Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Insentif STI

Anda di sini

Geran Penyelidikan dan Pembangunan

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan mencipta teknologi baru.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Facilitation Fund Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Geran Penyelidikan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP-KPM) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Nic Kementerian Pendidikan Malaysia (NRGS-KPM) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Akulturasi (ARGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Smart Challenge Fund (SMART Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
InnoFund (Enterprise Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
InnoFund (Community Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Geran Penyelidikan Sains dan Teknologi Malaysia Toray Science Foundation
CREST R&D Grant Colloborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST)
Baucar Inovasi Steinbeis Agensi Inovasi Malaysia

Insentif Cukai STI

Pelbagai fiskal insentif tersenarai dalam bentuk pengecualian cukai dan juga pemotongan berganda untuk perbelanjaan R&D, telah disediakan oleh kerajaan Malaysia sebagai satu agenda menggalakkan aktiviti R&D di Malaysia. Kajian telah menunjukkan bahawa insentif cukai R&D boleh menjadi satu instrumen berkesan untuk mendorong penyelidikan dalam sektor swasta. Insentif cukai boleh meningkatkan perbelanjaan penyelidikan bersamaan dengan nilai kehilangan dalam pada purata pendapatan cukai, namun ia bergantung kepada hasil reka bentuk tersebut.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Insentif untuk Projek Teknologi Tinggi Malaysian Investment Development Authority
Tax exemption on 100% statutory income for a period of 10 consecutive years from the first year the company derived its statutory income from the new business. Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Tax exemption on 100% statutory income for a period of 5 consecutive years from the first year the company derived its statutory income from the existing business AND expansion project. Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Tax exemption on 100% statutory income derived from a new business or an expansion project that is equivalent to an allowance of 100% of qualifying capital expenditure incurred for a period of 5 years. Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Import duty exemption on Imported raw materials, components, machinery and equipment. Malaysian Investment Development Authority
Double deduction on expenditure incurred for R&D. Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
A company of an individual (that carry on business) investing in a BioNexus Status company is eligible for a tax deduction equivalent to the total investment made in initiating commercialization stage financing. Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Incentives for Acquiring a Foreign Company for High Technology Malaysian Investment Development Authority
MSC Malaysia Status Multimedia Development Corporation
Angel Tax Incentive Malaysian Business Angel Network
Bionexus Status Company (Tax Incentives) Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Tax exemption on dividends distributed by a BioNexus Status company Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Double deduction on expenditure incurred for the promotion of exports Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Research Incentive Scheme for Enterprises

Dana HCD

Pembangunan pesat dan peningkatan STI telah mengubah sosioekonomi seluruh dunia. Kemahiran baru dan keupayaan adalah diperlukan bersesuaian dengan peningkatan intensiti pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan industri. Program Tabung Pembangunan Modal Insandalam STI ialah satu usaha oleh Kerajaan menggalakkan dan mengukuhkan kapasiti dan keupayaan manusia untuk peningkatan STI di Malaysia.

Program ini diperkenalkan untuk meningkatkan bilangan saintis dan penyelidik-penyelidik dalam negara selain memperkukuhkan R&D berfungsi dalam institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan awam. Ia juga komited untuk meningkatkan daya saing negara melalui pembangunan insan kreatif, terlatih dan berinovatif.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Skim Bantuan Latihan (SBL) KWPSM Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Biasiswa MyBrainSc Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
SME Expert Advisory Panel (SEAP) Programme SME Corporation Malaysia
Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) SME Corporation Malaysia

Lain-lain

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Galakan Eksport Bumiputera (GEB) SME Corporation Malaysia
Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP) SME Corporation Malaysia
Coach & Grow Programme (CGP) Kementerian Kewangan

Dana Industri Dan Pengkomersilan

Dana Perindustrian & Pengkomersialan telah ditubuhkan untuk memberikan geran separa kepada projek R & D yang berkelayakan untuk merangsang keperluan teknologi memanfaatkan kekayaan penciptaan. Ia bertujuan meningkatkan dan meningkatkan daya saing dan kapasiti sektor perindustrian Malaysia dengan mempromosikan pengkomersilan teknologi asli. Dana yang disediakan juga membolehkan pengkomersialan sepenuhnya R & D yang ditanam di rumah, yang dibangunkan oleh universiti / institusi penyelidikan tempatan atau sektor swasta.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
RMK 10 - Pembiayaan Pra-Pengkomersilan Malaysia Debt Ventures Berhad
Biotechnology Commercialisation Fund (BCF 2.0) Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
Bioeconomy Transformation Programme (BTP) Fund Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd (BiotechCorp)
1-InnoCERT Certification Programme SME Corporation Malaysia
Creative Industry Development Fund (CIDF-SKMM) Malaysian Communications And Multimedia Commission
Commercialisation of Research & Development Fund (CRDF 1) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Commercialisation of Research & Development Fund (CRDF 2) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Commercialisation of Research & Development Fund (CRDF 3) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Dana Perolehan Teknologi (TAF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Business Growth Fund (BGF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Business Start-up Fund (BSF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
AXIATA Digital Innovation Fund Malaysia Venture Capital Management Berhad
Pembiayaan modal teroka Malaysia Venture Capital Management Berhad
HIP2 Concept To Commercialisation Gap Fund (CCGF) PlaTCOM Ventures Sdn Bhd
SME Technology Transformation Fund (STTF) SME BANK
Domestic Investment Strategic Fund (DISF) Malaysian Investment Development Authority

Pinjaman dan Modal Teroka

Kerajaan Malaysia melalui pelbagai agensi dan kementerian, telah membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berjaya, dengan melalui banyak fasa pertumbuhan. Bantuan kewangan ditawarkan kepada usahawan-usahawan baru untuk memulakan, memperkembangkan serta meningkatkan perniagaan mereka.

Pinjaman-pinjaman ini disediakan institusi kewangan tempatan yang membolehkan usahawan-usahawan memperoleh sehingga 100% pinjaman dan kemudahan kredit bagi menyokong aspirasi perniagaan mereka. Kerajaan telah membuktikan bahawa VC industri dapat membantu dan menjayakan bagi menyediakan keperluan yang mencukupi kepada industri.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Soft Loan Scheme for Small & Medium Enterprises (SLSME) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Soft Loan Scheme for Services Capacity Development (SLSCD) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Soft Loan Scheme for Services Sector (SLSSS) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Soft Loan Scheme for Automation and Modernisation (SLSAM) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Soft Loan Scheme for Bumiputera Automotive Entrepreneurs (SLBAE) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Soft Loan Scheme for Services Exports (SLSSE) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Perdana Fund Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
Perdana International Fund Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
Plug & Play Technology Fund Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
Electronics & Electrical Fund (E&E Fund) Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) Malaysia Debt Ventures Berhad
Bumiputra, Biotechnology & Bio-Industry Development Fund (B3DF) Malaysia Debt Ventures Berhad
Green Technology Financing Scheme Malaysian Green Technology Corporation
Business Expansion Fund (BEF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Business Accelerator Programme 2.0 (BAP 2.0) SME Corporation Malaysia
Services Export Fund (SEF) MATRADE
Shariah-compliant SME Financing Scheme (SSFS) 2.0 SME Corporation Malaysia
SME Emergency Fund (SMEEF) SME Corporation Malaysia
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana
  • Jumlah Pelawat: 6377616