Langkau ke kandungan utama
x
Kedudukan Malaysia dan negara-negara terpilih  dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), 2013-2018​

NO

COUNTRY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

RANK

SCORE

RANK

SCORE

RANK

SCORE

RANK

SCORE

RANK

SCORE

RANK

SCORE

1

USA

1

100.00

4

98.66

3

97.88

1

100.00

1

100.00

1

100.00

2

Hong Kong

2

99.16

1

100.00

1

100.00

2

96.00

4

90.30

3

92.80

3

Singapore

3

98.55

3

99.49

4

97.65

3

95.00

3

91.00

5

89.90

4

Switzerland

5

97.14

2

99.66

2

98.02

4

91.92

2

92.42

2

93.36

5

China

13

89.03

18

87.76

25

79.35

22

77.00

23

73.30

21

77.00

6

Qatar

14

88.89

17

88.10

13

86.72

13

84.60

19

77.10

10

85.50

7

Germany

15

88.75

13

91.59

12

88.57

10

85.60

6

85.80

9

86.20

8

Taiwan

17

87.91

14

90.48

14

86.37

11

85.40

13

81.20

11

85.20

9

Australia

19

87.06

21

85.25

17

84.27

18

80.50

17

79.60

16

80.50

10

UK

20

85.62

19

86.78

18

83.34

19

79.90

16

79.80

18

79.20

11

Malaysia

22

85.17

24

83.53

19

83.05

14

84.10

12

82.10

15

83.10

12

Japan

25

81.31

26

82.27

26

78.72

27

72.80

21

73.80

24

74.50

13

Korea

27

80.12

29

78.65

29

74.20

25

73.90

26

69.70

22

75.20

14

Thailand

30

79.45

27

80.10

28

74.68

30

69.80

29

65.00

27

73.00

15

India

44

68.77

45

69.70

41

65.83

44

59.50

44

53.90

40

59.90

16

Philippines

50

64.66

41

71.8

42

65.54

41

60.20

42

55.00

38

63.10

Nota: Kedudukan 63 negara (2018 & 2017), 61 negara (2016 & 2015); 60 negara (2014 & 2013)

Rumusan

Jadual di atas menunjukkan kedudukan Malaysia berbanding beberapa negara terpilih dalam buku IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) bagi tahun 2013-2018.  Laporan 2018 memperlihatkan Malaysia berada di kedudukan ke-22 berbanding kedudukan ke-24 pada tahun 2017 iaitu naik dua (2) anak tangga berbanding tahun sebelumnya.  Input data Malaysia kepada WCY diselaraskan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan MESTECC merupakan salah sebuah Kementerian yang menyumbangkan data bagi laporan ini (Teras: Infrastruktur Saintifik).

Rumusan

Graf di atas menunjukkan perbandingan perbelanjaan R&D (GERD) terhadap Keluaran dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi beberapa buah negara tertentu.  Laporan WCY 2018 menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-24 daripada 63 negara, naik lima (5) anak tangga berbanding tahun sebelumnya.

Rumusan

Graf di atas menunjukkan perbandingan sumbangan Sektor Perniagaan dalam perbelanjaan R&D negara (BERD) terhadap nilai KDNK.  Laporan WCY 2018 melaporkan Malaysia kekal berada di kedudukan ke-28 daripada 63 buah negara dengan nilai BERD/ KDNK sebanyak 0.68%.

Rumusan

Graf menunjukkan perbandingan Full Time Equivalent (FTE) R&D personel bagi negara-negara tertentu.  FTE merupakan tempoh masa yang digunakan oleh R&D personel dalam menjalankan aktiviti R&D. Dalam Laporan WCY 2018, nilai FTE Malaysia adalah 82.4 ribu dan meletakkannya di kedudukan ke-21 daripada 63 negara.