Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

HIP2 Concept To Commercialisation Gap Fund (CCGF)

Anda di sini

Kategori Insentif
Dana Industri Dan Pengkomersilan
Organisasi Pemberi Dana
PlaTCOM Ventures Sdn Bhd
Skop Pembiayaan
 1. Untuk menyokong pembangunan teknologi baru atau membangunkan teknologi-teknologi yang sedia ada melalui 'pengisian jurang' apabila halangan pasaran yang tertentu menghentikan inovasi yang baik daripada mencapai pasaran;
 2. Untuk menyokong pembangunan teknologi baru atau membangunkan teknologi-teknologi yang sedia ada untuk penubuhan perniagaan baru dan menjana kekayaan ekonomi Malaysia;
 3. Untuk melaksanakan pasaran yang didorong oleh R&D ke arah pengkomersilan output R&D
 4. Untuk menggalakkan institusi, syarikat-syarikat tempatan dan pereka mengambil kesempatan kerja mereka Intelek melalui pengkomersilan Harta Intelek (IP);
 5. Untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan keupayaan dan kapasiti perusahaan berasaskan Teknologi Malaysia.
Kriteria Kelayakan
 1. Semua kategori Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia;
 2. Pemohon atau rakan kongsi usahasama di bawah kategori syarikat kecil dan sederhana perlu mempunyai sekurang-kurangnya modal minimum berbayar dalam bentuk wang tunai sebanyak RM10,000. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat permulaan dikecualikan daripada ketetapan ini tetapi perlu menyediakan justifikasi dan dokumen sokongan keupayaan mengekalkannya;
 3. Tiada seorang pun Pengarah Syarikat atau ahli-ahli pasukan projek yang telah disabitkan dengan mana-mana aktiviti penipuan atau Syarikat telah diisytiharkan muflis, di bawah pembubaran atau diletakkan di bawah kuasa penerima;
 4. Cadangan projek mesti mengandungi unsur-unsur inovasi teknologi yang membawa kepada pengkomersialan produk-produk inovatif, proses dan Perkhidmatan;
 5. Tiada sekatan di mana projek yang dicadangkan di dalam proses pengkomersilan; Walau bagaimanapun, ia mesti ditunjukkan bahawa Inovasi telah terhenti disebabkan oleh kekurangan dana untuk merentas halangan pasaran yang tertentu;
 6. Ketua projek dan ahli projek mestilah kompeten untuk melaksanakan projek yang dicadangkan. Resume dan juga dokumen sokongan oleh Ketua projek dan setiap ahli pasukan projek juga perlu dikemukakan.
Kaedah Permohonan
Pemohon boleh memuat turun versi borang permohonan terkini dan garis panduan untuk CCGF di dalam Laman Web PlaTCOM (www.platcomventures.com)
Maklumat Perhubungan
PlaTCOM Ventures Sdn Bhd 3501, Level 3, Quill Building 3, Jalan Teknokrat 5, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Emel
info@platcomventures.com
Laman sesawang
http://platcomventures.com/
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/hip2-concept-commercialisation-gap-fund-ccgf
 • Jumlah Pelawat: 6370517