Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Anugerah STI

Anda di sini

Pengumpulan maklumat anugerah S&T dan penerima anugerah ini diwujudkan sebagai langkah menghargai sumbangan golongan saintis dan penyelidik yang bergiat secara langsung dengan aktiviti-aktiviti berkaitan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta membangunkan dasar S&T Negara yang seterusnya dapat menyumbang kepada ekonomi negara dan taraf hidup rakyat. Selain daripada itu, maklumat tersebut boleh digunakan sebagai rujukan kepada orang awam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai anugerah yang dipertandingkan.

No. Nama Anugerahisih menurun Organiasi Pemberi Anugerah
1 Anugerah Inovasi Bioekonomi Biotechnology Corporation
2 Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Akar Umbi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
3 Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Perkhidmatan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
4 Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Sekolah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
5 Anugerah Inovasi Negara Kategori Media Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
6 Anugerah Inovasi Negara Kategori Produk Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
7 Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pengurusan Kewangan Kementerian Kewangan Malaysia
8 Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pentadbiran Daerah dan Tanah Jabatan Perdana Menteri, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
9 Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
10 Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jabatan Perdana Menteri, Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
11 Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA) CIDB Malaysia
12 Anugerah MCY 2018 - Anugerah Pengurusan Komersial Malaysian Commercialization Year (MCY)
13 Anugerah MCY 2018 - Anugerah Penyelidikan dan Perkongsian Perniagaan Malaysian Commercialization Year (MCY)
14 Anugerah MCY 2018 - Anugerah Usahawan Penyelidik Malaysian Commercialization Year (MCY)
15 Anugerah Pendidikan Sains MTSF Malaysia Toray Science Foundation
16 Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA Majlis Kanser National (MAKNA)
17 Anugerah Sains & Teknologi MTSF Malaysia Toray Science Foundation
18 Anugerah Sains dan Teknologi ASEAN -Anugerah Sainstis dan Ahli Teknologi Muda yang Cemerlang ASEAN ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST)
19 Anugerah Sains Mahathir Akademi Sains Malaysia
20 Anugerah Saintis Muda Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Halaman-halaman

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/anugerah-sti
  • Jumlah Pelawat: 6370153