Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan

Anda di sini

Latar Belakang

MASTIC melaksanakan pengumpulan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) negara untuk mendapatkan status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.    Kajian R&D Kebangsaan telah dilaksanakan oleh MASTIC secara dwitahunan sejak tahun 1994 (bagi tahun kewangan 1992). 

Mulai tahun kewangan 2008, Kajian R&D Kebangsaan diadakan setiap tahun bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran MASTIC.

Hasil penemuan kajian akan digunakan untuk membangunkan indikator-indikator peringkat kebangsaan bagi input penggubalan dasar STI negara, pengukuran prestasi R&D berbanding sasaran yang ditetapkan Kerajaan dan input bagi perbandingan daya saing negara di peringkat antarabangsa.

Skop dan Metodologi

  • Kajian ini mengguna pakai garis panduan Frascati Manual yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi membolehkan penandarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa.
  • Kajian ini dijalankan secara bancian merangkumi semua organisasi awam dan swasta yang menjalankan aktiviti R&D pada sesuatu tahun kewangan.  
  • Sektor awam terdiri daripada institusi pengajian tinggi (IHL) dan agensi  & institut penyelidikan kerajaan (GRI). Manakala sektor perniagaan terdiri daripada syarikat milik kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta/industri.
  • Pengumpulan data kajian dijalankan melalui pengisian borang soal selidik secara manual atau online , di mana organisasi diminta melaporkan aktiviti R&D secara pukal (by organisation).

Definisi

Definisi aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) mengikut Frascati Manual:

Penyelidikan dan pembangunan eksperimen (R & D) terdiri daripada kerja kreatif dan sistematik yang diambil untuk meningkatkan pengetahuan - termasuk pengetahuan tentang manusia, kebudayaan dan masyarakat - dan membuat aplikasi baru pengetahuan yang ada.

Status Semasa Kajian Terkini

MASTIC akan menjalankan Kajian R&D Kebangsaan 2017 bagi mengumpulkan data aktiviti R&D yang dijalankan pada tahun kewangan 2016.   

Statistik : Pola Kajian

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/kajian-sti/kajian-penyelidikan-dan-pembangunan-rd-kebangsaan
  • Jumlah Pelawat: 6020515