Tajuk AnugerahEmelGanjaranKaedah PermohonanKategori AnugerahKriteria KelayakanLaman sesawangObjektif AnugerahOrganiasi Pemberi AnugerahTarikh TutupTerma dan Syarat
ASEAN Science and Technology Awards - ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award (AOSTA)

Bentuk Kewangan
USD 10,000

Para pemohon boleh memohon untuk anugerah ini secara atas talian di http://astiw.org/index.php/call-for-applicationnomination-for-asean-scie...) dan mengisi borang di http://astiw.org/wp-content/uploads/2017/09/Application-Form-ASEAN-ST-Aw...
Peserta juga boleh mengisi borang permohonan secara cetakan.

Anugerah Sains dan Teknologi ASEAN, Anugerah Kecemerlangan Ahli Saintis dan Teknologi ASEANhttp://astiw.org

1. Untuk memberi pengiktirafan kepada pencapaian dan sumbangan yang diberikan oleh saintis dan teknologi di rantau ini
2. Menyediakan saintis dan ahli teknologi dengan insentif untuk mencapai kejayaan yang lebih baik.
3. Untuk menggalakkan saintis dan ahli teknologi untuk menerbitkan dan paten kerja mereka.
4. Memberikan inspirasi kepada saintis muda untuk mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya.
5. Untuk menunjukkan kepada orang ramai terutamanya orang muda, contoh konkrit tentang kerjaya yang berjaya dalam bidang sains.

ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST)

• Anugerah ini diberikan kepada seorang saintis atau ahli teknologi ASEAN untuk sumbangan cemerlang beliau dalam bidang sains dan teknologi menerusi usaha yang berterusan dan berinspirasi, serta telah mendapat pengiktirafan kebangsaan dan antarabangsa.
• Saintis atau ahli teknologi yang bekerja di bidangnya dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sumbangan aktif kepada kemajuan sains dan teknologi.
• Panel akan memilih pemenang dari 10 finalis, satu dari setiap Negara Anggota ASEAN.

Anugerah Sains dan Teknologi ASEAN -Anugerah Sainstis dan Ahli Teknologi Muda yang Cemerlang ASEAN

Bentuk Kewangan
USD 10,000

Para pemohon boleh memohon untuk anugerah ini secara atas talian di http://astiw.org/index.php/call-for-applicationnomination-for-asean-scie...) dan mengisi borang di http://astiw.org/wp-content/uploads/2017/09/Application-Form-ASEAN-ST-Aw...
Peserta juga boleh mengisi borang permohonan secara cetakan.

Anugerah Sains dan Teknologi ASEAN, Anugerah Sainstis dan Ahli Teknologi Muda yang Cemerlang ASEANhttp://astiw.org

1. Untuk memberi pengiktirafan kepada pencapaian dan sumbangan yang diberikan oleh saintis dan teknologi di rantau ini
2. Menyediakan saintis dan ahli teknologi dengan insentif untuk mencapai kejayaan yang lebih baik.
3. Untuk menggalakkan saintis dan ahli teknologi untuk menerbitkan dan paten kerja mereka.
4. Memberikan inspirasi kepada saintis muda untuk mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya.
5. Untuk menunjukkan kepada orang ramai terutamanya orang muda, contoh konkrit tentang kerjaya yang berjaya dalam bidang sains.

ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST)

• Anugerah ini diberikan kepada seorang saintis atau ahli teknologi ASEAN yang sama ada telah menunjukkan potensi besar atau membuat sumbangan besar kepada penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang saintifik.
• Diharapkan anugerah ini akan membantu memberi inspirasi kepada para penerima anugerah untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya dalam mengejar kecemerlangan sains dan teknologi.
• Panel akan memilih pemenang dari 10 finalis, satu dari setiap Negara Anggota ASEAN.
• Kelayakan untuk para calon mestilah berusia di bawah 35 tahun pada 31 Ogos 2017.

Anugerah MCY 2018 - Anugerah Penyelidikan dan Perkongsian Perniagaansekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 130,000
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, Anugerah Penyelidikan dan Perkongsian Perniagaanhttp://mcyportal.mestecc.gov.my

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi

Anugerah MCY 2018 - Anugerah Pengurusan Komersialsekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 130,000
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, Anugerah Pengurusan Komersialhttp://mcyportal.mestecc.gov.my

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi

Anugerah MCY 2018 - Anugerah Usahawan Penyelidiksekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 130,000
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, Anugerah Usahawan Penyelidikhttp://mcyportal.mestecc.gov.my

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi

MCY Awards 2018 - MCY Supreme Awardsekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 100,000
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, MCY Supreme Awardhttp://mcyportal.mestecc.gov.my

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi.

MCY Awards 2018 - Emerging Innovator Awardsekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 130,000
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, Anugerah Cetusan Inovasihttp://mcyportal.mestecc.gov.my

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi

MCY Awards 2018 - 5 Consolation Prizessekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 50,000 setiap penerima
4. Hamper

1. Agensi perlu menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dari pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau dari masa ke semasa.
5. Agensi-agensi akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, 5 Hadiah Saguhatihttp://mcyportal.mosti.gov.my/my/

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi.

MCY Awards 2018 - Social Entrepreneur Awardsekretariatmcy@mosti.gov.my

1. Piala/Trofi MCY
2. Sijil
3. Cek bernilai RM 130,000
4. Hamper test salah ni rasuah

1. Agensi diperlukan untuk menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi dalam pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau untuk tempoh masa yang ditetapkan.
5. Agensi-agensi ini akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk.

Anugerah MCY 2018, Anugerah Usahawan Sosialhttp://mcyportal.mosti.gov.my/my/

Anugerah ini sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Malaysian Commercialization Year (MCY)

Agensi dan organisasi yang terlibat dalam bidang R&D dan perkembangan teknologi.

Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNAhookoon.teoh@makna.gov.my, lela@makna.org.my, nazmi.lao@akademisains.gov.my

MAKNA menawarkan 3 hingga 4 Anugerah Penyelidikan setahun dengan nilai setiap anugerah yang tidak melebihi RM 30,000.

Anugerah-anugerah ini tidak boleh digunakan untuk membeli peralatan dan mengambil kakitangan secara bergaji.

Projek mestilah dijalankan di Malaysia dan siap dalam masa 2 tahun.

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam talian melalui pangkalan data atas penyelidikan saintis Malaysia (TRSM) di www.mytopscientists.org sebelum tarikh tutup. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan satu borang pengesahan dari institusi yang ditandatangani oleh Dekan / Ketua Unit di mana calon akan menyedari penyelidikan akan berjalan

Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA

Permohonan adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia dengan ijazah asas dan berusia di bawah 40 tahun, bermastautin di Malaysia dan berminat dalam bidang penyelidikan. Pelajar yang sedang mengikuti Ijazah digalakkan untuk memohon.

http://www.mytopscientists.org

Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA bertujuan untuk menggalakan kajian kanser di kalangan saintis muda.

Majlis Kanser National (MAKNA)
Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA)mciea2017@cidb.gov.my

Di samping trofi dan sijil kecemerlangan, penerima anugerah juga akan menikmati insentif-insentif seperti berikut:

 1. Kebenaran menggunakan logo Anugerah MCIEA di dalam penerbitan mereka untuk tempoh 1 tahun
 2. Publisiti percuma tentang produk dan perkhidmatan mereka di dalam penerbitan CIDB
 3. Publisiti di dalam laman web CIDB
 4. Memperolehi 40 mata CCD untuk kontraktor
 5. Penglibatan di dalam aktiviti promosi dan intelektual CIDB
 1. Semua peserta Anugerah MCIEA 2017 dikehendaki menghantar permohonan menggunakan borang penyertaan yang betul. Borang penyertaan bagi kategori yang ingin disertai dilampirkan dalam risalah ini (BOOKLET MCIEA 2017)
 2. Semua maklumat yang diminta dalam borang hendaklah dilengkapkan bersama dokumen sokongan yang diperlukan dan dilampirkan bersama-sama dengan borang penyertaan termasuk penulisan atas sebab-sebab kenapa penyertaan anda patut menerima Anugerah tersebut. Kegagalan untuk memajukan dokumen-dokumen ini boleh menyebabkan penyertaan anda terbatal.
 3. Peserta/calon mungkin dikehendaki mengemukakan dokumen atau bahan tambahan yang diperlukan untuk penilaian lanjut. Penyertaan yang disenarai pendek mungkin dikehendaki membuat pembentangan secara formal kepada Panel Penilai.
 4. Panel Penilai hendaklah diberikan akses yang sewajarnya untuk memeriksa projek atau organisasi berkenaan jika perlu. Panel Penilai bagi Kategori Binaan Hijau dan Kategori Keselamatan dan Kesihatan akan melawat tapak lebih daripada sekali.
 5. CIDB mempunyai hak mutlak dalam menentukan penerimaan atau pembatalan sebarang penyertaan.
 6. Gambar yang dikemukakan hendaklah di dalam salinan secara digital berformatkan JPEG dengan ketajaman minima 300 dpi. Bahan dan gambar yang dihantar ke CIDB tidak akan dipulangkan semula.
 7. Tiada bayaran balik akan dibuat bagi sebarang perbelanjaan berkaitan penyertaan.

Penyertaan / pertanyaan hendaklah dihantar / ditujukan kepada :

CIDB Malaysia Bahagian Dasar & Perancangan Strategik, Sektor Dasar & Korporat (U:P : Sekretariat MCIEA 2017)

Tkt.25 Menara Dato’ Onn, Putra World Trade Centre (PWTC) No.45, Jalan Tun Ismail,50480 Kuala Lumpur. "

Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA)
 1. Kategori terbuka kepada individu, pasukan tempatan atau pembuat yang berkaitan dengan industri pembinaan
 2. Terbuka kepada idea/konsep/produk/proses/teknologi/teknik tempatan yang telah dikomersialkan atau diaplikasikan
 3. Penyertaan bagi anugerah ini dibuka sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, penyertaan bagi MCIEA 2017 perlu dikemukakan sebelum/pada 31 Mac 2017
 4. Borang penyertaan hendaklah dilengkapi, ditandatangani dan mempunyai tarikh
 5. Penerima Anugerah dan/atau Penerima Pengiktirafan Khas yang telah dinobatkan sebelum ini tidak dibenarkan untuk menyertai MCIEA 2017 bagi projek yang sama
 6. Pihak CIDB atau penggiat industri pembinaan boleh mengemukakan pencalonan bagi kategori ini
http://www.cidb.gov.my

Anugerah ini bertujuan mengiktiraf individu/pasukan yang telah menghasilkan idea/konsep/produk/proses/teknologi/teknik tempatan yang telah dikomersialkan dan dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti pelaksanaan projek dan/atau industri pembinaan.

CIDB Malaysia
Anugerah Inovasi Bioekonomihardi.bakar@biotechcorp.com.my, ellisa.jamaludin@biotechcorp.com.my
 1. Pingat Emas dan Sijil
 2. Pingat Perak dan Sijil
 3. Pingat Gangsa dan Sijil
 4. Tiga (3) Anugerah Khas:
  • Bioeconomy of the Year
  • Most Innovative Technology
  • Most Promising Innovation
Anugerah Inovasi Bioekonomi, Pertanian/Agro berasaskan industri, Bio-industri teknologi, Teknologi hijau & Teknologi yang boleh diperbaharui, Penjagaan Kesihatanhttp://www.biomalaysia.com.my/bioawards.html
 1. Untuk menggalakkan dan mencetus inovasi dalam bidang-bidang yang berasaskan bio
 2. Untuk mengiktiraf pencapaian individu dan organisasi dalam membangunkan idea-idea baru dan inovasi dalam bidang-bidang yang berasaskan bio.
 3. Untuk menyediakan platform untuk pengkomersilan R&D dalam bidang berasaskan bio.
 4. Mengukuhkan hubungan antara ahli akademik, industri dan agensi-agensi kerajaan.
Biotechnology Corporation
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pihak Berkuasa Tempataninovasi@kpkt.gov.my

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

 1. Melengkapkan borang permohonan menyertai AIPBT 2017 seperti di Lampiran A dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan/ Agensi;
 2. Menyediakan sembilan salinan Laporan AIPBT 2017 dalam bentuk hardcopy dan satu salinan soft copy (dalam bentuk cd atau thumbdrive); dan
 3. Mengisi senarai semak permohonan AIPBT 2017 seperti di Lampiran B.
 4. Borang penyertaan, Laporan AIPBT dan Dokumen Sokongan hendaklah dikemukakan kepada urus setia sama ada melalui pos/kurier/serahan tangan (hardcopy) dan dalam bentuk cd atau thumbdrive (softcopy) tidak lewat daripada 31 Mac 2017 (Jumaat) jam 5:00 petang di alamat berikut : Ketua Setiausaha, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Aras 20, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 PUTRAJAYA. (u.p. : Urus Setia Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan 2017).
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA), Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT)
 1. Inovasi yang dihasilkan oleh PBT sendiri atau inovasi melalui kerjasama kolaborasi strategik dengan agensi lain.
 2. Inovasi yang berusia dalam tempoh tiga tahun mulai tahun 2014 hingga 2016.
 3. Pemenang Tempat Pertama AIPBT tidak layak untuk menyertai AIPBT bagi tempoh 2 tahun.
http://www.kpkt.gov.my

Mengiktiraf PBT atas perkhidmatan cemerlang dan usaha berinovatif dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan PBT.

Objektif :

 1. Menggalakkan dan meningkatkan kesedaran tentang inovasi di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan;
 2. Memberi pengiktirafan secara formal kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang telah mencapai kecemerlangan pembudayaan dalam melaksanakan program-program peningkatan inovasi; dan
 3. Menggalakkan persaingan sihat antara Pihak Berkuasa Tempatan ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pentadbiran Daerah dan Tanahmukhlis.ismail@icu.gov.my, saiful.shofian@icu.gov.my, norazaliah.ramli@icu.gov.my

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan"

Pejabat yang berminat untuk menyertai Anugerah Inovasi Pejabat Daerah & Tanah (AIPDT) Tahun 2017 perlu menyempurnakan tindakan-tindakan seperti berikut :

 1. Melengkapkan Borang Permohonan Menyertai AIPDT 2017 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) setelah mendapat persetujuan Ketua Jabatan mulai 1 Mac 2017 hingga 21 April 2017.
 2. Menyediakan Laporan Penilaian AIPDT 2017 yang mengandungi;
  • Borang permohonan yang telah dilengkapkan;
  • Melengkapkan Borang Maklumbalas Kriteria Penilaian AIPDT 2017 dan dilampirkan bersama dokumen sokongan ;
  • Slaid Inovasi & Best Practices Agensi dalam format Power Point (.ppt/.pptx) yang menerangkan inisiatif / aktiviti inovasi atau best practices di agensi serta impak & outcome daripada pelaksanaannya ;
  • Agensi perlu menyediakan folder yang mengandungi dokumen-dokumen sokongan berasaskan kriteria penilaian AIPDT yang ditetapkan ;
  • Mengemukakan produk-produk Inovasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD).
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA), Anugerah Inovasi Pentadbiran Daerah dan Tanah (AIPDT)
 1. Pejabat Daerah dan Tanah;
 2. Pejabat Daerah (yang berasingan dengan Pejabat Tanah);
 3. Pejabat Tanah (yang berasingan dengan Pejabat Daerah);
 4. Pejabat Residen;
 5. Pejabat Tanah dan Survei;
 6. Pejabat Tanah dan Galian.
http://www.icu.gov.my/aipdt2017

Mengiktiraf Pejabat Daerah dan Tanah, Pejabat Residen, Pejabat Tanah dan Survei serta Pejabat Tanah dan Galian dengan sistem pengurusan yang cemerlang dan program inovatif dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.

Tujuan :

 1. Menggalak dan meningkatkan kesedaran tentang inovasi di peringkat pentadbiran daerah.
 2. Memberi publisiti tentang best practices inovasi agensi untuk diteladani oleh agensi yang lain.
 3. Menggalakkan persaingan sihat antara agensi Kerajaan di peringkat daerah ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.
 4. Memberi maklumbalas kepada agensi untuk meningkatkan lagi usaha-usaha penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan.
 5. Memberi pengiktirafan secara formal kepada agensi Kerajaan tersebut yang telah mencapai kecemerlangan dalam melaksanakan program-program peningkatan inovasi.
Jabatan Perdana Menteri, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasiaiict@mampu.gov.my

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

 1. Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://www.mampu.gov.my/ms/aisa
 2. Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA), Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)
 1. Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;
 2. Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;
 3. Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan
 4. Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.
http://www.mampu.gov.my/ms/aisa

Mengiktiraf inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

Jabatan Perdana Menteri, Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Inovasi Pengurusan Kewanganaipk@treasury.gov.my

Bentuk Kewangan

 1. Pertama : RM150,000
 2. Kedua : RM100,000
 3. Ketiga : RM50,000

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

 1. Melengkapkan borang permohonan menyertai AIPK seperti di Lampiran A dengan ditandatangani oleh Ketua Agensi;
 2. Menyediakan lima (5) salinan Laporan AIPK bersama softcopy dalam bentuk PDF berdasarkan format di Lampiran B yang mengandungi penerangan dan bukti pencapaian di bawah empat (4) kriteria penilaian seperti di Lampiran C;
 3. Mengisi senarai semak permohonan AIPK seperti di Lampiran D; dan
 4. Mengemukakan borang permohonan AIPK bersama Laporan AIPK sebelum atau pada tarikh tutup seperti yang dinyatakan di dalam surat pelawaan kepada :- Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi Aras 6, Blok Selatan Kompleks Kementerian Kewangan No. 5, Persiaran Perdana Presint 2 62592 Putrajaya (u.p.: Urus Setia Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan)
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA), Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK)
 1. Semua Kementerian, Kerajaan Negeri, Jabatan dan Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) serta Pihak Berkuasa Tempatan layak memohon dan dipertimbangkan sebagai pemenang AIPK;
 2. Inovasi hendaklah diterajui atau dihasilkan oleh Agensi Kerajaan sendiri;
 3. Agensi yang telah memenangi Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT) bagi sistem aplikasi pengurusan kewangan tidak layak untuk menyertai Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK).
 4. Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang ingin menyertai anugerah ini hendaklah mempunyai Sijil Tanpa Teguran daripada Jabatan Audit Negara bagi Penyata Kewangan selama tiga (3) tahun berturut-turut;
 5. Agensi hendaklah mendapat penarafan sekurangkurangnya 3 bintang dalam Indeks Akauntabiliti (AI) yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara. Bagi Agensi yang masih belum mempunyai penarafan dalam hal ini, penyertaan mereka akan diputuskan berdasarkan kepada ulasan Prestasi dari Jabatan Audit Negara;
 6. Inovasi daripada hasil penyelidikan dan pembangunan atau R&D yang tidak menghasilkan peningkatan kualiti dan produktiviti dalam pengurusan kewangan sesuatu organisasi tidak layak menyertai AIPK;
 7. Inovasi yang dihasilkan hendaklah tidak melebihi tiga tahun dari tarikh ianya diperkenalkan (mulai tahun 2013);
 8. Borang Penyertaan dalam AIPK hendaklah ditandatangani oleh Ketua Agensi; dan
 9. Agensi hendaklah memberi kerjasama kepada Panel Penilai sepanjang tempoh penilaian dan bersedia untuk berkongsi idea inovasi dengan Agensi lain sekiranya dipilih sebagai pemenang.
http://www.treasury.gov.my

Mengiktiraf inisiatif penambahbaikan sistem yang sedia ada, penjimatan perbelanjaan awam serta peningkatan hasil kerajaan melalui pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan.

Objektif :

 1. Mewujudkan piawaian dan penandaarasan melalui kriteria anugerah bagi melaksanakan sistem pengurusan kewangan yang unggul secara berinovasi di Sektor Awam;
 2. Memberikan pengiktirafan secara formal kepada Agensi Kerajaan yang telah menunjukkan hasil inovasi dalam pengurusan kewangan;
 3. Menggalakkan perkongsian pintar amalan-amalan terbaik yang menghasilkan inovasi dalam pengurusan kewangan antara Agensi Kerajaan;
 4. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan;
 5. Mengenalpasti dan memperkenalkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk faedah agensi lain; dan
 6. Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.
Kementerian Kewangan Malaysia
Anugerah Pendidikan Sains MTSFmtsf@toray.com.my
 • Hadiah berbentuk wang sebanyak RM6,000 hingga RM10, 000 bagi setiap Anugerah.
 • Penerima anugerah Naib Johan (hadiah wang sebanyak RM4,000)
 • Saguhati (hadiah wang sebanyak RM2, 000) 
 1. Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.
 2. Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada alamat berikut: Malaysia Toray Science Foundation C/O,Penfabric Sdn. Berhad, Block B, Prai Free Industrial Zone 1,13600 Prai, Penang. "
Anugerah Pendidikan Sains MTSF

Semua pemohon warganegara Malaysia dan guru-guru yang berkelayakan atau pendidik yang terlibat dalam pendidikan sains di peringkat sekolah menengah (Tingkatan 1 sehingga 6 / "A" level) misalnya guru-guru sekolah menengah atau teknikal sekolah dan tenaga pengajar Institut Penyelidikan Pendidikan dan Pusat-Pusat Pendidikan (kecuali pelajar).

http://www.mtsf.org

Anugerah ini bertujuan untuk menggalakkan pendidikan sains yang inovatif dan kreatif di sekolah-sekolah menengah.

Kami berharap untuk menerima bukan sahaja esei dan cadangan tetapi juga kes-kes yang telah dipraktis, sebagai contoh: Garis Panduan untuk pendidikan sains yang lebih baik, contohnya cara yang akan membantu untuk mengalakkan dan memperdalamkan lagi minat pelajar dalam bidang sains.

Kaedah yang lebih berkesan untuk menjalankan ujikaji, cara-cara menggunakan peralatan dan cara-cara untuk menyeru spontan dalam pembelajaran. Reka bentuk untuk mengajar bahan/radas untuk eksperimen, pemerhatian dan seminar (peranti mudah, bahan-bahan yang mudah diperolehi, alat audio-visual pendidikan, dll) dan contoh-contoh sebenar bagaimana ia digunakan. Aktiviti berkaitan yang lain. Lima Anugerah dikenal pasti setiap tahun.

Malaysia Toray Science Foundation
Anugerah Sains & Teknologi MTSFmtsf@toray.com.my

Bentuk Kewangan

RM30,000

Lain-lain

Sijil Penghargaan

 1. Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.
 2. Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada alamat berikut: Malaysia Toray Science Foundation C/O,Penfabric Sdn. Berhad, Block B, Prai Free Industrial Zone 1,13600 Prai, Penang
Anugerah Sains & Teknologi MTSF
 1. Warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia.
 2. Telah membuat penemuan saintifik utama atau penemuan yang menyumbang kepada peningkatan pengetahuan saintifik.
 3. Telah membuat suatu ciptaan asal, revolusi dan penting.
 4. Telah berjaya menyelesaikan masalah teknologi utama dengan penyelesaian yang berdaya maju dari segi ekonomi.
 5. Hendaklah dikemukakan oleh wakil yang diberi kuasa oleh Institusi Sains dan Profesional atau Universiti di Malaysia di mana penama adalah ahli.
 6. Dikecualikan cukai di tangan pemenang.
http://www.mtsf.org

Anugerah ini ialah satu bentuk penghargaan bagi mengiktiraf mereka yang melakukan penemuan saintifik yang baru atau penemuan yang menyumbang dalam pengayaan pengetahuan saintifik, atau berjaya menyelesaikan masalah utama dalam bidang teknologi dengan penyelesaian yang berdaya maju dan ekonomik

Malaysia Toray Science Foundation
Anugerah Sains Mahathirsyazwani@msa-foundation.org

Bentuk Kewangan

RM100,000

Lain-lain

Pingat Emas dan Sijil

Borang yang lengkap perlu disertakan :

 1. Borang Pencalonan
 2. Gambar Terkini Calon
 3. Curiculum Vitae/Profil Kumpulan/ Profil Organisasi
 4. Senarai kepujian dan anugerah
 5. Senarai produk perkhidmatan / yang dikomersialkan
 6. Senarai penerbitan dan paten (yang diberikan atau yang belum selesai)
 7. Dokumen sokongan seperti keratan kertas, pengumuman, dan sebagainya.
 8. Surat sokongan dari setiap pengadil
 9. Surat sokongan daripada penama

Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 30 April 2016 kepada alamat berikut:

Mahathir Science Award Foundation c/o Academy of Sciences Malaysia

20th Floor, West Wing, MATRADE Tower, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, Off Jalan Tuanku Abdul Halim, 50480 Kuala Lumpur.

Anugerah Sains Mahathir, Tropical Agriculture, Tropical Architecture and Engineering, Tropical Medicine, Tropical Natural Resources

Penerima Anugerah dipilih oleh Akademi Sains Malaysia melalui latihan tapisan secara menyeluruh. Pemilihan calon-calon adalah berdasarkan kepada pencapaian saintifik calon, keaslian pencapaian setiap calon, kesan pencapaian calon, termasuk kesan pada masa depan dan kepentingannya dalam menyelesaikan masalah di kawasan tropika dengan meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada kemakmuran di rantau ini.

http://www.msa-foundation.org

Anugerah ini bertujuan untuk menghargai saintis, institusi atau organisasi antarabangsa sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan inovasi ke arah penyelesaian masalah dalam bidang sains dan teknologi. Penilaian anugerah ini adalah berdasarkan merit.

Akademi Sains Malaysia
Anugerah Teknologis Negarasyahirnasir@mosti.gov.my, katharine@mosti.gov.my, chan@mosti.gov.my

Bentuk Kewangan

RM10,000

Lain-lain

Plak dan Sijil Penghargaan

 1. Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.
 2. Pencalonan hendaklah dibuat oleh Ketua Pusat Penyelidikan, Naib Canselor Universiti atau Ketua Organisasi Swasta di mana individu bekerja.
 3. Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 15 Jun 2017 kepada alamat berikut: Urusetia Anugerah Teknologis Negara 2017, Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Mosti), Bahagian Perkhidmatan, Pembangunan, Dan Pembudayaan Sti, Aras 5, Blok C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.
Anugerah Teknologis Negara
 1. Penyelidikan yang dijalankan hendaklah dalam salah satu bidang keutamaan.
 2. Teknologis (Juruteknik/Pembantu Makmal) warganegara Malaysia sahaja layak untuk dicalonkan.
 3. Anugerah ini hanya dibuka kepada Juruteknologi (Juruteknik/Pembantu Makmal) yang menjalankan projek penyelidikan di pusat penyelidikan dan institusi pengajian tinggi awam/swasta atau organisasi penyelidikan swasta di Malaysia.
 4. Pencalonan hendaklah berasaskan usaha cemerlang yang menyumbang kepada kemajuan S&T, sosio-ekonomi atau perindustrian negara.
 5. Kerja dan penyelidikan spesifik yang dikemukakan mestilah belum mendapat sebarang penganugerahan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.
http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan menghargai usaha dan pencapaian cemerlang yang ditunjukkan oleh ahli teknologi/juruteknik/pembantu makmal dan pekerja separa profesional yang terlibat dalam lapangan sains dan teknologi. Ia menggalakkan peningkatan kecemerlangan dan kreativiti serta usaha yang giat bagi menyokong pembangunan negara dalam pembangunan penyelidikan sains dan teknologi.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Saintis Muda Negarasyahirnasir@mosti.gov.my, katharine@mosti.gov.my, chan@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

RM20,000

Lain-lain

Plak dan Sijil Penghargaan

 1. Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.
 2. Pencalonan hendaklah dibuat oleh Ketua Pusat Penyelidikan, Naib Canselor Universiti atau Ketua Organisasi Swasta di mana individu bekerja.
 3. Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 15 Jun 2017 kepada alamat berikut: Urusetiaanugerah Saintis Muda Negara 2017,Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi,Bahagian Perkhidmatan, Pembangunan, Dan Pembudayaan Sti Aras 5, Blok C5, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.
Anugerah Saintis Muda Negara
 1. Penyelidikan yang dijalankan hendaklah dalam salah satu bidang keutamaan.
 2. Saintis di bawah umur 35 tahun pada 31 Disember 2016 adalah layak untuk dicalonkan.
 3. Anugerah ini hanya dibuka kepada seseorang individu saintis/penyelidik warganegara Malaysia yang menjalankan projek R&D di pusat penyelidikan dan institusi pengajian tinggi awam/swasta atau organisasi penyelidikan swasta di Malaysia dan berdaftar di laman web https://krste.my/.
 4. Pencalonan hendaklah berasaskan penyelidikan asli yang cemerlang dan menyumbang kepada kemajuan S&T, sosio-ekonomi atau perindustrian negara. Kerja penyelidikan yang dikemukakan mestilah telah diterbitkan sebelum tarikh pencalonan.
http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan menghargai usaha dan pencapaian yang signifikan oleh para saintis dalam R&D sains dan teknologi. Ia menggalakkan kecemerlangan, kreativiti dan sumbangan terhadap sains dan teknologi di kalangan para saintis muda tempatan.

Kumpulan sasaran :

Para saintis/penyelidik-Malaysian R&D projek penyelidikan Pusat dan di Institut pengajian tinggi awam/swasta atau pertubuhan penyelidikan persendirian di Malaysia. (Berumur 35 tahun dan ke bawah).

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Inovasi Negara Kategori Mediaurussetiaain@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

 • RM10,000 (Bahagian artikel dalam suratkhabar/dalam talian)
 • RM10,000 (Bahagian rakaman video/audio)

Lain-lain

Piala dan Sijil Penghargaan

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web http://ain.mosti.gov.my

Anugerah Inovasi Negara, Kategori Media

Kategori Media terbuka kepada Media Warganegara Malaysia Syarat-syarat karya kewartawanan (penerbitan dalam tempoh 1 September 2016 –31 Julai 2017) :

 1. Artikel - asli/salinan (min 4MP/ 2272x1704) & jika ada gambar (min 300 dpi/5 MP/ 2272x1704)
 2. Rakaman video (min 480p) / audio (min 16-bit/44.1kHz) (Semua bahan penyertaan berbahasa Cina hendaklah ada terjemahan tajuk dan sinopsis berita/rencana berkenaan dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.)
http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Akar Umbiurussetiaain@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

 • RM20,000
 • RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

Lain-lain

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan "

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web http://ain.mosti.gov.my

Anugerah Inovasi Negara, Kategori Akar Umbi
 1. Terbuka kepada Warganegara Malaysia seperti berikut:
  • Pelajar-pelajar Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)/ Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)/Institut Kemahiran/ Politeknik/ Kolej Komuniti/Kolej Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta;
  • Pengusaha produk akar umbi;
  • Persatuan-persatuan;
  • Pertubuhan/Organisasi Bukan Kerajaan (NGO); dan
  • Individu yang mempunyai hasil inovasi yang boleh dimajukan.
 2. Produk yang belum menerima geran/tajaan daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta
 3. Produk inovasi hendaklah telah mencapai peringkat prototaip dan bukan di peringkat idea.
 4. Produk inovasi yang mempunyai tahap penjualan tidak mencecah RM50,000 setahun.
http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Perkhidmatanurussetiaain@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

 • RM50,000
 • RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

Lain-lain

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web http://ain.mosti.gov.my

Anugerah Inovasi Negara, Kategori Perkhidmatan

Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.

http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Inovasi Negara Kategori Kategori Sekolahurussetiaain@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

 • RM10,000
 • RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

Lain-lain

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan "

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web http://ain.mosti.gov.my

Anugerah Inovasi Negara, Kategori Sekolah

Terbuka kepada Warganegara Malaysia yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah di sekolah-sekolah kerajaan/swasta di Malaysia.

http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Anugerah Inovasi Negara Kategori Produkurussetiaain@mosti.gov.my

Bentuk kewangan

 • RM50,000
 • RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

Lain-lain

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web http://ain.mosti.gov.my

Anugerah Inovasi Negara, Kategori Produk
 1. Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.
 2. Produk inovasi hendaklah mempunyai perlindungan harta intelek dalam bentuk Paten atau Hakcipta atau Cap Dagangan.
 3. Produk inovasi yang dipertandingkan juga hendaklah pernah menyertai pertandingan lain dan/atau menerima anugerah di pelbagai peringkat penyertaan.
http://ain.mosti.gov.my

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi