Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Business Accelerator Programme 2.0 (BAP 2.0)

Anda di sini

Kategori Insentif
Pinjaman dan Modal Teroka
Organisasi Pemberi Dana
SME Corporation Malaysia
Skop Pembiayaan

Business Accelerator Programme (BAP) 2.0 adalah program bantuan bersepadu untuk meningkatkan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) melalui khidmat nasihat perniagaan dan sokongan kewangan. Program ini menyokong pelbagai inisiatif pembinaan kapasiti untuk membantu PKS mengembang kanperniagaan mereka dalam dan luar negara.

Kriteria Kelayakan

1) PKS merujuk kepada entiti perniagaan yang berdaftar dengan badan-badan berikut: (i) Suruhanjaya Syarikat Malaysia sama ada di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1965) atau Akta Syarikat (1965) atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (2012); atau (ii) Pihak Berkuasa Tempatan atau Pejabat Daerah di Negeri Sabah dan Sarawak; atau (iii) Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan professional. Sila rujukGarisPanduan definisi PKS danpengecualiannya (telahdisahkan di NSDC pada bulanJulai 2013); 2) Sekurang-kurangnya 60% ekuiti milikan oleh rakyat Malaysia; 3) Mempunyai lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan beroperasi di premis perniagaan yang sah; 4) Sekurang-kurangnya 6 bulan beroperasi dan pengendali perniagaan sepenuh masa; 5) Komited untukmenjalani penilaian SCORE dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan; 6) TIDAK LAYAK untuk Syarikat AwamTersenarai di PapanUtama / Pasaran Sekunder /Firma Besar, MNC, GLC, MoF Inc. & Syarikat Enterpris Milikan Kerajaan Negeri DAN anak syarikat.

Kaedah Permohonan
Permohonan atas talian boleh di buat di: http://www.smecorp.gov.my
Maklumat Perhubungan
Level 4, SME 1, Block B Platinum Sentral Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur
Emel
mubarak@smecorp.gov.my
Laman sesawang
www.smecorp.gov.my
Updated
12 Oktober 2017
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana/business-accelerator-programme-20-bap-20
  • Jumlah Pelawat: 6370299