berfikir, manusia memerlukan latihan berfikir secara kreatif dan kritis. Justeru, buku Menjana Pemikiran Kreatif & Kritis yang terdiri daripada sebelas bab ini ditampilkan buat para pembaca agar dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan