Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Anda di sini

Kategori Anugerah
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA)
Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)
Organiasi Pemberi Anugerah
Jabatan Perdana Menteri
Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Objektif Anugerah

Mengiktiraf inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

Ganjaran

Bentuk Kewangan

  1. Pertama : RM150,000
  2. Kedua : RM100,000
  3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

Kriteria Kelayakan
  1. Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;
  2. Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;
  3. Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan
  4. Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.
Kaedah Permohonan
  1. Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
  2. Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.
Laman sesawang
http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
Emel
aiict@mampu.gov.my
Updated
16 Januari 2018

Hebahkan Maklumat

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-anugerah/anugerah-inovasi-sektor-awam-aisa-inovasi-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
  • Jumlah Pelawat: 6370186