Langkau ke kandungan utama
Rumusan

Liputan Data : WoS - SCIE dan SSCI, 2001-2014

Bilangan penerbitan (Artikel dan Prosiding) meningkat dari tahun ke tahun.

Rumusan

Liputan Data : WoS - SCIE dan SSCI, 2001-2014

Bilangan sitasi menunjukkan trend peningkatan selaras dengan trend peningkatan bagi penerbitan artikel, tetapi setiap artikel menunjukkan trend penurunan.

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2001-2014

Walaupun terdapat kadar pertumbuhan yang mendadak dari tahun 2001 ke 2002, output paten tidak menunjukkan pertumbuhan yang rancak sejak tahun 2009.

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2001-2014

Walaupun terdapat pertumbuhan yang tajam dari tahun 2001 hingga 2002, output paten belum menunjukkan banyak pertumbuhan sejak tahun 2009.

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2001-2014

Trend peningkatan dalam bilangan sitasi masih belum dapat diperhatikan bagi 2010 hingga 2014 kerana faktor lat masa/time lag.

Sitasi setiap paten menunjukkan trend menurun sejak tahun 2009