Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Incentives for Acquiring a Foreign Company for High Technology

Anda di sini

Kategori Insentif
Insentif Cukai STI
Organisasi Pemberi Dana
Malaysian Investment Development Authority
Skop Pembiayaan

1. Untuk membantu syarikat milik tempatan di dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan yang memerlukan syarikat asing di luar negara untuk menubuhkan kemudahan/syarikat atau syarikat perkhidmatan di dalam Malaysia dan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk operasi yang sedia ada di dalam Malaysia. 2. Menampung pelaburan di dalam sektor pembuatan, pertanian, pelancongan (termasuk hotel) dan sektor perkhidmatan yang diluluskan serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan latihan,aktiviti perlindungan Alam Sekitar

Kriteria Kelayakan

1. Pemohon mestilah pemilik syarikat tempatan yang di perbadankan di bawah Akta 1965 dengan sekurang-kurangnya memiliki 60% ekuiti Malaysia yang melibatkan aktiviti pembuatan atau perkhidmatan. 2. Sekurang-kurangnya memiliki 60% ekuiti Malaysia dipegang untuk tempoh 5 tahun daripada tarikh permohonan. 3. Syarikat awam yang disenaraikan: a) Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki secara langsung oleh rakyat Malaysia bagi hari pertama penyenaraian di bursa saham; dan b) Sekurang-kurangnya 50% ekuiti dimiliki secara langsung oleh rakyat Malaysia. 4. Pengambilalihan oleh syarikat induk yang mempunyai kepentingan dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan akan dipertimbangkan

Kaedah Permohonan
Permohonan secara manual dengan cara mengemukakan borang permohonan
Maklumat Perhubungan
MIDA Sentral No.5, Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur Malaysia
Emel
investmalaysia@mida.gov.my
Laman sesawang
www.mida.gov.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/incentives-acquiring-foreign-company-high-technology
  • Jumlah Pelawat: 6378011