Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Smart Challenge Fund (SMART Fund)

Anda di sini

Kategori Insentif
Geran Penyelidikan dan Pembangunan
Organisasi Pemberi Dana
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Skop Pembiayaan

Objektif :

 1. Untuk menangani isu-isu strategik yang akan memberikan penyelesaian jangka panjang, justeru, memastikan pengkomersialan produk R&D baru untuk merangsang ekonomi pulangan untuk negara. Dana ini meliputi peringkat pra pengkomersilan dengan tahap kesediaan teknologi (TRL) 4.
 2. Untuk menangani isu-isu yang diutamakan yang memerlukan penyelesaian segera menuju ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana ini merangkumi peringkat pra pengkomersilan dengan peringkat kesediaan teknologi (TRL) 6.
Kriteria Kelayakan
 1. Semua kategori PKS mesti mempunyai sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia.
 2. Perusahaan kecil dan sederhana, sama ada sebagai pemohon atau seorang rakan kongsi usahasama, mesti mempunyai modal berbayar minimum sebanyak RM10,000.00.
 3. Syarikat-Syarikat mestilah beroperasi selama sekurang-kurangnya 2 tahun dari tarikh permohonan diterima. Syarikat hendaklah menyediakan penyata kewangan yang telah diaudit sebagai bukti.
 4. Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya 10% Wang Tunai daripada jumlah geran yang dipohon atau RM150,000.00 wang tunai yang mana lebih rendah bagi pelaksanaan projek.
 5. Tiada seorang pun Pengarah Syarikat atau ahli-ahli pasukan projek yang telah disabitkan dengan mana-mana aktiviti penipuan atau Syarikat telah diisytiharkan bankrap, di bawah pembubaran atau diletakkan di bawah kuasa penerima.
 6. Hanya warganegara Malaysia boleh memohon dan mengetuai projek tetapi boleh termasuk organisasi-organisasi antarabangsa atau ekspatriat yang bekerja di mana-mana organisasi yang disebutkan di atas sebagai sebahagian daripada pasukan projek mereka.
 7. Penyelidik yang bekerja di bawah kontrak dengan IHLs, GRIs dan agensi STI hendaklah memastikan bahawa kontrak pekerjaan mereka adalah masih sah sepanjang tempoh projek.
 8. Pasukan projek hendaklah terdiri daripada anggota yang berkelayakan dan cekap kepada aspek teknikal daripada keseluruhan projek. Setiap ahli pasukan mesti menyediakan satu kurikulum vitae dengan jelas menyatakan kajian-kajian terdahulu mereka dan menonjolkan pengalaman dan pencapaian mereka.
 9. Pemohon dibenarkan untuk membawa satu projek sahaja pada bila-bila masa.
 10. Projek mestilah dijalankan di Malaysia.
 11. Projek yang dicadangkan mestilah mengandungi unsur-unsur yang membawa kepada pengkomersialan inovasi teknologi.
Kaedah Permohonan
Permohonan secara atas talian : https://edana.mestecc.gov.my/
Maklumat Perhubungan
Fund Section, Planning Division, Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change (MESTECC) Level 4, Block C4, Complex C, Federal Government Administrative Centre, 62662 PUTRAJAYA.
Emel
edana@mestecc.gov.my
Laman sesawang
http://www.mestecc.gov.my
Updated
27 November 2018
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/smart-challenge-fund-smart-fund
 • Jumlah Pelawat: 6370254