Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Intellectual Property Financing Scheme (IPFS)

Anda di sini

Kategori Insentif
Pinjaman dan Modal Teroka
Organisasi Pemberi Dana
Malaysia Debt Ventures Berhad
Skop Pembiayaan

Kerajaan telah memperkenalkan satu inisiatif; Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) untuk memupuk inovasi dan meningkatkan produktiviti. Inisiatif RM200 juta dalam pembiayaan akan ditawarkan sepenuhnya oleh MDV.Skim ini akan membolehkan syarikat-syarikat dengan hak-hak harta intelek (IPRs) untuk menggunakan hak mereka sebagai sumber tambahan cagaran untuk mendapatkan pembiayaan dan menggalakkan lebih banyak pelaburan bagi syarikat yang mempunyai keupayaan teknologi, seterusnya menggalakkan inovasi.Skim ini juga akan membantu meringankan kesusahan beberapa teknologi yang dihadapi oleh syarikat apabila dalam proses untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan.

Kriteria Kelayakan

1. Syarikat mestilah diperbadankan di Malaysia dengan sekurang-kurangnya yang berbayar RM100, 000 2. Syarikat mestilah memiliki Harta Intelek dan terlaksananya IP perlu didaftarkan dengan MyIPO 3. Syarikat mesti mempunyai IP yang dinilai dengan MyIPO atau apa-apa penilai lain yang diluluskan oleh MDV 4. Syarikat mesti di dalam sektor MDV mandat ie. ICT, Bioteknologi, teknologi hijau dan sektor-sektor pertumbuhan tinggi yang lain

Kaedah Permohonan
Permohonan atas talian
Maklumat Perhubungan
Level 5, Menara Bank Pembangunan 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur
Emel
info@mdv.com.my
Laman sesawang
www.mdv.com.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/intellectual-property-financing-scheme-ipfs
  • Jumlah Pelawat: 6370212