Langkau ke kandungan utama
x
Kategori Anugerah
 • Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA)
 • Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)
Awards Objectives

Mengiktiraf inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

Kriteria Kelayakan
 1. Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;
 2. Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;
 3. Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan
 4. Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.
Ganjaran

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

Kaedah Permohonan
 1. Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
 2. Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.
Laman Sesawang
http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
Email
aiict@mampu.gov.my
Last modified
Dis 2018