Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Dana Perolehan Teknologi (TAF)

Anda di sini

Kategori Insentif
Dana Industri Dan Pengkomersilan
Organisasi Pemberi Dana
Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Skop Pembiayaan

TAF ditubuhkan bagi memudahkan syarikat-syarikat Malaysia yang layak memperolehi teknologi asing untuk dimasukkan segera ke dalam aktiviti pengeluaran syarikat itu. Geran separa TAF membolehkan syarikat-syarikat untuk mengelakkan peringkat pembangunan teknologi yang sering mahal dan berisiko.

Perolehan teknologi boleh jadi dalam bentuk perolehan pengetahuan / hak / pelan induk Harta Intelek berdaftar melalui salah satu daripada kaedah berikut:

  1. Pelesenan teknologi; dan
  2. Pembelian terus teknologi Satu draf perjanjian membentangkan dengan jelas fasal (contohnya untuk yuran pelesenan, royalti, eksklusif, kawasan pasaran, arbitrati, tempoh, jadual pembayaran, pencapaian projek dan fasal keluar dan lain-lain) di antara Pembekal Teknologi dan Syarikat (PenerimaTeknologi) adalah wajib sebelum memohon geran TAF itu.
Kriteria Kelayakan
  1. Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965;
  2. Syarikat itu mestilah dimiliki sekurang-kurangnya 51% oleh warga Malaysia;
  3. Syarikat itu layak sebagai PKS mengikut garis panduan definisi baru PKS 2013 oleh SME Corp. Malaysia;
  4. Perolehan teknologi yang dicadangkan mestilah dari salah satu Kelompok Teknologi Keutamaan yang dikenal pasti oleh MOSTI;
  5. Teknologi yang akan diperolehi mestilah Harta Intelek berdaftar (Paten / Hak Cipta / Reka Bentuk Perindustrian) dengan jumlah jualan yang terbukti dan penting di negara asal;
  6. Pembekal teknologi mesti tidak memegang sebarang ekuiti dalam syarikat pemohon.
Kaedah Permohonan
Pemohon boleh mengepos permohonan atau mengemukakannya di meja menyambut tetamu MTDC pada waktu pejabat. Pemohon dinasihatkan untuk memastikan bahawa penyerahan mereka adalah lengkap dan semua dokumen sokongan telah dimasukkan. Borang permohonan : https://www.mtdc.com.my/apply-taf/
Maklumat Perhubungan
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) Level G, Menara Yayasan Tun Razak Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur (Attn: CRDF Processing Unit)
Emel
mariatini@mtdc.com.my, nurulkartini@mtdc.com.my, halina@mtdc.com.my
Laman sesawang
http://www.mtdc.com.my
Updated
14 Ogos 2018
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/dana-perolehan-teknologi-taf
  • Jumlah Pelawat: 6370289