Langkau ke kandungan utama
Pilih Kategori Statistik
Rumusan

National Survey of Innovation 2012

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Rumusan

GERD Malaysia telah meningkat sejak tahun 2008. Pada tahun 2016, GERD telah meningkat tiga kali ganda berbanding tahun 2008 dengan jumlah RM17,685 juta. Di samping itu, nisbah GERD terhadap Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) turut meningkat daripada 0.79% pada 2008 kepada 1.44% pada 2016, menghampiri sasaran 2.0% yang ditetapkan oleh Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN).

Rumusan

Liputan Data : WoS - SCIE dan SSCI, 2001-2014

Bilangan penerbitan (Artikel dan Prosiding) meningkat dari tahun ke tahun.

Rumusan

Secara keseluruhannya, rakyat Malaysia menunjukkan rasa minat terhadap bidang STI berbanding yang tidak pasti atau tidak tahu mengenai STI.


Kebanyakan responden (84%) menyatakan bahawa mereka berminat atau sangat berminat dalam "penggunaan ciptaan baru dan teknologi", diikuti dengan "penemuan baru perubatan" (79%), "inovasi" (78%) dan "penemuan saintifik baru" (76%).

Rumusan

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Rumusan

Sumber: National Survey of Innovation 2012

Jadual menunjukkan syarikat-syarikat berinovatif tertinggi mengikut jenis pemilikan adalah Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) di dalam kedua-dua sektor dengan 70.56% (Pembuatan) dan 59.35% (Perkhidmatan). Sebaliknya, jenis pemilikan syarikat berinovatif yang terendah adalah perniagaan perkongsian dengan 5.17% untuk pembuatan dan 6.13% bagi perkhidmatan.

Rumusan

Rajah menunjukkan sektor perniagaan swasta telah menjadi penyumbang terbesar perbelanjaan R&D Malaysia sehingga tahun 2016.  Untuk tahun 2016, sektor perniagaan swasta menjadi penyumbang terbesar dengan perbelanjaan sebanyak RM 10,006 juta (56.5%). Perbelanjaan kedua terbesar berlaku di dalam sektor institusi pengajian tinggi dengan nilai RM 6,041 juta (34.2%). Sektor institut penyelidikan kerajaan hanya menggunakan sebanyak RM1,627 juta (9.2%) perbelanjaan dan sektor pertubuhan bukan kerajaan sebanyak RM12 juta (0.1%) perbelanjaan menjadikan mereka sebagai penyumbang terkecil dalam perbelanjaan R&D di Malaysia. 

Rumusan

Liputan Data : WoS - SCIE dan SSCI, 2001-2014

Bilangan sitasi menunjukkan trend peningkatan selaras dengan trend peningkatan bagi penerbitan artikel, tetapi setiap artikel menunjukkan trend penurunan.

Rumusan

Kurang daripada separuh responden (46%) dapat menjawab soalan-soalan berpengetahuan fakta dengan betul dalam kajian 2014.

Purata tahap pengetahuan awam tentang STI berlegar di bawah 50% sejak 16 tahun yang lalu (1998 hingga 2014).

Kebanyakan rakyat Malaysia menjawab "bumi bergerak mengelilingi matahari" (85%) dan "pusat bumi adalah sangat panas" (75%) dengan betul.

Rumusan

Peratusan terbesar tenaga kerja R&D terdiri daripada penyelidik, diikuti oleh staf sokongan dan juruteknik. Antara tahun 2008 dan 2010 peratusan personel bertambah hampir dua kali ganda (28.5 kepada 55.4), seterusnya menyumbang kepada peningkatan personel R&D dan penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga kerja secara berterusan kepada 74.0 pada tahun 2016. Sasaran DSTIN untuk mempunyai 70 penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga kerja  menjelang tahun 2020 telah tercapai pada tahun 2016.