Langkau ke kandungan utama
  • MASTIC bertanggungjawab menguruskan operasi Perpustakaan MESTECC sesuai dengan fungsinya sebagai pusat maklumat STI.  Perpustakaan MESTECC merupakan sumber maklumat yang unggul bagi menyokong visi MESTECC untuk menjadi pelopor dalam memajukan sains, teknologi dan inovasi di Malaysia.
  • Perpustakaan ini menyimpan koleksi bahan rujukan di dalam pelbagai bidang STI seperti inovasi, bioteknologi, biodiversiti, sains marin, teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dan pembangunan mapan serta mengandungi maklumat STI mengenai dasar, pengurusan STI, masa hadapan dan alam sekitar.   Sehingga kini perpustakaan MESTECC menempatkan lebih daripada 13,000 keluaran monograf, 32 jenis majalah/jurnal yang dilanggan, surat khabar, pangkalan data atas talian (dalaman MESTECC dan antarabangsa), sumber multimedia, tesis, laporan tahunan, prosiding dan laporan-laporan lain.
  • Perpustakaan MESTECC adalah dibuka kepada semua penyelidik/kakitangan kerajaan, penuntut institusi pengajian tinggi (IPT) dan juga individu daripada sektor awam dan swasta yang berminat.  Untuk maklumat lanjut mengenai perpustakaan, sila layari laman web perpustakaan melalui laman web MESTECC di www.mestecc.gov.my atau portal MASTIC di mastic.mestecc.gov.my atau klik alamat URL berikut http://iportal.mastic.gov.my/.

Koleksi Terpilih Perpustakaan