Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Creative Industry Development Fund (CIDF-SKMM)

Anda di sini

Kategori Insentif
Dana Industri Dan Pengkomersilan
Organisasi Pemberi Dana
Malaysian Communications And Multimedia Commission
Skop Pembiayaan

CIDF-SKMM bertujuan untuk memudahkan dan menggalakkan penglibatan rakyat dalam penciptaan, pengeluaran dan pengedaran kandungan multimedia yang sangat kreatif, asli dan boleh untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

Kriteria Kelayakan
  1. Pemohon mestilah syarikat yang berstatus bersaiz kecil dan sederhana di Malaysia sebagaimana yang ditakrifkan oleh SME Corp dengan sekurang-kurangnya 51% pegangan saham tempatan;
  2. Pemohon-pemohon menerima kandungan dana pembangunan dari agensi-agensi kerajaan yang lain tidak lebih daripada 2 kali;
  3. Pemohon tidak disenaraihitamkan atau mempunyai rekod kegagalan dalam pelaksanaan projek mereka yang lepas setelah menerima geran sama dari agensi-agensi kerajaan yang lain;
  4. Agensi kerajaan, institusi akademik, pertubuhan bukan kerajaan, perusahaan, perkongsian dan individu yang tidak layak untuk diterima pakai;
  5. Kertas cadangan pemohon adalah selaras dengan objektif-objektif dan tumpuan bidang CIDF - SKMM; dan
  6. Hak harta intelek hendaklah dimiliki oleh pemaju kandungan (penerima geran) dan kandungannya hendaklah baru dan asli
Kaedah Permohonan
Permohonan manual dengan cara menghantar borang permohonan : https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/CIDF_ToR.pdf
Maklumat Perhubungan
Content and Applications Development Department Content Development & Growth Areas Division Malaysian Communications and Multimedia Commission Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia.
Emel
cidf@cmc.gov.my
Laman sesawang
http://www.mcmc.gov.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/creative-industry-development-fund-cidf-skmm
  • Jumlah Pelawat: 6370345