Langkau ke kandungan utama
x
Kategori Anugerah
 • Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA)
 • Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)
Organisasi Pemberi Anugerah
Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Awards Objectives

Mengiktiraf inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

Kriteria Kelayakan
 1. Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;
 2. Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;
 3. Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan
 4. Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.
Ganjaran

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

Kaedah Permohonan
 1. Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
 2. Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.
Laman Sesawang
http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
Email
aiict@mampu.gov.my
Last modified
Dis 2018