Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS)

Anda di sini

Kategori Insentif
Geran Penyelidikan dan Pembangunan
Organisasi Pemberi Dana
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skop Pembiayaan

Dana PRGS diwujudkan untuk membantu merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi/penemuan baru selaras dengan keperluan K-ekonomi dan pelaksanaan Model Ekonomi Baru.

Kriteria Kelayakan

Geran yang dipohon mestilah melibatkan penghasilan salah satu perkara berikut:

 1. Pembuktian konsep (proof of concept)
 2. Penilaian (evaluation)
 3. Skala naik (up scaling)
 4. Ujian Pra Klinikal (pre-clinical testing)
 5. Ujian lapangan (field testing); dan
  • Prototaip yang memberi impak kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau
  • Prototaip yang berpotensi untuk menjana industri berasaskan ilmu/pengetahuan baru; atau
  • Prototaip yang berpotensi yang menyumbang kepada agenda strategik negara.

Geran PRGS tidak boleh digunakan bagi perkara berikut:

 1. Menghasilkan pelan perniagaan (Business plan)
 2. Kajian pasaran (Market survey)
 3. Permohonan dan Pendaftaran Harta Intelek (IP filing and registration)
 4. Pameran dan Promosi produk (Product exhibition and promotion)
 5. Pembentangan persidangan (Conference presentation)
Kaedah Permohonan
Permohonan secara atas talian
Maklumat Perhubungan
Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 7, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 W.P. Putrajaya
Emel
prgsbpki@mohe.gov.my
Laman sesawang
http://jpt.mohe.gov.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/geran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs
 • Jumlah Pelawat: 6370197