Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

SME Expert Advisory Panel (SEAP) Programme

Anda di sini

Kategori Insentif
Dana HCD
Organisasi Pemberi Dana
SME Corporation Malaysia
Skop Pembiayaan

Untuk mempertingkatkan khidmat nasihat teknikal kepada PKS. PKS diberi bantuan dari segi pemindahan pengetahuan teknologi dan pengalaman industri.

Kriteria Kelayakan

1. Syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau enterpris yang diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ATAU mempunyai Sijil Amalan oleh Badan Profesional 2. Memenuhi definisi PKS 3. Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia 4. Mempunyai lesen premis yang sah

Kaedah Permohonan
Permohonan manual dibuat dengan mengemukakan borang permohonan dan Permohonan Atas Talian
Maklumat Perhubungan
SME Corporation Malaysia Level 7, SME 1, Block B Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur
Emel
azwani@smecorp.gov.my /norhidayah@smecorp.gov.my / mohdsyahir@smecorp.gov.my
Laman sesawang
www.smecorp.gov.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/sme-expert-advisory-panel-seap-programme
  • Jumlah Pelawat: 6377806