Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Kemudahan dan Peralatan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)

Anda di sini

Kajian Kemudahan dan Peralatan STI 2012/2013 telah dijalankan sebagai aktiviti pemerolehan dan pengememaskinian data secara berterusan untuk mendapatkan data yang terkini dan komprehensif mengenai kemudahan dan peralatan STI yang terdapat di Malaysia. Inisiatif ini adalah penting bagi merekodkan bilangan kemudahan dan peralatan STI yang semakin meningkat dengan pertambahan bilangan institusi-institusi yang menjalankan aktiviti R&D seperti universiti, pusat kecemerlangan dan industri berteknologi tinggi.

Kemudahan S&T yang dikumpul didefinisikan sebagai tempat di mana aktiviti penyelidikan dan saintifik dijalankan seperti makmal, pusat pemantauan dan tempat ujian manakal Peralatan S&T merujuk kepada peralatan yang digunakan untuk menyokong aktiviti S&T termasuklah penyelidikan, pengujian, dan pemantauan yang mempunyai kos melebihi RM 200,000.00 bagi setiap peralatan.

Oleh itu, hasil dapatan kajian ini adalah penting bagi penggubal dasar dan penyelidik untuk mengenal pasti kemudahan dan peralatan STI sedia ada di negara ini. Ia juga akan menggalakkan pengurusan sumber yang cekap dengan perkongsian peralatan STI di pelbagai kemudahan di yang disediakan di seluruh negara. Di samping itu, ia juga akan membantu agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan lain dalam menentukan keperluan untuk pemerolehan aset baru pada masa hadapan.

 

Taburan Kemudahan dan Peralatan Berdasarkan Zon Geografi

Graf menunjukkan pecahan taburan kemudahan dan peralatan STI yang terdapat di Malaysia berdasarkan zon-zon geografi yang telah dikenal pasti. Dapatan kajian menunjukkan bahawa taburan peralatan hampir berkadar terus dengan taburan kemudahan yang terdapat di kawasan geografi tertentu. Majoriti kemudahan terletak di zon Tengah dan Selatan dengan masing-masing meliputi 40.5% dan 23.2% daripada jumlah keseluruhan kemudahan. Zon tengah juga menempatkan majoriti peralatan saintifik iaitu dengan 50.9% diikuti oleh zon Sabah dan Sarawak pada 17.4% daripada jumlah bilangan peralatan.

Agihan Peralatan Mengikut Jenis Organisasi

Rajah menunjukkan taburan peralatan saintifik di Malaysia mengikut jenis organisasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bilangan tertinggi peralatan berada di institusi pengajian tinggi (50.5%) diikuti oleh hospital (22.8%).

Pecahan Peralatan Mengikut Jenis Analisis

Carta memaparkan pecahan peralatan saintifik mengikut jenis analisis. Didapati bahawa 39.8% digunakan dalam analisis kimia diikuti oleh analisis fizikal dan biologi yang masing-masing meliputi 32.5% dan 24.7% daripada keseluruhan peralatan yang direkodkan. Hanya 3.0% daripada jumlah bilangan peralatan digunakan untuk tujuan analisis matematik.

Tahap Kegunaan Peralatan Saintifik

Carta pai menunjukkan pecahan peralatan saintifik berdasarkan tahap penggunaan. Kajian mendapati 41.6% daripada peralatan tersebut digunakan pada tahap yang tinggi dan 41.9% pada tahap penggunaan sederhana. Ini menunjukkan bahawa tahap penggunaan peralatan saintifik ketika ini adalah pada tahap yang optimum di mana terdapat hanya 16.5% daripada peralatan yang berdaftar adalah pada tahap penggunaan yang rendah.

Kemaskini: 
06 Februari 2018

Hebahkan Maklumat

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/statistik/kemudahan-dan-peralatan-sains-teknologi-dan-inovasi-sti
  • Jumlah Pelawat: 6377886